Humanitarne i nevladine organizacije - Novi Beograd

Humanitarne i nevladine organizacije - Novi Beograd - okruženje

CRVENI KRST STAROG GRADA
ČOVEKOLJUBLJE DOBROTVORNI FOND SPC
DOKUMENTACIONO INFORMACIONI CENTAR VERITAS
DRUŠTVO ZA BRIGU O STARIM LICIMA OPŠTINE STARI GRAD
DRUŠTVO ZA CEREBRALNU PARALIZU
DRUŠTVO ZA LEKOVITO I AROMATIČNO BILJE ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE
DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA OPŠTINE ČUKARICA
EKO CENTAR EKOLOŠKA OBRAZOVNA LABORATORIJA EKOL
EKOLOŠKA STANICA SRBIJE
FOND CENTAR
FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO
FOND ZA RAZVOJ DEMOKRATIJE
FORUM ZA ETNIČKE ODNOSE BEOGRAD
GRUPA EKSPERATA ZA PROSPERITET SRBIJE GEPS
HUMANITARNA ORGANIZACIJA NAŠA SRBIJA
IAN CENTAR ZA IZBEGLICE, MEDICINSKA, PSIHOLOŠKA, PRAVNA POMOĆ I EDUKACIJA UGROŽENIH GRUPA - RADNIM DANIMA 09-17
ICMC MEĐUNARODNA KATOLIČKA KOMISIJA ZA MIGRACIJU
IZBEGLIČKI SERVIS ZA POVRATAK RRS
JUGOSLOVENSKI KOMITET ZA MEĐUNARODNU SARADNJU STUDENATA MEDICINE
LIGA EKSPERATA LEX LEAGUE OF EXPERTS DOO
MEĐUNARODNI NAUČNI FORUM DUNAV REKA SARADNJE
MUZEJSKO DRUŠTVO SRBIJE
NEZAVISNO UDRUŽENJE NOVINARA SRBIJE - NUNS
PALGO CENTAR BEOGRAD
POKRET ZA ZAŠTITU POTROŠAČA BEOGRADA
PRIJATELJI DECE BEOGRADA
PRIJATELJI DECE OPŠTINE STARI GRAD
PRIJATELJI DECE SRBIJE
SAVE THE CHILDREN HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SAVEZ KVADRIPLEGIČARA I PARAPLEGIČARA SRBIJE
SAVEZ SLEPIH I SLABOVIDIH SRBIJE - BIBLIOTEKA DR.MILAN BUDIMIR
SAVEZ SLEPIH I SLABOVIDIH SRBIJE REPUBLIČKI ODBOR
SAVEZ STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA
SPORT ZA SVE SRBIJE I CRNE GORE
STUDENTSKA UNIJA EKONOMSKOG FAKULTETA
STUDENTSKA UNIJA MEDICINARA
TELE-APEL ZA STARA LICA - RADNIM DANIMA 07.30-15.30
UDRUŽENJE LIKOVNIH UMETNIKA SRBIJE
UDRUŽENJE NOVINARA SRBIJE
UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA SRBIJE
UDRUŽENJE SUZA
UDRUŽENJE UGOSTITELJA BEOGRADA
ZDRAVSTVENO POTPORNO UDRUŽENJE STUDENATA BEOGRADSKOG UNIVERZITETA
CENTAR ZA INFORMATIVNU PODRŠKU NAŠ ODGOVOR