Republičke organizacije i službe - Beograd

CENTAR ZA RAZMINIRANJE REPUBLIKE SRBIJE
CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRBIJE - FAX
DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRBIJE - INFORMACIJE
DRŽAVNA REVIZORSKA USTANOVA
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - FAX
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - RAČUNOVODSTVO
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR FINANSIJA - DUGOROČNI KRDITI, START UP KREDITI
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR FINANSIJA - DUGOROČNI KREDITI
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR FINANSIJA - DUGOROČNI KREDITI
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR FINANSIJA - KRATKOROČNI KREDITI - MIKROKREDITI
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR FINANSIJA - START UP KREDITI
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR KREDITA I GARANCIJA
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR KREDITA I GARANCIJA
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR KREDITA I GARANCIJA
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR KREDITA I GARANCIJA
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR KREDITA I GARANCIJA
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR PRAVNIH I OPŠTIH POSLOVA
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR PRAVNIH I OPŠTIH POSLOVA
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA IT
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA
GARANCIJSKI FOND BEOGRAD
GEOMAGNETSKI ZAVOD - DIREKCIJA - FINANSIJSKA SLUŽBA
GEOMAGNETSKI ZAVOD - DIREKCIJA - KABINET DIREKTORA
GEOMAGNETSKI ZAVOD - DIREKCIJA - PRAVNA SLUŽBA
GEOMAGNETSKI ZAVOD - SLUŽBA OSNOVNE DELATNOSTI
GRADSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEOGRAD
INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE - CENTRALA
INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE - FAX
KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU
KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU - KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUG
KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE REPUBLIKE SRBIJE - CENTRALA
KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE REPUBLIKE SRBIJE - FAX
MESNA ZAJEDNICA BLOK 38 SKUPŠTINE OPŠTINE NOVI BEOGRAD
MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE - AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE - CENTRALA
MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE - AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE - KABINET DIREKTORA
NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD - SLUŽBA MLADENOVAC
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD - ISPOSTAVA SOPOT
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD - SLUŽBA GROCKA
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD - SLUŽBA LAZAREVAC
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - DIREKCIJA 1
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - DIREKCIJA 2
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD - SLUŽBA ČUKARICA
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD - SLUŽBA NOVI BEOGRAD
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD - SLUŽBA STARI GRAD
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD - SLUŽBA VOŽDOVAC
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD - SLUŽBA ZEMUN
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FILJALA ZA GRAD BEOGRAD - SLUŽBA RAKOVICA
NARODNA BANKA SRBIJE - ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA
OPŠTINA UB OPŠTINSKA UPRAVA UB
REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA
REPUBLIČKA AGENCIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE
REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA - REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA - BEOGRAD DOO BEOGRAD
REPUBLIČKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE - KABINET
REPUBLIČKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE - PISARNICA
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
REPUBLIČKA RADIODIFUZNA AGENCIJA - CENTRALA
REPUBLIČKA RADIODIFUZNA AGENCIJA - FAX
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - CENTRALA
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - GOVORNI AUTOMAT
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - GOVORNI AUTOMAT INFORMACIJE
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - PRAVNA POMOĆ
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - SLUŽBA FILIJALE U PRIŠTINI
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - SLUŽBA I FILIJALE BEOGRAD
REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD - DEŽURNA SLUŽBA 24 SATA
REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD - DIREKTOR
REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD - FAKS
REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD - RAČUNOVODSTVO
REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO
REPUBLIČKI ZAVOD ZA RAZVOJ
REPUBLIČKI ZAVOD ZA SPORT
REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU SRBIJE - BEOGRAD
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE BEOGRAD
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE BEOGRAD - FAKS
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - DIREKCIJA
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA BEOGRAD
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ISPOSTAVA ČUKARICA
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ISPOSTAVA GROCKA
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ISPOSTAVA LAZAREVAC
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ISPOSTAVA MLADENOVAC
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ISPOSTAVA PALILULA
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ISPOSTAVA RAKOVICA
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ISPOSTAVA SAVSKI VENAC
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ISPOSTAVA STARI GRAD
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ISPOSTAVA VRAČAR
REPUBLIKA SRBIJA - FOND SOLIDARNOSTI
REPUBLIKA SRBIJA - FOND SOLIDARNOSTI - FAKS
REPUBLIKA SRBIJA DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE - KABINET DIREKTORA
REPUBLIKA SRBIJA DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE - ODELJENJE ZA BEZBEDNOST ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA CENTRALA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA REGIONALNI CENTAR BEOGRAD - FILIJALA STARI GRAD I PALILULA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE - AGENCIJA ZA ODNOSE SA DIJASPOROM
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE - DRŽAVNA KOMISIJA ZA TAJNE GROBNICE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE - GRUPA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKATA JAČANJE PREKŠAJNOG SISTEMA I SUDOVA ZA PREKRŠAJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE - SEKTOR NORMATIVE I MEĐUNARODNE SARADNJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE - UPRAVA ZA IZVRŠENJE ZAVODSKIH SANKCIJA
REPUBLIKA SRBIJA UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA - MINISTARSTVA REPUBLIKE SRBIJE - CENTRALA
REPUBLIKA SRBIJA ZAŠTITNIK GRAĐANA - OMBUDSMAN
SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐU
VLADA REPUBLIKE SRBIJE - AVIO - SLUŽBA VLADE
VLADA REPUBLIKE SRBIJE - KANCELARIJA ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN - SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
VLADA REPUBLIKE SRBIJE - KANCELARIJA ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN - SEKTOR ZA PLANIRANJE, OCENU I ODABIR PROJEKATA
VLADA REPUBLIKE SRBIJE - KANCELARIJA ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN - SEKTOR ZA SPROVOĐENJE PROJEKATA
ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE - SEDIŠTE ZAVODA
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ISPOSTAVA ZEMUN
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA VRAČAR
VLADA REPUBLIKE SRBIJE - KANCELARIJA ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN - SEKTOR ZA PRAVNE, FINANSIJSKE I OPŠTE POSLOVE