Sigurnost plaćanja

Objavljeno: 15.9.2020. 13:33

Vaša sigurnost nam je najveći prioritet i zato koristimo najsavremenije standarde u zaštiti podataka - protokol Secure Socket Laier (SSL) sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritmom.

Protokol ISO 8583 osigurava da se razmena podataka između sistema T-Com PaiVai i autorizacionih centara kartičnih kompanija odvija u privatnoj mreži koja je zaštićena od neovlašćenog pristupa dvostrukim slojem „zaštitnog zida“.