Humanitarne i nevladine organizacije - Beograd

CRVENI KRST
CRVENI KRST
CRVENI KRST
CRVENI KRST BARAJEVO
CRVENI KRST SOPOT
CRVENI KRST SRBIJE
CRVENI KRST SRBIJE
CRVENI KRST SRBIJE
CRVENI KRST STAROG GRADA
CRVENI KRST VOŽDOVAC
ČOVEKOLJUBLJE DOBROTVORNI FOND SPC
DOKUMENTACIONO INFORMACIONI CENTAR VERITAS
DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE SRBIJE
DRUŠTVO ZA BRIGU O STARIM LICIMA OPŠTINE STARI GRAD
DRUŠTVO ZA CEREBRALNU PARALIZU
DRUŠTVO ZA LEKOVITO I AROMATIČNO BILJE ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE
DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA OPŠTINE ČUKARICA
EKO CENTAR EKOLOŠKA OBRAZOVNA LABORATORIJA EKOL
ELSA EVROPSKO UDRUŽENJE STUDENATA PRAVA
EVROPSKI POKRET U SRBIJI
FOND CENTAR
FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO
FOND ZA RAZVOJ DEMOKRATIJE
FOND ZA UNAPREĐENJE DEMOKRATIJE LJUBA DAVIDOVIĆ
FORUM ZA ETNIČKE ODNOSE BEOGRAD
Gradska organizacija slepih Beograda
GRUPA EKSPERATA ZA PROSPERITET SRBIJE GEPS
HRIŠĆANSKO HUMANITARNO UDRUŽENJE HLEB ŽIVOTA
HUMANITARNA ORGANIZACIJA ANA I VLADE DIVAC
HUMANITARNA ORGANIZACIJA ANA I VLADE DIVAC - FAKS
HUMANITARNA ORGANIZACIJA NAŠA SRBIJA
HUMANTIRNA ORGANIZACIJA ŽELJOM DO OSTVARENJA
IAN CENTAR ZA IZBEGLICE, MEDICINSKA, PSIHOLOŠKA, PRAVNA POMOĆ I EDUKACIJA UGROŽENIH GRUPA - RADNIM DANIMA 09-17
ICMC MEĐUNARODNA KATOLIČKA KOMISIJA ZA MIGRACIJU
INCEST TRAUMA CENTAR BEOGRAD - GRUPA ZA PODRŠKU SEKSUALNO ZLOSTAVLJANOJ DECI, ŽRTVAMA INCESTA I RATA - RADNIM DANIMA OD 09-17
IZ KRUGA - ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU PRAVA I PODRŠKU ŽENA I DECE SA INVALIDITETOM SRBIJE
IZBEGLIČKI SERVIS ZA POVRATAK RRS
JUGOSLOVENSKI KOMITET ZA MEĐUNARODNU SARADNJU STUDENATA MEDICINE
JUGOSLOVENSKO DRUŠTVO ZA EPILEPSIJU JDE
KOMITET ZA POMOĆ I ZAŠTITU PRAVA RATOM POGOĐENIH LICA WAPRPC
LIGA EKSPERATA LEX LEAGUE OF EXPERTS DOO
MEĐUNARODNI NAUČNI FORUM DUNAV REKA SARADNJE
MUZEJSKO DRUŠTVO SRBIJE
NAŠA DECA
NE RETO - IMA NADE
NEZAVISNO UDRUŽENJE NOVINARA SRBIJE - NUNS
NURDOR-NACIONALNO UDRUŽENJE RODITELJA DECE OBOLELE OD RAKA
OMLADINA JAZAS-a - AIDS INFO I SOS TELEFON -SVAKOG DANA 17-21
OMLADINA JUGOSLOVENSKE ASOCIJACIJE ZA BORBU PROTIV SIDE - OMLADINA JAZAS-a
ORGANIZACIJA PRIJATELJI DECE OPŠTINE NOVI BEOGRAD
PALGO CENTAR BEOGRAD
POKRET ZA ZAŠTITU POTROŠAČA BEOGRADA
PRIJATELJI DECE BEOGRADA
PRIJATELJI DECE OPŠTINE STARI GRAD
PRIJATELJI DECE OPŠTINE VOŽDOVAC
PRIJATELJI DECE SRBIJE
PRIJATELJI DECE ZVEZDARE NVO
Reto Centar
SAVE THE CHILDREN HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SAVEZ GLUVIH BEOGRADA GRADSKA KONFERENCIJA
SAVEZ KVADRIPLEGIČARA I PARAPLEGIČARA SRBIJE
SAVEZ SLEPIH
SAVEZ SLEPIH I SLABOVIDIH SRBIJE - BIBLIOTEKA DR.MILAN BUDIMIR
SAVEZ SLEPIH I SLABOVIDIH SRBIJE REPUBLIČKI ODBOR
SAVEZ SLEPIH VRAČAR
SAVEZ STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA
SAVEZ STUDENATA MAŠINSKOG FAKULTETA
SPORT ZA SVE SRBIJE I CRNE GORE
STUDENTSKA UNIJA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA
STUDENTSKA UNIJA EKONOMSKOG FAKULTETA
STUDENTSKA UNIJA FAKULTETA ORGANIZACIONIH NAUKA
STUDENTSKA UNIJA FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA
STUDENTSKA UNIJA MEDICINARA
STUDENTSKI PARLAMENT MAŠINSKOG FAKULTETA
TELE-APEL ZA STARA LICA - RADNIM DANIMA 07.30-15.30
UDRUŽENJE INTELEKTUALACA I UMETNIKA OŠTEĆENOG VIDA SRBIJE
UDRUŽENJE LIKOVNIH UMETNIKA SRBIJE
UDRUŽENJE NOVINARA SRBIJE
UDRUŽENJE OBOLELIH OD MULTIPLE SKLEROZE
UDRUŽENJE PRAVNIKA SRBIJE
UDRUŽENJE PRAVOSLAVNA SLOGA GRAĐANSKO HUMANITARNO UDRUŽENJE BEOGRAD
UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA SRBIJE
UDRUŽENJE SUZA
UDRUŽENJE UGOSTITELJA BEOGRADA
VIDEA
ZDRAVSTVENO POTPORNO UDRUŽENJE STUDENATA BEOGRADSKOG UNIVERZITETA
CENTAR ZA INFORMATIVNU PODRŠKU NAŠ ODGOVOR
Stefan Ražić
STUDENTSKA UNIJA ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA