Državni organi, društvene organizacije - Lazarevac

GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - INFORMACIJE
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA FINANSIJE - BUDŽET
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA FINANSIJE - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA FINANSIJE - ODSEK ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA FINANSIJE - ODSEK ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE MESNIH ZAJEDNICA
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - KOMUNALNA INSPEKCIJA
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA PRIVREDU, POLJOPRIVREDU I DRUŠTVENE DELATNOSTI - BRIGA O LICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA, NACIONALNIM I ETNIČKIM GRUPAMA I SOCIJALNO UGROŽENIM LICIMA
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA PRIVREDU, POLJOPRIVREDU I DRUŠTVENE DELATNOSTI - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA PRIVREDU, POLJOPRIVREDU I DRUŠTVENE DELATNOSTI - POLJOPRIVREDA, PRIVREDA, KULTURA, OBRAZOVANJE, SPORT I OMLADINA
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA UPRAVU - GRAĐANSKA STANJA I BIRAČKI SPISKOVI
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA UPRAVU - MATIČARI
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA UPRAVU - PISARNICA
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA UPRAVU - POVERENIK KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I BORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA UPRAVU - PRAVNA POMOĆ
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - PORTIR
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE - KABINET PREDSEDNIKA
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - GRUPA ZA INFORMATIKU
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - KOORDINATOR USLUŽNOG CENTRA
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - VEĆE GRADSKE OPŠTINE
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - ZAMENIK PREDSEDNIKA
INOS PAPIR SERVIS AD BEOGRAD
INOS SIROVINA LAZAREVAC DOO LAZAREVAC
JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNU PRIVREDU - LAZAREVAC
JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNU PRIVREDU - LAZAREVAC
JKP BEOGRAD PUT - ISPOSTAVA LAZAREVAC
JKP BEOGRAD PUT - ISPOSTAVA VELIKI CRLJENI
JP EPS BEOGRAD
KOLUBARSKI UPRAVNI ODBOR - POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
KOLUBARSKI UPRAVNI ODBOR - SANITARNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
KOLUBARSKI UPRAVNI ODBOR - ŠUMARSKA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
KOLUBARSKI UPRAVNI ODBOR - VETERINARSKA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
KOLUBARSKI UPRAVNI ODBOR - VODOPRIVREDNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
MESNA ZAJEDNICA PARTIZANI
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR BEOGRAD
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR BEOGRAD - FILIJALA LAZAREVAC
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - VOJNI ODSEK BEOGRAD 1 - ODELJAK LAZAREVAC
MORAVA GAS DOO MORAVCI
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA STANICA LAZAREVAC
MUP REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE - ODSEK ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U VALJEVU - LAJKOVAC
MUP REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE - UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U BEOGRADU - LAZAREVAC
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD - SLUŽBA LAZAREVAC
NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE AD NOVI SAD
NEZAVISNI SINDIKAT KOLUBARA METAL
NIS AD NOVI SAD
NIS AD NOVI SAD
NOVA SRBIJA
OPŠTINA UB OPŠTINSKA UPRAVA UB
OPŠTINSKA ORGANIZACIJA INVALIDA RADA
OPŠTINSKA ORGANIZACIJA INVALIDA RADA
OPŠTINSKA ORGANIZACIJA PENZIONERA
OPŠTINSKI VATROGASNI SAVEZ LAZAREVAC
ORGANIZACIJA BORACA OPŠTINE LAZAREVAC 1991 GODINE
OSNOVNI SUD VALJEVO - SUDSKA JEDINICA U LAJKOVCU - CENTRALA
PREKRŠAJNI SUD U LAZAREVCU - CENTRALA
PREKRŠAJNI SUD U VALJEVU - ODELJENJE SUDA U LAJKOVCU - CENTRALA
PRIVREDNO DRUŠTVO TERMOELEKTRANE NIKOLA TESLA DOO - TE KOLUBARA A
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ELEKTROSRBIJA DOO KRALJEVO
RADNIČKI SINDIKAT PRERADA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI LAJKOVAC
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ISPOSTAVA LAZAREVAC
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR - EKSPOZITURA LAZAREVAC
REPUBLIKA SRBIJA SEKRETARIJAT ZA UPRAVU - MESNA KANCELARIJA BELANOVICA
SAVEZ PENZIONERA
SAVEZ SINDIKATA OPŠTINE LAZAREVAC
SINDIKALNA ORGANIZACIJA KOLUBARA
SINDIKALNA ORGANIZACIJA KOLUBARA
SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE
SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA POKROVA PRESVETE BOGORODICE
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SABORA SRPSKIH SVETITELJA
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SILASKA SVETOG DUHA
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG VELIKOMUČENIKA DIMITRIJA
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA VAZNESENJA GOSPODNJEG
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA U STEPOJEVCU
SRPSKA RADIKALNA STRANKA
SRPSKA RADIKALNA STRANKA
SRPSKI POKRET OBNOVE
SRPSKI POKRET OBNOVE
TOPLIFIKACIJA
UDRUŽENJE AUTOPREVOZNIKA 5. OKTOBAR
UDRUŽENJE FUDBALSKIH SUDIJA
UDRUŽENJE ROMA KOLUBARA
UDRUŽENJE SAMOSTALNIH PREDUZETNIKA OPŠTINE LAZAREVAC
UDRUŽENJE STAROSEDELACA OPŠTINE LAZAREVAC
ULAP DOO

Državni organi, društvene organizacije - Lazarevac - okruženje

EKO SERBIA
EPS PRIVREDNO DRUŠTVO ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO
EPS PRIVREDNO DRUŠTVO ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO
EPS PRIVREDNO DRUŠTVO ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO - POGON BARAJEVO - PRIJAVA KVAROVA
EPS PRIVREDNO DRUŠTVO ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO - POGON BARAJEVO - ŠALTERSKA SLUŽBA
EPS PRIVREDNO DRUŠTVO ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO - POGON OBRENOVAC - ŠALTERSKA SLUŽBA
EPS PRIVREDNO DRUŠTVO ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO - POGON SOPOT - PRIJAVA KVAROVA
EPS PRIVREDNO DRUŠTVO ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO - POGON SOPOT - ŠALTERSKA SLUŽBA
EUROZAK DOO BEOGRAD
G 17 PLUS BEOGRAD
GRADSKA OPŠTINA BARAJEVO
GRADSKA OPŠTINA BARAJEVO - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA BARAJEVO - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA BARAJEVO - SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE
GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC - INFO CENTAR
GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC - MATIČARI
GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC - PREDSEDNIK OPŠTINE
GRADSKA OPŠTINA SOPOT - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA SOPOT - ODSEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA SOPOT - ODSEK ZA URBANISTIČKO-GRAĐEVINSKE I KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA SOPOT - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA SOPOT - PREDSEDNIK
GRADSKA OPŠTINA SOPOT - RAČUNOVODSTVO
GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA - SLUŽBA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO
GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC
JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE
JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA
JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA - SLUŽBA PRODAJE
JKP OBRENOVAC
JKP OBRENOVAC - VODOSNABDEVANJE BARIČ
JKP OBRENOVAC - ISPOSTAVA NAPLATNE SLUŽBE
JKP SOPOT
JKP TOPLOVOD - OBRENOVAC
KOMUNALNA INSPEKCIJA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC
LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO BEOGRAD
MESNA ZAJEDNICA ZABREŽJE
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR BEOGRAD
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - VOJNI ODSEK BEOGRAD 2 - ODELJAK OBRENOVAC
MUP REPUBLIKE SRBIJE
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA STANICA BARAJEVO
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA STANICA SOPOT
MUP REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE - UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U BEOGRADU - SOPOT
MUP REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE - UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U BEOGRADU - VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA OBRENOVAC - DEŽURNI U CENTRU VEZE
MUP REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE - UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U BEOGRADU - VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA OBRENOVAC - KOMANDIR
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD - ISPOSTAVA SOPOT
NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE AD NOVI SAD
NOVA SRBIJA
NOVA SRBIJA - OPŠTINSKI ODBOR BARAJEVO
OPŠTINA UB OPŠTINSKA UPRAVA UB
OPŠTINSKA ORGANIZACIJA INVALIDA RADA BARAJEVO
OPŠTINSKA ORGANIZACIJA INVALIDA RADA BARAJEVO
ORGANIZACIJA BORACA OPŠTINE BARAJEVO OD 1991
PIONIR PETROL DOO
PRAVOSLAVNO ARHIJEREJSKO NAMESNIŠTVO KOSMAJSKO - HRAM VAZNESENJA GOSPODNJEG
PRAVOSLAVNO ARHIJEREJSKO NAMESNIŠTVO POSAVSKO - HRAM SILASKA SVETOG DUHA
PREKRŠAJNI SUD U BEOGRADU - ODELJENJE SUDA U BARAJEVU - CENTRALA
PREKRŠAJNI SUD U MLADENOVCU - ODELJENJE SUDA U SOPOTU - CENTRALA
PREKRŠAJNI SUD U OBRENOVCU - CENTRALA
PRIVREDNO DRUŠTVO TERMOELEKTRANE NIKOLA TESLA DOO - TE NIKOLA TESLA B
RAZVOJNI CENTAR ROM OBRENOVAC
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI OBRENOVAC
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA REGIONALNI CENTAR BEOGRAD FILIJALA OBRENOVAC
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR - EKSPOZITURA OBRENOVAC
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
SANITARNA I KOMUNALNA INSPEKCIJSKA SLUŽBA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO
SAVEZ BORACA
SAVEZ INVALIDA RADA OPŠTINSKI ODBOR
SAVEZ PENZIONERA
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA BEOGRADA
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA BEOGRADA
SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE
SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE
SRPSKA NAPREDNA STRANKA
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA POKROVA PRESVETE BOGORODICE
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA ROĐENJA PRESVETE BOGORODICE
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SILASKA SVETOG DUHA
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG APOSTOLA MARKA
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG PROROKA ILIJE
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG SAVE
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG VELIKOMUČENIKA DIMITRIJA
SRPSKA RADIKALNA STRANKA
SRPSKA RADIKALNA STRANKA
SRPSKA RADIKALNA STRANKA - OPŠTINSKI ODBOR OBRENOVAC
SRPSKI POKRET OBNOVE
SRPSKI POKRET OBNOVE - OPŠTINSKI ODBOR SOPOT
SRPSKI PRAVOSLAVNI MANASTIR TRESIJE - HRAM SVETOG ARHANGELA GAVRILA
SUBNOR BARAJEVO
UDRUŽENJE BORACA RATA OD 1990 OPŠTINE OBRENOVAC
UDRUŽENJE PENZIONERA SOPOT
UDRUŽENJE VOJNIH PENZIONERA SRBIJE OBRENOVAC
VIVACITET UDRUŽENJE GRAĐANA HUMANISTA ZA KOKSAKI ISTRAŽIVANJA
VODOVOD I KANALIZACIJA JKP - DIREKTOR
VODOVOD I KANALIZACIJA JKP - DISPEČARI
VODOVOD I KANALIZACIJA JKP - KOMERCIJALA
VODOVOD I KANALIZACIJA JKP - KONTAKT CENTAR