Univerziteti, fakulteti i akademije umetnosti - Srbija

ELEKTRONSKI FAKULTET
EVROPSKI CENTAR ZA MIR I RAZVOJ UNIVERZITETA ZA MIR UN
EVROPSKI UNIVERZITET
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U PRIŠTINI
FAKULTET ZA EKONOMIJU I POLITIČKE NAUKE
FAKULTET ZA EKONOMIJU I POLITIČKE NAUKE
FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO POLITIČKE STUDIJE
FAKULTET ZA FIZIČKU KULTURU UNIVERZITET U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U LEPOSAVIĆU
FAKULTET ZA GRADITELJSKI MENADŽMENT BEOGRAD
FAKULTET ZA INDUSTRIJSKI MENADŽMENT KRUŠEVAC
FAKULTET ZA ISLAMSKE STUDIJE
FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJU (FMK)
FAKULTET ZA MENADŽMENT
FAKULTET ZA MENADŽMENT - MEGATREND
FAKULTET ZA MENADŽMENT BRAĆA KARIĆ
FAKULTET ZA MENADŽMENT I SPORT
FAKULTET ZA MENADŽMENT MALIH PREDUZEĆA
FAKULTET ZA MENADŽMENT NOVI SAD
FAKULTET ZA MENADŽMENT NOVI SAD
FAKULTET ZA MENADŽMENT U SPORTU
FAKULTET ZA POSLOVNO PRAVO
FAKULTET ZA POSLOVNU INFORMATIKU (FPI)
FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE
FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE
FAKULTET ZA PREDUZETNI MENADŽMENT NOVI SAD
FAKULTET ZA PRIMENJENU EKOLOGIJU FUTURA
FAKULTET ZA SPORT I TURIZAM NOVI SAD
FAKULTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO JANIĆIJE I DANICA KARIĆ
FAKULTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO JANIĆIJE I DANICA KARIĆ
FAKULTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO JANIĆIJE I DANICA KARIĆ
FAKULTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO JANIĆIJE I DANICA KARIĆ
FAKULTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO JANIĆIJE I DANICA KARIĆ
FAKULTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO JANIĆIJE I DANICA KARIĆ
FAKULTET ZA TURISTIČKI I HOTELIJERSKI MENADŽMENT (FTHM)
FAKULTET ZA USLUŽNI BIZNIS
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU
FEFA
FILOZOFSKI FAKULTET KOSOVSKA MITROVICA - ODELJENJE U GRAČANICI
FILOZOFSKI FAKULTET U NIŠU
FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU
FTN IRAM RT AD
KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKA AKADEMIJA
LINK GROUP DOO
MAŠINSKI FAKULTET KRALJEVO - BIBLIOTEKA
MAŠINSKI FAKULTET KRALJEVO - CENTRALA
MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U PRIŠTINI
MEGATREND FAKULTET ZA MENADŽMENT
MEGATREND UNIVERZITET
MEGATREND UNIVERZITET
MEGATREND UNIVERZITET
MEGATREND UNIVERZITET
NARODNI UNIVERZITET
NARODNI UNIVERZITET
NARODNI UNIVERZITET PAVLE STOJKOVIĆ
NARODNI UNIVERZITET - SEKRETARIJAT
NARODNI UNIVERZITET BOŽIDAR ADŽIJA
NOVOSADSKI OTVORENI UNIVERZITET
NOVOSADSKI OTVORENI UNIVERZITET
NOVOSADSKI OTVORENI UNIVERZITET
NOVOSADSKI OTVORENI UNIVERZITET
OTVORENI UNIVERZITET - SZABADEGYETEM SUBOTICA
OTVORENI UNIVERZITET ZNANJE DOO
POLITEHNIČKA AKADEMIJA NOVI BEOGAD
POSLOVNO-OBRAZOVNI CENTAR INĐIJA
PRAVNI FAKULTET PRIŠTINA SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI - KONSULTATIVNI CENTAR U VRANJU
PRAVNI FAKULTET U NOVOM SADU
PRAVNI FAKULTET U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI - NASTAVNI CENTAR U NOVOM PAZARU
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
PRIRODNO - MATEMATIČKI FAKULTET U KRAGUJEVCU
PRIVILEG DOO
PRIVREDNA AKADEMIJA SAMOSTALNI I NEDRŽAVNI UNIVERZITET NOVI SAD
PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU FAKULTET ZA EKONOMIJU I INŽENJERSKI MENADŽMENT U NOVOM SADU
PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE U NOVOM SADU
RAČUNARSKI FAKULTET
RADNIČKI UNIVERZITET CRVENI BARJAK doo KRAGUJEVAC
RADNIČKI UNIVERZITET SVETOZAR MARKOVIĆ TOZA
RADNIČKI UNIVERZITET TIHOMIR STANKOVIĆ PROKUPLJE
RADNIČKI UNIVERZITET U SMEDEREVU
SAVEZ STUDENATA BEOGRADA
STOMATOLOŠKI FAKULTET U PANČEVU
ŠUMARSKI FAKULTET BEOGRAD - CENTAR ZA NASTAVNO-NAUČNE OBJEKTE MAJDANPEČKA DOMENA
ŠUMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU - KRALJEVO
ŠUMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU - KRALJEVO - CENTAR ZA NASTAVNO-NAUČNE OBJEKTE GOČ
TEHNIČKI FAKULTET MIHAJLO PUPIN
TEHNIKUM TAURUNUM VIŠSS BEOGRAD ZEMUN
TEHNOLOŠKI FAKULTET U LESKOVCU
TEHNOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U NOVOM SADU - SEKRETAR
UČITELJSKI FAKULTET
UČITELJSKI FAKULTET - TELEFAKS
UČITELJSKI FAKULTET U UŽICU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
UČITELJSKI FAKULTET VRANJE
UČITELJSKI FAKULTET VRANJE
UNIVERZITET SINGIDUNUM
UNIVERZITET U BEOGRAD - FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
UNIVERZITET U BEOGRADU
UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET
UNIVERZITET U BEOGRADU - BIOLOŠKI FAKULTET
UNIVERZITET U BEOGRADU - FAKULTET BEZBEDNOSTI
UNIVERZITET U BEOGRADU - FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
UNIVERZITET U BEOGRADU - FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE
UNIVERZITET U BEOGRADU - FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU
UNIVERZITET U BEOGRADU - FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU
UNIVERZITET U BEOGRADU - FARMACEUTSKI FAKULTET
UNIVERZITET U BEOGRADU - FILOLOŠKI FAKULTET
UNIVERZITET U BEOGRADU - FILOZOFSKI FAKULTET
UNIVERZITET U BEOGRADU - FIZIČKI FAKULTET
UNIVERZITET U BEOGRADU - GEOGRAFSKI FAKULTET
UNIVERZITET U BEOGRADU - GRAĐEVINSKI FAKULTET - GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITET U BEOGRADU - HEMIJSKI FAKULTET
UNIVERZITET U BEOGRADU - MAŠINSKI FAKULTET
UNIVERZITET U BEOGRADU - MATEMATIČKI FAKULTET
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - BIBLIOTEKA
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - CENTRALA
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - CENTRALA
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - DNK LABORATORIJA
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - INSTITUT FARMAKOLOGIJU,LABORATORIJA ZA NEUROENDOKRINOLOGIJU I KARDIOVASKULARNU FARMAKOLOGIJU
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - INSTITUT ZA ANATOMIJU NIKO MILJANIĆ
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - INSTITUT ZA EPIDEMIOLOGIJU
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - INSTITUT ZA FARMAKOLOGIJU, KLINIČKU FARMAKOLOGIJU I TOKSIKOLOGIJU
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - INSTITUT ZA HIGIJENU I MEDICINSKU EKOLOGIJU
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - INSTITUT ZA HISTOLOGIJU I EMBRIOLOGIJU ALEKSANDAR B.KOSTIĆ
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - INSTITUT ZA MEDICINSKU I KLINIČKU BIOHEMIJU
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - INSTITUT ZA MIKROBIOLOGIJU I IMUNOLOGIJU
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - INSTITUT ZA PATOLOGIJU
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - ISTITUT ZA BIOFIZIKU U MEDICINI
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - NSTITUT ZA MEDICINSKU I KLINIČKU BIOHEMIJU
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - SEKREATAR
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - SEKRETARIJAT DEKANATA
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - SLUŽBA ZA OSNOVNU NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - SLUŽBA ZA OSNOVNU NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - SLUŽBA ZA POSDIPLOMSKU NASTAVU
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - TELEFAKS
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - TELEFAKS INSTITUT ZA PATOLOGIJU
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - UPRAVNIK INSTITUTA ZA MEDICINSKU I KLINIČKU BIOHEMIJU
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - UPRAVNIK INSTITUTA ZA PATOLOGIJU
UNIVERZITET U BEOGRADU - ODELJENJE UČITELJSKOG FAKULTETA - NOVI PAZAR
UNIVERZITET U BEOGRADU - POLJOPRIVREDNI FAKULTET ZEMUN
UNIVERZITET U BEOGRADU - PRAVNI FAKULTET
UNIVERZITET U BEOGRADU - RUDARSKO - GEOLOŠKI FAKULTET
UNIVERZITET U BEOGRADU - RUDARSKO - GEOLOŠKI FAKULTET
UNIVERZITET U BEOGRADU - SAOBRAĆAJNI FAKULTET
UNIVERZITET U BEOGRADU - STOMATOLOŠKI FAKULTET - MAKSILOFACIJALNA PARODONTOLOGIJA I ORALNA HIRURGIJA
UNIVERZITET U BEOGRADU - STOMATOLOŠKI FAKULTET - STOMATOLOŠKA PROTETIKA
UNIVERZITET U BEOGRADU - STOMATOLOŠKI FAKULTET - STUDENTSKA SLUŽBA
UNIVERZITET U BEOGRADU - ŠUMARSKI FAKULTET - CENTRALA
UNIVERZITET U BEOGRADU - TEHNIČKI FAKULTET U BORU
UNIVERZITET U BEOGRADU - TEHNOLOŠKO - METALURŠKI FAKULTET
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - AGRONOMSKI FAKULTET U ČAČKU
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET - ODSEK ZA FILOLOGIJU
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET - ODSEK ZA MUZIČKU UMETNOST
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET - ODSEK ZA MUZIČKU UMETNOST
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - MAŠINSKI FAKULTET
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - TEHNIČKI FAKULTET U ČAČKU
UNIVERZITET U NIŠU
UNIVERZITET U NIŠU - PRAVNI FAKULTET
UNIVERZITET U NIŠU - EKONOMSKI FAKULTET
UNIVERZITET U NIŠU - FAKULTET SPORTA I FIZIČKE KULTURE
UNIVERZITET U NIŠU - FAKULTET SPORTA I FIZIČKE KULTURE
UNIVERZITET U NIŠU - GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET - CENTRALA
UNIVERZITET U NIŠU - MAŠINSKI FAKULTET
UNIVERZITET U NIŠU - MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITET U NIŠU - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
UNIVERZITET U NOVOM SADU
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - BIBLIOTEKA
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - CENTRALA
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - CENTRALA
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - DEKANAT
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - DEPARTMAN ZA ARHITEKTURU
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - DEPARTMAN ZA ENERGETIKU I PROCESNU TEHNIKU
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - DEPARTMAN ZA ENERGETIKU, ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - DEPARTMAN ZA GRAĐEVINARSTVO
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - DEPARTMAN ZA GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - DEPARTMAN ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽENJERSKI MENADŽMENT
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - DEPARTMAN ZA INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE NA RADU
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - DEPARTMAN ZA MEHANIZACIJU I KONSTRUKCIONO MAŠINSTVO
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - DEPARTMAN ZA OPŠTE DISCIPLINE U TEHNICI
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - DEPARTMAN ZA PROIZVODNO MAŠINSTVO
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - DEPARTMAN ZA PROIZVODNO MAŠINSTVO
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - DEPARTMAN ZA RAČUNARSTVO I AUTOMATIKU
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - DEPARTMAN ZA SAOBRAĆAJ
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - DEPARTMAN ZA TEHNIČKU MEHANIKU
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - INSTITUT ZA GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - MARKETING
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - MENADŽER FAKULTETA
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - SEKRETAR FAKULTETA
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - SLUŽBA OPŠTIH I PRAVNIH POSLOVA
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - SLUŽBA RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - STUDENTSKA SLUŽBA
UNIVERZITET U NOVOM SADU - GRAĐEVINSKI FAKULTET U SUBOTICI
UNIVERZITET U NOVOM SADU - PEDAGOŠKI FAKULTET SOMBOR - BIBLIOTEKA
UNIVERZITET U NOVOM SADU - PEDAGOŠKI FAKULTET SOMBOR - CENTRALA
UNIVERZITET U NOVOM SADU - PEDAGOŠKI FAKULTET SOMBOR - PREPARANDIJA
UNIVERZITET U NOVOM SADU - POLJOPRIVREDNI FAKULTET - BIBLIOTEKA
UNIVERZITET U NOVOM SADU - POLJOPRIVREDNI FAKULTET - CENTRALA
UNIVERZITET U NOVOM SADU - POLJOPRIVREDNI FAKULTET - DEPARTMAN ZA FITOMEDICINU I ZAŠTITIU ŽIVOTNE SREDINE
UNIVERZITET U NOVOM SADU - POLJOPRIVREDNI FAKULTET - DEPARTMAN ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU
UNIVERZITET U NOVOM SADU - POLJOPRIVREDNI FAKULTET - DEPARTMAN ZA STOČARSTVO
UNIVERZITET U NOVOM SADU - POLJOPRIVREDNI FAKULTET - DEPARTMAN ZA VETERINARSKU TEHNIKU MEDICINU
UNIVERZITET U NOVOM SADU - POLJOPRIVREDNI FAKULTET - DEPARTMAN ZA VOĆARSTVO,VINOGRADARSTVO, HORTIKULTURU I PEJZAŽNU ARHITEKTURU
UNIVERZITET U NOVOM SADU - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
UNIVERZITET U NOVOM SADU - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET - DEPARTMAN ZA GEOGRAFIJU TURIZAM I HOTELIJERSTVO
UNIVERZITET U NOVOM SADU - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET - DEPARTMAN ZA HEMIJU
UNIVERZITET U NOVOM SADU - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET - DEPARTMAN ZA MATEMATIKU I INFORMATIKU
UNIVERZITET U NOVOM SADU - UČITELJSKI FAKULTET NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU U SUBOTICI - CENTRALA
UNIVERZITET U NOVOM SADU - UČITELJSKI FAKULTET NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU U SUBOTICI - FAKS
UNIVERZITET U PRIŠTINI - FAKULTET UMETNOSTI - FAKULTET UMETNOSTI PRIŠTINA
UNIVERZITET U PRIŠTINI - FILOZOFSKI FAKULTET
UNIVERZITET U PRIŠTINI - POLJOPRIVREDNI FAKULTET
UNIVERZITET U PRIŠTINI - POLJOPRIVREDNI FAKULTET
UNIVERZITET U PRIŠTINI - PRAVNI FAKULTET SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI
UNIVERZITET U PRIŠTINI - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
UNIVERZITET U PRIŠTINI - UČITELJSKI FAKULTET PRIZREN U LEPOSAVIĆU
UNIVERZITET U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI - PRORODNO-MATEMATIČKI FAKULTET - STUDIJSKA GRUPA ZA INFORMATIKU - ODELJENJE U NOVOM PAZARU
UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU
UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU - FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI
UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU - FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI
UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU - FAKULTET MUZIČKIH UMETNOSTI
UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU - FAKULTET PRIMENJENIH UMETNOSTI
UNIVERZITET UNION
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA BLACE
VOJVOĐANSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI
ZAVOD ZA FIZIKU TEHNIČKIH FAKULTETA
UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET - SEKRETARIJAT
"Đuro Salaj" Škola stanih jezika