Uslovi prodaje

Objavljeno: 15.9.2020. 13:34

MojGrad kao posrednik između Korisnika i pravnog lica koje preko MojGrad-a objavljuje proizvode i usluge na prodaju i / ili ih promoviše Korisnicima (u daljem tekstu „Partner“) omogućava i sprovodi prodaju proizvoda / usluga kao i promotivnu prodaju proizvoda / usluga (u daljem tekstu: tekst „prodaja proizvoda / usluga“) u ime i za račun Partnera.

Partner je jedini vlasnik proizvoda / usluga koje nudi preko MojGrad-a. MojGrad nije u posedu proizvoda / usluga koje nudi Partner, što znači da MojGrad ne može biti odgovoran za bilo kakve pravne i materijalne nedostatke proizvoda / usluga, kao ni za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korišćenja usluga koje nudi. MojGrad nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu oglašavanjem na ovoj veb stranici ili za bilo kakve nedostatke povezane sa isporukom ili nedostatke proizvoda / usluga koje pruža Partner.

Partner je odgovoran za istinitost sadržaja koje stavlja na raspolaganje MojGrad-u, kao i za kršenje autorskih prava i drugih prava.

Svi mogući sporovi koji proizilaze iz odnosa između Korisnika i Partnera rešavaju se isključivo između Korisnika i Partnera. MojGrad nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu kao rezultat takvih odnosa.

Partner se obavezuje da će proizvode / usluge isporučivati na najbolji mogući način, poštujući sve standarde kvaliteta i savesnog preduzetništva. Obaveza MojGrad-a je da organizuje i vodi promotivnu prodaju po najvišim poslovnim standardima.