Državni organi, društvene organizacije - Novi Beograd

DEKRA ZAPOŠLJAVANJE DOO
DELEGACIJA EVROPSKE KOMISIJE
DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRBIJE - FAX
DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRBIJE - INFORMACIJE
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO NOVI BEOGRAD
DŽEPARAC OMLADINSKA ZADRUGA
EKO SERBIA
EKOLOŠKO DRUŠTVO ĐERDAP
EKOZAŠTITA DOO BEOGRAD
ELEKTRONINVEST DOO NIŠ
GEN I DOO BEOGRAD
GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD - GOVORNI AUTOMAT
GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD - NARUČIVANJE DOKUMENATA
GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD - OPŠTINSKA UPRAVA
GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD - USLUŽNI CENTAR
GS1 SRBIJA BEOGRAD
IGMIN PETROL DOO BEOGRAD
JKP INFOSTAN - RADNE JEDINICE - NOVI BEOGRAD
JKP ZELENILO - INFO CENTAR
JP ZA SKLONIŠTA
JP ZA SKLONIŠTA
KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU
KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU - KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUG
KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE REPUBLIKE SRBIJE - CENTRALA
KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE REPUBLIKE SRBIJE - FAX
KONDIĆ EXPORT IMPORT
KULTURNI CENTAR AMBASADE REPUBLIKE SLOVAČKE
LESKOVAR DOO
MAKPETROL DOO
MEĐUNARODNI KOMITET CRVENOG KRSTA
MESNA ZAJEDNICA "AKADEMIJA" BULEVAR UMETNOSTI 27
MESNA ZAJEDNICA BLOK 38 SKUPŠTINE OPŠTINE NOVI BEOGRAD
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR TURISTIČKE INSPEKCIJE
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR BEOGRAD - FILIJALA NOVI BEOGRAD 1
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA NOVI BEOGRAD
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - VOJNI ODSEK BEOGRAD 2 - ODELJAK NOVI BEOGRAD
MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA ŠUME - ODELJENJE ZA ŠUMARSKU I LOVNU INSPEKCIJU
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE - INFO CENTAR
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE - PROJEKTNI CENTAR
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR - KANCELARIJA NAČELNIKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA ŠUME
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA ŠUME
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA VETERINU
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA VETERINU
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVE I VODOPRIVREDE - REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA VISOKO OBRAZOVANJE, NACIONALNI PROSVETNI SAVET I KOMISIJA ZA AKREDITACIJU
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
MINISTARSTVO VERA REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE - ODELJENJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE - ODELJENJE ZA OPOJNE DROGE I PREKURSORE
MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE - ODELJENJE ZA SANITARNI NADZOR BEOGRAD
MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE - ODELJENJE ZA SANITARNI NADZOR ZA GRANIČNO PODRUČJE BEOGRAD
MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE - ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA BEOGRAD
MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA STANICA NOVI BEOGRAD
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD - SLUŽBA NOVI BEOGRAD
NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE - NIS AD NOVI SAD - CENTRALA
NIS PETROL
NOVA SRBIJA - OPŠTINSKI ODBOR NOVI BEOGRAD
NP GAS DOO
ODELJENJE INSPEKCIJE RADA REPUBLIKE SRBIJE - BEOGRAD 1
OLMA LUBRICANTS DOO
OMLADINSKA ZADRUGA KNEZ
OPŠTINSKI VATROGASNI SAVEZ NOVI BEOGRAD
ORGANIZACIJA PRIJATELJI DECE OPŠTINE NOVI BEOGRAD
PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA SRBIJE
PERGAMENT COMMERCE EXPORT IMPORT DOO BEOGRAD
PETROL DRUŠTVO ZA TRGOVINU NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA DOO
PREKRŠAJNI SUD U BEOGRADU - ODELJENJE SUDA NOVI BEOGRAD
REGISTAR NACIONALNOG INTERNET DOMENA
REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - SLUŽBA FILIJALE U PRIŠTINI
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - SLUŽBA I FILIJALE BEOGRAD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NOVI BEOGRAD
REPUBLIKA SRBIJA - FOND SOLIDARNOSTI
REPUBLIKA SRBIJA - FOND SOLIDARNOSTI - FAKS
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA REGIONALNI CENTAR BEOGRAD - FILIJALA NOVI BEOGRAD 2
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - DEŽURNA SLUŽBA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - DEŽURNA SLUŽBA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - GRUPA ZA IZVEŠTAVANJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - GRUPA ZA IZVEŠTAVANJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - GRUPA ZA OBUKU TRŽIŠNIH INSPEKTORA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - GRUPA ZA OBUKU TRŽIŠNIH INSPEKTORA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - GRUPA ZA POSTUPANJE SA ODUZETOM ROBOM
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - KABINET DRŽAVNOG SEKRETARA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE BEOGRAD
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE BEOGRAD
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE ZA KONTROLU AŽURNOSTI, PRIMENE PROCEDURA I POSTUPANJA U SUDSKIM POSTUPCIMA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE ZA OBUKU I IZVEŠTAVANJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU BEZBEDNOSTI PROIZVODA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU BEZBEDNOSTI PROIZVODA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU BEZBEDNOSTI PROIZVODA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU PRIMENE TEHNIČKIH PROPISA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU PRIMENE TEHNIČKIH PROPISA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU PROMETA ROBE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU PROMETA ROBE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU PROMETA ROBE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU PROMETA ROBE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU PROMETA ROBE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU USAGLAŠENOSTI PROIZVODA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU USAGLAŠENOSTI PROIZVODA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU USAGLAŠENOSTI PROIZVODA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU USAGLAŠENOSTI PROIZVODA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU USAGLAŠENOSTI PROIZVODA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU USAGLAŠENOSTI PROZVODA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU USLUGA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU USLUGA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU USLUGA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU USLUGA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU USLUGA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA SPREČAVANJE NELOJALNE KONKURENCIJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA SPREČAVANJE NELOJALNE KONKURENCIJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA SPREČAVANJE NELOJALNE KONKURENCIJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA SPREČAVANJE NELOJALNE KONKURENCIJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA STRUČNE POSLOVE I PRAĆENJA AŽURNOSTI U RADU
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA STRUČNE POSLOVE I PRAĆENJA AŽURNOSTI U RADU
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA STRUČNE POSLOVE I PRAĆENJA AŽURNOSTI U RADU
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA
SANDŽAČKA DEMOKRATSKA PARTIJA
SAVEZ INVALIDA RADA
SAVEZ IZVIĐAČA SRBIJE BEOGRAD
SAVEZ ORGANIZACIJA BUBREŽNIH INVALIDA REPUBLIKE SRBIJE
SKUPŠTINA STAMBENE ZGRADE BULEVAR MIHAJLA PUPINA 119
SKUPŠTINA STANARA ZGRADE ŠPANSKIH BORACA 12
SKUPŠTINA ZGRADE ŠPANSKIH BORACA 2
SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐU
SO NOVI BEOGRAD - MZ GAZELA
SO NOVI BEOGRAD - MZ UŠĆE
SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
SRPSKA RADIKALNA STRANKA
SUDSKI TUMAČ DRAGOSLAV BIJELIĆ
SUDSKI TUMAČ ZA ŠPANSKI JEZIK LIDIJA REGOJE
TERMOELEKTRO MMD DOO
TRENKWALDER KADROVSKE USLUGE DOO BEOGRAD
TRGOVINSKO ODELJENJE AMBASADE JAPANA
TRGOVINSKO ODELJENJE AMBASADE REPUBLIKE AUSTRIJE
TRGOVINSKO ODELJENJE AMBASADE REPUBLIKE SLOVAČKE
TRGOVINSKO ODELJENJE AMBASADE ŠVEDSKE
UDRUŽENJE OBOLELIH OD MULTIPLE SKLEROZE
UNIVERZITETSKA FONDACIJA ZA STANOVE BEOGRAD
URUŽENJE PENZIONERA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD
VITALGAS TEHNOLOGY DOO BEOGRAD
VLADA REPUBLIKE SRBIJE - AVIO - SLUŽBA VLADE
VUK PETROL DOO BEOGRAD
ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE - SEDIŠTE ZAVODA

Državni organi, društvene organizacije - Novi Beograd - okruženje

AGENCIJA ZA SARADNJU SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I EVROPSKU HARMONIZACIJU
AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA - CENTRALA
AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA - FAX
AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA - ODELJENJE ZA INVESTICIJE
AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA - ODELJENJE ZA IZVOZ
AGROMREŽA UDRUŽENJE GRAĐANA
ALIJANSA ŽENA JUGOSLAVIJE
ALSTHOM SCHWEIZ AG
AMBASADA ALŽIRA
AMBASADA ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT
AMBASADA ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA AUSTRIJE
AMBASADA AUSTRIJE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA AUSTRIJE - KULTURNI FORUM
AMBASADA DEMOKRATSKE REPUBLIKE KONGO - AMBASADA DEMOKRATSKE REPUBLIKE KONGO BEOGRAD
AMBASADA DEMOKRATSKE REPUBLIKE KONGO - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA DRŽAVE PALESTINE
AMBASADA FINSKE
AMBASADA GRČKE
AMBASADA GRČKE - BIRO ZA ŠTAMPU I KOMUNIKACIJU
AMBASADA GRČKE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN
AMBASADA ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA ISLAMSKE REPUBLIKE PAKISTANA
AMBASADA ISLAMSKE REPUBLIKE PAKISTANA - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA IZRAELA
AMBASADA IZRAELA - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA KANADE
AMBASADA KANADE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA KRALJEVINE DANSKE
AMBASADA KRALJEVINE DANSKE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA KRALJEVINE HOLANDIJE
AMBASADA KRALJEVINE HOLANDIJE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA KRALJEVINE MAROKA
AMBASADA KRALJEVINE MAROKA - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA KRALJEVINE NORVEŠKE
AMBASADA KUVAJTA - CENTRALA
AMBASADA KUVAJTA - CENTRALA
AMBASADA KUVAJTA - CENTRALA
AMBASADA KUVAJTA - FAKS
AMBASADA MALEZIJE
AMBASADA MEKSIKA
AMBASADA MEKSIKA - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA NARODNE REPUBLIKE ANGOLE
AMBASADA NARODNE REPUBLIKE KINE
AMBASADA NARODNE REPUBLIKE KINE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA PORTUGALA
AMBASADA PORTUGALA - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA REPUBLIKE ALBANIJE
AMBASADA REPUBLIKE ALBANIJE
AMBASADA REPUBLIKE ALBANIJE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA REPUBLIKE ALŽIR - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA REPUBLIKE ANGOLE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA REPUBLIKE ARGENTINE
AMBASADA REPUBLIKE ARGENTINE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA REPUBLIKE BELORUSIJE
AMBASADA REPUBLIKE BELORUSIJE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA REPUBLIKE BUGARSKE
AMBASADA REPUBLIKE BUGARSKE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA REPUBLIKE FRANCUSKE
AMBASADA REPUBLIKE FRANCUSKE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA REPUBLIKE GVINEJE
AMBASADA REPUBLIKE INDIJE
AMBASADA REPUBLIKE INDIJE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA REPUBLIKE INDONEZIJE
AMBASADA REPUBLIKE INDONEZIJE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA REPUBLIKE IRAK
AMBASADA REPUBLIKE IRAK
AMBASADA REPUBLIKE ITALIJE - VIZA SERVIS 0800/012 012
AMBASADA REPUBLIKE KIPAR
AMBASADA REPUBLIKE KIPAR - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA REPUBLIKE KOREJE
AMBASADA REPUBLIKE KOREJE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA REPUBLIKE KUBE
AMBASADA REPUBLIKE KUBE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA REPUBLIKE LIBANA
AMBASADA REPUBLIKE LIBANA
AMBASADA REPUBLIKE LIBANA - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA REPUBLIKE MAKEDONIJE
AMBASADA REPUBLIKE MAKEDONIJE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA REPUBLIKE POLJSKE
AMBASADA REPUBLIKE POLJSKE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA REPUBLIKE TUNIS
AMBASADA RUMUNIJE
AMBASADA RUMUNIJE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA RUSKE FEDERACIJE
AMBASADA RUSKE FEDERACIJE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE
AMBASADA SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA SIRIJSKE ARAPSKE REPUBLIKE
AMBASADA SIRIJSKE ARAPSKE REPUBLIKE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA
AMBASADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA ŠVAJCARSKE - CENTRALA
AMBASADA ŠVAJCARSKE - FAKS
AMBASADA ŠVAJCARSKE - INFORMACIJE O VIZAMA
AMBASADA ŠVAJCARSKE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA ŠVEDSKE - AMBASADA
AMBASADA UKRAJINE - CENTRALA
AMBASADA UKRAJINE - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA UNIJE MYANMAR
AMBASADA UNIJE MYANMAR - KONZULARNO ODELJENJE
AMBASADA VELIKE BRITANIJE - CENTRALA
AMERIČKA FONDACIJA ZA RAZVOJ
APELACIONI SUD U BEOGRADU - CENTRALA
APELACIONO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU - CENTRALA
ARHIJEREJSKO NAMESNIŠTVO BEOGRADSKO - POSAVSKO U KANCELARIJI SABORNE CRKVE
ARHIV SRBIJE
ARHIV SRBIJE
ARHIV SRBIJE I CRNE GORE
ASOCIJACIJA INDUSTRIJE ČELIKA
ASOCIJACIJA NEZAVISNIH ELEKTRONSKIH MEDIJA ANEM
ASOCIJACIJA NOVINSKIH IZDAVAČA I ELEKTRONSKIH MEDIJA BEOGRAD
ASOCIJACIJA SLOBODNIH I NEZAVISNIH SINDIKATA
ASTRONOMSKO DRUŠTVO RUĐER BOŠKOVIĆ
AUTO SHOP GP DOO LAZAREVAC
AUTONOMNI ŽENSKI CENTAR PROTIV SEKSUALNOG NASILJA
AVANTI AVANURIST KLUB
BALKANKULT FONDACIJA
BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE BCIF
BAMIRON BG DOO
BAP BEOGRAD OPŠTE UDRUŽENJE BEOGRADSKIH AUTOPREVOZNIKA
BELIZO
BENZINSKA STANICA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA
BEO OIL DOO
BEOFENIKS
BEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA BOŠ
BEOGRADSKI EKOLOŠKI CENTAR
BEOGRADSKI FOND ZA POLITIČKU IZUZETNOST BEOGRAD
BEOGRADSKI FORUM ZA SVET RAVNOPRAVNIH
BOLNIČKA KAPELA SVETOG APOSTOLA LUKE U BOLNICI SVETI SAVA
BRAĆA CRNOMARKOVIĆ DOO
BUDUĆNOST OMLADINSKO KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVO
CARITAS SRBIJE I CRNE GORE
CENTAR MODERNIH VEŠTINA
CENTAR ZA CIVILNO VOJNE ODNOSE
CENTAR ZA DEMOKRATSKU KULTURU
CENTAR ZA KULTURNU DEKONTAMINACIJU
CENTAR ZA MIR I TOLERANCIJU
CENTAR ZA NACIONALNU STRATEGIJU
CENTAR ZA PRAVA DETETA
CENTAR ZA SLOBODNE IZBORE I DEMOKRATIJU CeSID
CIP - CENTAR ZA INTERAKTIVNU PEDAGOGIJU
CIP – CENTAR ZA INTERAKTIVNU PEDAGOGIJU
CITY PASSAGE POSLOVNI CENTAR BEOGRAD
CNA CENTAR ZA NENASILNU AKCIJU
COMPRESS WIEN PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD
CRKVA ISUSA HRISTA SVETACA POSLEDNJIH DANA
CRKVA RUŽICA
CRKVA SVETOG VELIKOMUČENIKA GEORGIJA (BEŽANIJSKA KOSA)
CRVENI KRST
CRVENI KRST SRBIJE
CRVENI KRST STAROG GRADA
CUTYSCOPE ENTERPRISES DOO
ČOVEKOLJUBLJE DOBROTVORNI FOND SPC
DEDINJE AD BEOGRAD
DEMOHRIŠĆANSKA STRANKA SRBIJE - CENTRALA
DEMOKRATSKA INICIJATIVA ZA KNIN
DEMOKRATSKA STRANKA
DEMOKRATSKA STRANKA
DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE - OPŠTINSKI ODBOR STARI GRAD
DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE - OPŠTINSKI ODBOR ZEMUN
DIJABETOLOŠKI SAVEZ SRBIJE
DIMNIČAR AD - DIMNIČAR ZA PODRUČJE OPŠTINA ZEMUN, NOVI BEOGRAD I SURČIN OD 07 - 15 RADNIM DANIMA
DIMNIČAR AD - DIREKCIJA
DIMNIČAR AD - TEHNIČKA SLUŽBA
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO - SELO RAKOVICA
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO MATICA U ZEMUNU
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SAVSKI VENAC
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO STARI GRAD
DOKUMENTACIONO INFORMACIONI CENTAR VERITAS
DOM MILOSRDNIH SESTARA SV VINKA PAULSKOG
DOM RATNIH VOJNIH INVALIDA BEOGRADA
DRAGOSLAV BIJELIĆ – STALNI SUDSKI TUMAČ I PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK
DRINA PETROL M DOO
DRUGI OSNOVNI SUD - CENTRALA
DRUGO OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU - CENTRALA
DRUŠTVO DEFEKTOLOGA SRBIJE
DRUŠTVO FIZIOTERAPEUTA SRBIJE
DRUŠTVO INŽENJERA I TEHNIČARA
DRUŠTVO SRBIJE ZA BORBU PROTIV RAKA
DRUŠTVO SRPSKIH DOMAĆINA
DRUŠTVO SRPSKO RUSKOG PRIJATELJSTVA
DRUŠTVO URBANISTA BEOGRADA
DRUŠTVO ZA BRIGU O STARIM LICIMA OPŠTINE STARI GRAD
DRUŠTVO ZA CEREBRALNU DEČIJU PARALIZU ZEMUN
DRUŠTVO ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU RAKOVICA
DRUŠTVO ZA CEREBRALNU PARALIZU
DRUŠTVO ZA LEKOVITO I AROMATIČNO BILJE ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE DO 1918 GODINE
DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA OPŠTINE ČUKARICA
DRUŠTVO ZA POMOĆ OSOBAMA OMETENIM U RAZVOJU OPŠTINE STARI GRAD
DRUŠTVO ZA POMOĆ OSOBAMA SA DAUNOVIM SINDROMOM
DRUŠTVO ZA SRPSKI JEZIK I KNIŽEVNOST SRBIJE
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM TRIGLAV PENZIJSKI FONDOVI AD BEOGRAD
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU BILJA SRBIJE
DUNAV ZEMUN DRUŠTVO ZA REKREACIJU I IZLETE
DUNAVSKA TRKA DRUŠTVO ZA BICIKLIZAM
EDB DOO BEOGRAD
EDEX DOO BEOGRAD
EKO CENTAR EKOLOŠKA OBRAZOVNA LABORATORIJA EKOL
EKO SERBIA
EKO SERBIA - BENZINSKA STANICA KALUĐERICA
EKO SERBIA - BENZINSKA STANICA VIDIKOVAC
EKO SERBIA - DIREKCIJA
EKOLOŠKA STANICA SRBIJE
EKONOMSKO ODELJENJE AMBASADE IZRAELA
EKONOMSKO ODELJENJE AMBASADE REPUBLIKE POLJSKE
ELEKTROISTOK JP
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE
ELEKTROPRIVREDA SRBIJE - PRIVREDNO DRUŠTVO ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO
ENERGETIKA I ODRŽAVANJE DOO BEOGRAD ZEMUN
ENIGMATSKI KLUB BEOGRAD
EPARHIJA ŠUMADIJSKA KRAGUJEVAC
EPARHIJSKA RADIONICA
EPARHIJSKI UPRAVNI ODBOR PRAVOSLAVNE EPARHIJE SREMSKE SREMSKI KARLOVCI
EPS JP ELEKTROKOSMET PRISTINA SINDIKALNA ORGANIZACIJA
EPS JP ELEKTROKOSMET PRIŠTINA
EPS PRIVREDNO DRUŠTVO ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO
EPS PRIVREDNO DRUŠTVO ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO
EPS PRIVREDNO DRUŠTVO ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO
EPS PRIVREDNO DRUŠTVO ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO
EPS PRIVREDNO DRUŠTVO ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO
EPS PRIVREDNO DRUŠTVO ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO - CENTRALA
EPS PRIVREDNO DRUŠTVO ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO - INFORMATIVNI CENTAR
EPS PRIVREDNO DRUŠTVO ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO - PRIJAVA BESPLATNE POTROŠNJE
EPS PRIVREDNO DRUŠTVO ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO - PRIJAVA KVAROVA NA MTK UREĐAJIMA
EPS PRIVREDNO DRUŠTVO ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO - ŠALTERSKE SLUŽBE ZA PODRUČJE NOVOG BEOGRADA I ZEMUNA
EPS PRIVREDNO DRUŠTVO ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO - ŠALTERSKE SLUŽBE ZA PODRUČJE OPŠTINA: ČUKARICA, RAKOVICA, SAVSKI VENAC I VOŽDOVAC DESNO OD AUTOPUTA
EPS PRIVREDNO DRUŠTVO ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO - ŠALTERSKE SLUŽBE ZA PODRUČJE OPŠTINA: STARI GRAD, PALILULA, VRAČAR, ZVEZDARA, DEO SAVSKOG VENCA I VOŽDOVAC LEVO OD AUTOPUTA
ETAN YU SAVEZ ZA ELEKTRONIKU TELEKOMUNIKACIJE AUTOMATIZACIJU I NUKLEARNU TEHNIKU
EURO GAS DOO SUBOTICA
EUS ZAJEDNICA EVANĐEOSKIH UČENIKA I STUDENATA SRBIJE
EVROPA J I M JOVO VUKČEVIĆ PREDUZETNIK
EVROPSKI CENTAR ZA MIR I RAZVOJ UNIVERZITETA ZA MIR UJEDINJENIH NACIJA
FARMACEUTSKA KOMORA SRBIJE
FARMACEUTSKO DRUŠTVO SRBIJE
FEDERACIJA ŽENA ZA MIR U SVETU
FLEŠ OMLADINSKA ZADRUGA
FOND CENTAR
FOND VEDUSVIZIJA BEOGRAD
FOND ZA DOŠKOLOVAVANJE MLADIH POLJOPRIVREDNIKA BEOGRAD
FOND ZA KULTURU KVALITETA I IZVRSNOST
FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO
FOND ZA RAZVOJ DEMOKRATIJE
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - FAX
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - RAČUNOVODSTVO
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR FINANSIJA - DUGOROČNI KRDITI, START UP KREDITI
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR FINANSIJA - DUGOROČNI KREDITI
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR FINANSIJA - DUGOROČNI KREDITI
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR FINANSIJA - KRATKOROČNI KREDITI - MIKROKREDITI
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR FINANSIJA - START UP KREDITI
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR KREDITA I GARANCIJA
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR KREDITA I GARANCIJA
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR KREDITA I GARANCIJA
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR KREDITA I GARANCIJA
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR KREDITA I GARANCIJA
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR PRAVNIH I OPŠTIH POSLOVA
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR PRAVNIH I OPŠTIH POSLOVA
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA IT
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA
FOND ZADUŽBINA SVETOG MANASTIRA HILANDAR BEOGRAD
FORUM PEDAGOGA SRBIJE I CRNE GORE
FORUM ZA ETNIČKE ODNOSE BEOGRAD
FRANCUSKI KULTURNI CENTAR
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG
G 17 PLUS
GALIAN GROUP DOO
GALOVICA - VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE
GASALARM DD BEOGRAD
GEOADRIA ZADRUGA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA
GEOMAGNETSKI ZAVOD - DIREKCIJA - FINANSIJSKA SLUŽBA
GEOMAGNETSKI ZAVOD - DIREKCIJA - KABINET DIREKTORA
GEOMAGNETSKI ZAVOD - DIREKCIJA - PRAVNA SLUŽBA
GEOMAGNETSKI ZAVOD - SLUŽBA OSNOVNE DELATNOSTI
GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE
GILE GAS DOO
GLAS RAZLIKE GRUPA ZA PROMOCIJU ŽENSKIH POLITIČKIH PRAVA
GLASNIK REFORMACIJE
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA - AGENCIJA ZA SARADNJU SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I EVROPSKU HARMONIZACIJU
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA - CENTRALA
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA DEČIJU ZAŠTITU
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA - SLUŽBA ZA INFORMISANJE
GRAD BEOGRAD - BEOKOM SERVIS
GRAD BEOGRAD - BEOKOM SERVIS
GRAD BEOGRAD - CENTRALA, ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA - CENTRALA
GRAD BEOGRAD - GRADSKA URPAVA - AGENCIJA ZA EVORPSKE INTEGRACIJE I SARADNJU SA UDRUŽENJIMA
GRAD BEOGRAD - GRADSKA URPAVA - KANCELARIJA ZA MLADE
GRAD BEOGRAD - GRADSKA URPAVA - SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO
GRAD BEOGRAD - GRADSKA URPAVA - SEKTOR ZA JAVNE OBJEKTE OD OPŠTEG INTERESA I VELIKE INVESTICIJE
GRAD BEOGRAD - GRADSKO VEĆE
GRAD BEOGRAD - KABINET GRADONAČELNIKA
GRAD BEOGRAD - KABINET PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA
GRAD BEOGRAD - SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE
GRAD BEOGRAD - SEKRETARIJAT ZA KULTURU
GRAD BEOGRAD - SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
GRAD BEOGRAD - SEKRETARIJAT ZA PRVIREDU
GRAD BEOGRAD - SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
GRAD BEOGRAD - SEKRETARIJAT ZA UPRAVU
GRAD BEOGRAD - SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO
GRAD BEOGRAD - SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA
GRAD BEOGRAD - SLUŽBA ZA INFORMISANJE
GRAD BEOGRAD - SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE
GRAD BEOGRAD - ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU
GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA - PREDSEDNIK OPŠTINE
GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA - ŠEF KABINETA PREDSEDNIKA OPŠTINE
GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA - ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE
GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD - PREDSEDNIK OPŠTINE
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - INFO PULT
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - ODELJENJE ZA FINANSIJE I PRIVREDU - RUKOVODILAC
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - ODELJENJE ZA GRAĐEVINSKU INSPEKCIJU - RUKOVODILAC
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE I STAMBENE POSLOVE - RUKOVODILAC
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - ODELJENJE ZA KOMUNALNE I GRAĐEVINSKE POSLOVE - RUKOVODILAC
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - ODELJENJE ZA KOMUNALNU INSPEKCIJU - RUKOVODILAC
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU - RUKOVODILAC
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - ODELJENJE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - RUKOVODILAC
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - OPŠTINSKO VEĆE
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - ORGANIZACIONA JEDINICA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - RUKOVODILAC
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - PISARNICA
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - POMOĆNIK PREDSEDNIKA OPŠTINE ZA OBLAST FINANSIJA
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - POSLOVI GRAĐANSKIH STANJA I LIČNIH IMENA
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - POSLOVI INFORMISANJA
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - POSLOVI VOĐENJA BIRAČKOG SPISKA
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - POVERENIŠTVO KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - PRAVNA POMOĆ
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - PREDSEDNIK OPŠTINE
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - PROTOKOL
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE
GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA - NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA - ZAMENIK NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE
GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC - MATIČNA SLUŽBA - SLUŽBA PRAVNE POMOĆI
GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC - MATIČNA SLUŽBA - UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC - MATIČNA SLUŽBA - ZAKAZIVANJE VENČANJA
GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC - NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC - PREDSEDNIK OPŠTINE
GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC - SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE
GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD - CALL CENTAR
GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA SURČIN - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA SURČIN - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA SURČIN - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA SURČIN - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA SURČIN - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA SURČIN - INFO PULT
GRADSKA OPŠTINA SURČIN - KABINET PREDSEDNIKA OPŠTINE
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - KABINET PREDSEDNIKA OPŠTINE
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - ODELJENJE ZA FINANSIJE, PRIVREDU I DRUŠTVENE DELATNOSTI
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - ODELJENJE ZA GRAĐEVINSKO-KOMUNALNE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE I STAMBENE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU - MATIČARI
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU - PRAVNA POMOĆ
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - OPŠTINSKO VEĆE
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - SLUŽBA PROTOKOLA I INFORMISANJA
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
GRADSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEOGRAD
GRAĐANSKE INICIJATIVE UDRUŽENJE GRAĐANA ZA DEMOKRATIJU I GRAĐANSKO OBRAZOVANJE
GRANSKI SINDIKAT KULTURE I UMETNOSTI NEZAVISNOST
GRANSKI SINDIKAT SAOBRAĆAJA I TELEKOMUNIKACIJA NEZAVISNOST
GRANSKI SINDIKAT TAKSI VOZAČA I AUTOPREVOZNIKA NEZAVISNOST
GRANSKI SINDIKAT TRGOVINE NEZAVISNOST
GRANSKI SINDIKAT UPRAVE, PRAVOSUĐA I POLICIJE NEZAVISNOST
GRUPA 484
GRUPA EKSPERATA ZA PROSPERITET SRBIJE GEPS
HELENSKI FOND ZA KULTURU
HELENSKO POSLOVNO UDRUŽENJE
HORES POSLOVNO UDRUŽENJE UGOSTITELJSKIH PRIVREDNIKA BEOGRAD
HRAM SVETIH VRAČEVA KOZME I DAMJANA (KLINIČKI CENTAR SRBIJE )
HRAM SVETOG ĐORĐA
HRAM SVETOG SAVE
HRIŠĆANSKO UDRUŽENJE BEOGRAD
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA - PREDSTAVNIŠTVO U SRBIJI
HUMANITARNA ORGANIZACIJA NAŠA SRBIJA
I A N INTERNATIONAL AID NETWORK MEĐUNARODNA MREŽA POMOĆI BEOGRAD
IAN CENTAR ZA IZBEGLICE, MEDICINSKA, PSIHOLOŠKA, PRAVNA POMOĆ I EDUKACIJA UGROŽENIH GRUPA - RADNIM DANIMA 09-17
ICMC MEĐUNARODNA KATOLIČKA KOMISIJA ZA MIGRACIJU
INDUSTRISKI SINDIKAT SRBIJE
INOS DOO BEOGRAD
INOS NEMETALI DRUŠTVENO PREDUZEĆE ZA PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA
INOS PAPIR SERVIS AD BEOGRAD
INSTITUT KONFUČIJE
INSTITUT SERVANTES
INSTITUT ZA SPOLJNU TRGOVINU AMBASADE REPUBLIKE ITALIJE
INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE - CENTRALA
INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE - FAX
INTERMOL DOO BEOGRAD
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC)
INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE
ISLAMSKA ZAJEDNICA SRBIJE
ITALIJANSKA KOOPERACIJA AMBASADA ITALIJE
IZBEGLIČKI SERVIS ZA POVRATAK RRS
JAVNO PREDUZEĆE SURČIN
JEDINSTVENA SRBIJA POLITIČKA ORGANIZACIJA
JEDINSTVENO UDRUŽENJE SRBIJE ZA KVALITET
JEVREJSKA OPŠTINA BEOGRAD - SINAGOGA
JEVREJSKA OPŠTINA ZEMUN
JKP BEOGRAD PUT
JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE
JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE
JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE - REKLAMACIJA NA GREJANJE 07-19
JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE - REKLAMACIJA NA POPLAVE I CURENJA INSTALACIJE GREJANJA 00-24
JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA - CENTRALA
JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA - KONTAKT CENTAR, PRIJAVA KVAROVA I REKLAMACIJA 00-24
JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA - SLUŽBA PRODAJE
JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA - TELEFAKS
JKP GRADSKA ČISTOĆA
JKP GRADSKA ČISTOĆA - DEPONIJA VINČA
JKP GRADSKA ČISTOĆA - POGON ČUKARICA
JKP GRADSKA ČISTOĆA - POGON NOVI BEOGRAD
JKP GRADSKA ČISTOĆA - POGON SAVSKI VENAC
JKP GRADSKA ČISTOĆA - POGON STARI GRAD
JKP GRADSKA ČISTOĆA - POGON VRAČAR
JKP GRADSKA ČISTOĆA - POGON ZEMUN
JKP GRADSKE PIJACE
JKP GRADSKE PIJACE
JKP GRADSKE PIJACE
JKP GRADSKE PIJACE
JKP GRADSKE PIJACE
JKP GRADSKE PIJACE
JKP GRADSKE PIJACE
JKP GRADSKE PIJACE
JKP GRADSKE PIJACE
JKP GRADSKE PIJACE - BANJICA
JKP GRADSKE PIJACE - BLOK 44
JKP GRADSKE PIJACE - BRAĆE JERKOVIĆ
JKP GRADSKE PIJACE - PIJACA KALENIĆ
JKP GRADSKE PIJACE - PIJACA KARABURMA
JKP GRADSKE PIJACE - PIJACA PALILULA
JKP GRADSKE PIJACE - PIJACA SENJAK
JKP GRADSKE PIJACE - PIJACA SKADARLIJA
JKP GRADSKE PIJACE - PIJACA SMEDEREVSKI ĐERAM
JKP GRADSKE PIJACE - ROBNE PIJACE - KVANTAŠKA PIJACA
JKP GRADSKE PIJACE - ROBNE PIJACE - OTVORENI TRŽNI CENTAR
JKP GRADSKE PIJACE - ROBNE PIJACE - PRODAJA ROBE SA GREŠKOM
JKP GRADSKE PIJACE - ZELENI VENAC
JKP INFOSTAN - RADNE JEDINICE
JKP INFOSTAN - RADNE JEDINICE - SAVSKI VENAC
JKP INFOSTAN - RADNE JEDINICE - STARI GRAD
JKP POGREBNE USLUGE
JKP POGREBNE USLUGE - BANJIČKO GROBLJE
JKP POGREBNE USLUGE - GRADSKA GROBLJA - GROBLJE NOVA BEŽANIJA
JKP POGREBNE USLUGE - GRADSKA GROBLJA - GROBLJE ORLOVAČA
JKP POGREBNE USLUGE - GRADSKA GROBLJA - GROBLJE STARA BEŽANIJA
JKP POGREBNE USLUGE - GRADSKA GROBLJA - GROBLJE ZBEG
JKP POGREBNE USLUGE - KREMATORIJUM LEŠĆE
JKP POGREBNE USLUGE - RJ KAPELA
JKP POGREBNE USLUGE - TOPČIDERSKO GROBLJE
JKP POGREBNE USLUGE - ZEMUNSKO GROBLJE
JP ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD - CENTRALA
JP ELEKTROMREŽA SRBIJE
JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE
JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE - DIREKCIJA ZA PROIZVODNJU, PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I PROIZVODNJU UGLJA NA TERITORIJI KOSOVA I METOHIJE
JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE - SEKTOR ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
JP TERMOELEKTRANE KOSOVO OBILIĆ
JUGOSLOVENSKI KOMITET ZA MEĐUNARODNU SARADNJU STUDENATA MEDICINE
JUGOSLOVENSKI ODBOR IAESTE
KANCELARIJA UNMIK-A U BEOGRADU
KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
KATOLIČKA CRKVA BLAŽENE DJEVICE MARIJE
KATOLIČKA CRKVA SV. ĆIRILA I METODIJA
KATOLIČKA CRKVA SV. PETRA
KLUB FRIZERA BEOGRAD
KLUB MLADIH ZEMUNA
KLUB PODVODNIH AKTIVNOSTI BEOGRAD
KNEZ PETROL DOO
KNEZ PETROL DOO
KOMITET PRAVNIKA ZA LJUDSKA PRAVA - JUKOM
KOMORA ITALIJANSKO-SRPSKIH PRIVREDNIKA
KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE
KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE - OGRANAK BEOGRAD
KOMORA OVLAŠĆENIH REVIZORA
KOMUNISTI SRBIJE
KONGRES SRPSKOG UJEDINJENJA
KONZULARNO ODELJENJE AMBASADE ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT
KONZULARNO ODELJENJE AMBASADE FINSKE
KONZULARNO ODELJENJE AMBASADE REPUBLIKE GVINEJE
KONZULAT AMBASADE ŠVEDSKE
KONZULAT REPUBLIKE EKVADOR
KRISTINA PETROL DOO BEOGRAD
KUĆNI SAVET STAMBENE ZGRADE
KULTURNI CENTAR AMBASADE ARGENTINSKE REPUBLIKE
KULTURNI CENTAR AMBASADE AUSTRALIJE
KULTURNI CENTAR AMBASADE ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN
KULTURNI CENTAR AMBASADE ISLAMSKE REPUBLIKE IRANA
KULTURNI CENTAR AMBASADE LIBIJE
KULTURNI CENTAR AMBASADE PAKISTANA
KULTURNI CENTAR AMBASADE ŠVAJCARSKE
KULTURNI CENTAR AMBASADE ŠVEDSKE
KULTURNI FRONT
KULTURNO ODELJENJE AMBASADE DEMOKRATSKE REPUBLIKE KONGO
KULTURNO ODELJENJE AMBASADE REPUBLIKE ANGOLE
KULTURNO ODELJENJE AMBASADE REPUBLIKE KOREJE
KULTURNO ODELJENJE AMBASADE RUSKE FEDERACIJE
KULTURNO ODELJENJE AMBASADE UNIJE MYANMAR
LABO MN PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE BEOGRAD
LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA
LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA - OPŠTINSKI ODBOR ČUKARICA
LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA - OPŠTINSKI ODBOR RAKOVICA
LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA - OPŠTINSKI ODBOR SAVSKI VENAC
LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA - OPŠTINSKI ODBOR STARI GRAD
LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA - OPŠTINSKI ODBOR VRAČAR
LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA - OPŠTINSKI ODBOR ZEMUN
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA - OPŠTINSKI ODBOR NOVI BEOGRAD
LIGA EKSPERATA LEX LEAGUE OF EXPERTS DOO
LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO BEOGRAD
LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO BEOGRAD
LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO BEOGRAD
LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO BEOGRAD
LUNATRONIK DOO
MATEMATIČKO DRUŠTVO ARHIMEDES
MB GAS OIL DOO BEOGRAD PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE
MEĐUNARODNA FEDERACIJA CRVENOG KRSTA I CRVENOG POLUMESECA ZA SRBIJU I ZA CRNU GORU
MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA RATNE ZLOČINE ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU
MEĐUNARODNI NAUČNI FORUM DUNAV REKA SARADNJE
MERION DOO
MESNA ZAJEDNICA KALUĐERICA
MINEL DINAMO AD BEOGRAD - MINEL DINAMO AD BEOGRAD
MINEL ELEKTROCENTAR AD BEOGRAD
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - GRUPA ZA KOMERCIJALNE POSLOVE
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - GRUPA ZA SARADNJU SA DRUGIM ORGANIMA
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - GRUPA ZA SISTEM KVALITETA I SERTIFIKACIJU PROIZVODA
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - KABINET DIREKTORA
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - ODELJENJE ZA DRAGOCENE METALE
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - ODELJENJE ZA ELEKTRIČNE VELIČINE
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - ODELJENJE ZA FIZIČKO-HEMIJSKA MERENJA
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - ODELJENJE ZA KONTROLU MERA - BEOGRAD
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - ODELJENJE ZA KOORDINACIJU I NADZOR
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - ODELJENJE ZA MEHANIKU
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - ODELJENJE ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - ODSEK ZA FINANSIJSKE POSLOVE
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR BEOGRAD
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR BEOGRAD - FILIJALA RAKOVICA
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR BEOGRAD - FILIJALA SAVSKI VENAC
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR BEOGRAD - FILIJALA STARI GRAD
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR BEOGRAD - FILIJALA ZEMUN
MINISTARSTVO FINANSIJA - UPRAVA CARINA - CARINARNICA BEOGRAD
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - CENTRALA
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - DEVIZNI INSPEKTORAT
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA DUVAN
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA ČUKARICA
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA STARI GRAD
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - DRŽAVNI SEKRETAR
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - KABINET MINISTRA
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - NAČELNIK ODELJENJA ZA MEDIJE
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - NAČELNIK ODELJENJA ZA MEĐUNARODNE ODNOSE, EVROPSKE INTEGRACIJE I RAZVOJ MENADŽMENTA U OBLASTI KULTURE
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - NAČELNIK ODELJENJA ZA SAVREMENO STVARALAŠTVO, KULTURNU INDUSTRIJU I KULTURNE ODNOSE
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - NAČELNIK ODELJENJA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - POMOĆNIK MINISTRA ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKO POSLOVANJE
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - POMOĆNIK MINISTRA ZA MEDIJE
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - POMOĆNIK MINISTRA ZA MEĐUNARODNE ODNOSE, EVROPSKE INTEGRACIJE I RAZVOJ MENADŽMENTA U OBLASTI KULTURE
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - POMOĆNIK MINISTRA ZA SAVREMENO STVARALAŠTVO, KULTURNU INDUSTRIJU I KULTURNE ODNOSE
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - POMOĆNIK MINISTRA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - SEKRETAR MINISTARSTVA
MINISTARSTVO NAUKE REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO NAUKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA MEĐUNARODNU, NAUČNU I TEHNOLOŠKU SARADNJU
MINISTARSTVO NAUKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA OSNOVNA ISTRAŽIVANJA
MINISTARSTVO NAUKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA RAZVOJ NAUČNIH KADROVA
MINISTARSTVO NAUKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ, TRANSFER TEHNOLOGIJA I INOVACIONI SISTEM
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA IZDAVAČKO-BIBLIOTEČKU I INFORMACIONU DELATNOST
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - GRADSKI CENTAR ZA OBAVEŠTAVANJE BEOGRAD
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - KABINET MINISTRA ODBRANE
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - REPUBLIČKI CENTAR ZA OBAVEŠTAVANJE
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA POLITIKU ODBRANE
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA ŠKOLOVANJE I USAVRŠAVANJE KADRA
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA VOJNE OBAVEZE
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - VOJNA ŠTAMPARIJA
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - VOJNI ODSEK BEOGRAD 1 - KOMANDA
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - VOJNI ODSEK BEOGRAD 1 - ODELJAK SAVSKI VENAC
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - VOJNI ODSEK BEOGRAD 2 - KOMANDA
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - VOJNI ODSEK BEOGRAD 2 - ODELJAK RAKOVICA
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - VOJNI ODSEK BEOGRAD 2 - ODELJAK ZEMUN
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVE I VODOPRIVREDE - GENERALNI INSPEKTORAT
MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - KABINET MINISTRA
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - SEKRETARIJAT
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - SEKRETARIJAT - ODELJENJE ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA FINANSIJE
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE I ŠKOLSKE UPRAVE
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA RAZVOJ OBRAZOVANJA I MEĐUNARODNU PROSVETNU SARADNJU
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE - NOSTRIFIKACIJA
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - DRŽAVNI SEKRETAR ZA OPŠTE POSLOVE
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - DRŽAVNI SEKRETAR ZA RAD
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - DRŽAVNI SEKRETAR ZA SOCIJALNU POLITIKU
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - INSPEKTORAT ZA RAD
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - MINISTAR
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKRETAR MINISTARSTVA
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA BRIGU O PORODICI I SOCIJALNU ZAŠTITU
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I EVROPSKE INTEGRACIJE
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA POPULACIONU POLITIKU
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA RAD
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA RADNU RAVNOPRAVNOST
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA ZAŠTITU OSOBA SA INVALIDITETOM
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE - ELEKTROENERGETSKA INSPEKCIJA
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE - INSPEKCIJA OPREME POD PRITISKOM
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE - KONTAKT TELEFON ZA SVE INSPEKCIJE
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE - RUDARSKO-GEOLOŠKA INSPEKCIJA
MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO ZA DIJASPORU REPUBLIKE SRBIJE - FAKS
MINISTARSTVO ZA DIJASPORU REPUBLIKE SRBIJE - INFORMACIJE
MINISTARSTVO ZA DIJASPORU REPUBLIKE SRBIJE - KABINET MINISTRA
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - CALL CENTAR
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - DRŽAVNI SEKRETAR
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - KABINET MINISTRA
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - OBEZBEĐENJE ZGRADE
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKRETARIJAT MINISTARSTVA - INFORMACIJE O PREZENTACIJI
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKRETARIJAT MINISTARSTVA - ODSEK ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKRETARIJAT MINISTARSTVA - SEKRETAR MINISTARSTVA
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA DRŽAVNU UPRAVU - GRUPA ZA NORMATIVNE I UPRAVNE POSLOVE
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA DRŽAVNU UPRAVU - GRUPA ZA ORGANIZACIJU I RAD ORGANA DRŽAVNE UPRAVE
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA DRŽAVNU UPRAVU - GRUPA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I DRŽAVNE STRUČNE ISPITE
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA DRŽAVNU UPRAVU - POMOĆNIK MINISTRA
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA HARMONIZACIJU PROPISA SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE, MEĐUNARODNU SARADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA - POMOĆNIK MINISTRA
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA LOKALNU SAMOUPRAVU - GRUPA ZA ANALIZU, ORGANIZACIJU I UNAPREĐENJE SISTEMA LOKALNE SAMOUPRAVE
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA LOKALNU SAMOUPRAVU - GRUPA ZA NORMATIVNE I STUDIJSKO-ANALITIČKE POSLOVE
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA LOKALNU SAMOUPRAVU - POMOĆNIK MINISTRA
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA PRAVA NACIONALNIH MANJINA, MATIČNE KNJIGE I OSTVARIVANJE SLOBE UDRUŽIVANJA GRAĐANA - ODELJENJE ZA LIČNI STATUS GRAĐANA
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA PRAVA NACIONALNIH MANJINA, MATIČNE KNJIGE I OSTVARIVANJE SLOBODE UDRUŽIVANJA GRAĐANA - POMOĆNIK MINISTRA
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA PRAVA NACIONALNIH MANJINA, MATIČNE KNJIGE I OSTVARIVANJE SLOBODE UDRUŽIVANJE GRAĐANA - ODELJENJE ZA POLITIČKO I DRUGO UDRUŽIVANJE GRAĐANA I
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA UPRAVNI NADZOR - ODELJENJE UPRAVNE INSPEKCIJE
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA UPRAVNI NADZOR - POMOĆNIK MINISTRA
MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMATIČKO DRUŠTVO REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE
MLADI ISTRAŽIVAČI BEOGRADA
MN DOO LOZNICA
MULTIDISCIPLINARNI CENTAR ZA PODSTICANJE INTEGRACIONIH PROCESA I HARMONIZACIJU PRAVA BEOGRAD
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA STANICA STARI GRAD
MUP REPUBLIKE SRBIJE - 064/6078101
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA ISPOSTAVA MIRIJEVO
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA ISPOSTAVA ZA BEZBEDNOST NA REKAMA
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA ISPOSTAVA ZA BEZBEDNOST NA ŽELEZNICI
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA STANICA ČUKARICA
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA STANICA RAKOVICA
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA STANICA SAVSKI VENAC
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA STANICA VOŽDOVAC
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA STANICA ZEMUN
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKO ODELJENJE BATAJNICA
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKO ODELJENJE BEŽANIJSKA KOSA
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKO ODELJENJE KALUĐERICA
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKO ODELJENJE SREMČICA
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKO ODELJENJE ŽELEZNIK
MUP REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE
MUP REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE - UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U BEOGRADU - BROD
MUP REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE - UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U BEOGRADU - KOŠUTNJAK
MUP REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE - UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U BEOGRADU - RAKOVICA
MUP REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE - UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U BEOGRADU - VOŽDOVAC
MUP REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE - UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U BEOGRADU - ZEMUN
MUZEJ VAZDUHOPLOVSTVA
MUZEJSKO DRUŠTVO SRBIJE
MUZIČKA OMLADINA SRBIJE
NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ
NACIONALNA ASOCIJACIJA TEHNIČKIH PREGLEDA NATEP
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - DIREKCIJA 1
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - DIREKCIJA 2
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD - SLUŽBA ČUKARICA
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD - SLUŽBA STARI GRAD
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD - SLUŽBA ZEMUN
NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE AD NOVI SAD
NARODNA BANKA SRBIJE - ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA
NARODNA KANCELARIJA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE
NARODNA KANCELARIJA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE - FAX
NARODNI BIRO VELIKE SOCIJALISTIČKE NARODNE LIBIJSKE ARAPSKE DŽAMAHIRIJE
NARODNI BIRO VELIKE SOCIJALISTIČKE NARODNE LIBIJSKE ARAPSKE DŽAMAHIRIJE - KONZULARNO ODELJENJE
NARODNI BIRO VELIKE SOCIJALISTIČKE NARODNE LIBIJSKE ARAPSKE DŽAMAHIRIJE - TRGOVINSKO ODELJENJE
NARODNI POKRET OTPOR
NEA ŽENSKA EVRO LIGA ZA SRBIJU
NEZAVISNO UDRUŽENJE NOVINARA SRBIJE - NUNS
NOVA KOMUNISTIČKA PARTIJA JUGOSLAVIJE
NOVA SRBIJA - OPŠTINSKI ODBOR ZEMUN
NOVI SINDIKAT ZDRAVSTVA SRBIJE
ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
ODELJENJE ZA KULTURNU SARADNJU AMBASADE SIRIJSKE ARAPSKE REPUBLIKE
ODELJENJE ZA KULTURU AMBASADE KRALJEVINE DANSKE
ODELJENJE ZA KULTURU AMBASADE REPUBLIKE INDONEZIJE
ODELJENJE ZA KULTURU I MEDIJE AMBASADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA
ODELJENJE ZA KULTURU NARODNE REPUBLIKE KINE
ODELJENJE ZA MEDIJE AMBASADE IZRAELA
ODELJENJE ZA VIZE KRALJEVINE NORVEŠKE
OGRANAK STRANOG PRAVNOG LICA CHF BEOGRAD
OMEGA HEMING DOO
OMLADINSKA ZADRUGA AVALA
OMLADINSKA ZADRUGA BEOGRAD
OMLADINSKA ZADRUGA BULEVAR
OMLADINSKA ZADRUGA CENTAR
OMLADINSKA ZADRUGA CENTRAL
OMLADINSKA ZADRUGA DOB
OMLADINSKA ZADRUGA DUNAV PLUS
OMLADINSKA ZADRUGA GAUDEAMUS
OMLADINSKA ZADRUGA MLADOST
OMLADINSKA ZADRUGA SAT
OMLADINSKA ZADRUGA SAVAMALA BEOGRAD
OMLADINSKA ZADRUGA SAVSKI VENAC
OMLADINSKA ZADRUGA SKADARLIJA BEOGRAD
OMLADINSKA ZADRUGA STARI GRAD
OMLADINSKA ZADRUGA TRAGAČ
OMLADINSKA ZADRUGA ZEMUN
OMLADINSKI SAVET BEOGRADA
OMLADINSKI SAVET ČUKARICA
OMV JUGOSLAVIJA DOO BEOGRAD
OPŠTINSKA ORGANIZACIJA INVALIDA RADA SAVSKI VENAC
OPŠTINSKI ODBOR SUBNOR RAKOVICA
OPŠTINSKI VATROGASNI SAVEZ ČUKARICA
OPŠTINSKI VATROGASNI SAVEZ PALILULA
OPŠTINSKI VATROGASNI SAVEZ SAVSKI VENAC
OPŠTINSKI VATROGASNI SAVEZ STARI GRAD
OPŠTINSKI VATROGASNI SAVEZ ZEMUN
ORCA
ORGANIZACIJA ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU OEBS
PALGO CENTAR BEOGRAD
PARTIJA SRPSKOG PROGRESA
PATRIJARŠIJA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE - SVETI ARHIJEREJSKI SINOD - CENTRALA
PATRIJARŠIJA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE - SVETI ARHIJEREJSKI SINOD - EPARHIJSKI UPRAVNI ODBOR ARHIEPISKOPIJE BEOGRADSKO-KARLOVAČKE - FAX
PATRIJARŠIJA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE - SVETI ARHIJEREJSKI SINOD - KANCELARIJA VIKARNOG EPISKOPA NJEGOVE SVETOSTI PATRIJARHA SRPSKOG
PATRIJARŠIJA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE - SVETI ARHIJEREJSKI SINOD - PATRIJARŠIJSKI UPRAVNI ODBOR SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE
PATRIJARŠIJA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE - SVETI ARHIJEREJSKI SINOD - SEKRETAR EPARHIJSKOG UPRAVNOG ODBORA ARHIEPISKOPIJE BEOGRADSKO-KARLOVAČKE
PEĆANAC DOO
PEDAGOŠKO DRUŠTVO SRBIJE
PERA ELEKTRO DOO BEOGRAD
PEROLO AGENCIJA
PETROLINE DOO
PLANTER SISTEM DOO
POHVALA RUCI UDRUŽENJE GRAĐANA-LIKOVNA RADIONICA
POKRET VETERANA SRBIJE
POKRET ZA ZAŠTITU POTROŠAČA BEOGRADA
POSLOVNO UDRUŽENJE INDUSTRIJE PIVA
POSLOVNO UDRUŽENJE JAVNIH PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE
POSLOVNO UDRUŽENJE PROIZVOĐAČA DRUMSKIH VOZLIA
PRAVOSLAVNI PASTIRSKO SAVETODAVNI CENTAR
PRAVOSLAVNO ARHIJEREJSKO NAMESNIŠTVO VRAČARSKO-GROČANSKO - CRKVA SVETOG VAZNESENJA GOSPODNJEG
PRAVOSLAVNO ARHIJEREJSKO NAMESNIŠTVO ZEMUNSKO - HRAM SVETOG ARHANGELA GAVRILA
PREKRŠAJNI SUD U BEOGRADU - ODELJENJE SUDA RAKOVICA - CENTRALA
PREKRŠAJNI SUD U BEOGRADU - ODELJENJE SUDA SAVSKI VENAC - CENTRALA
PREKRŠAJNI SUD U BEOGRADU - ODELJENJE SUDA STARI GRAD - CENTRALA
PREKRŠAJNI SUD U BEOGRADU - ODELJENJE SUDA STARI GRAD - CENTRALA
PREKRŠAJNI SUD U BEOGRADU - ODELJENJE SUDA U ZEMUNU - CENTRALA
PRIJATELJI DECE BEOGRADA
PRIJATELJI DECE OPŠTINE STARI GRAD
PRIJATELJI DECE SRBIJE
PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE - CENTRALA
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE - DAKTILOBIRO
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE - OBOR ZA GRAFIČKU INDUSTRIJU I NOVINSKU DELATNOST
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE - ODB OR ZA ISTRAŽIVAČKU RAZVOJNU PRIVREDU
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE - ODBOR ZA KADROVSKA PITANJA I RADNE ODNOSE
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE - ODBOR ZA ENERGETIKU METALE I NEMETALE
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE - ODBOR ZA ISTRAŽIVAČKU RAZVOJNU PRIVREDU
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE - ODBOR ZA POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENU INDUSTRIJU
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE - ODBOR ZA ROBNI PROMET
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE - ODBOR ZA ROBNI PROMET
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE - ODBOR ZA SAOBRAĆAJ
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE - POMOĆNIK SEKRETARA
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE - POTPREDSEDNICI
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE - SEKRETAR
PRIVREDNI APELACIONI SUD - CENTRALA
PRIVREDNI SUD U BEOGRADU - CENTRALA
PRIVREDNIK BEOGRAD SRPSKI POSLOVNI KLUB
PROGRESGAS TREJDING DOO
PROTESTANTSKA EVANĐEOSKA CRKVA
PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU - CENTRALA
PRVO OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU - CENTRALA
PU MEĐUNARODNI TRANSPORT BEOGRAD
RADMILA ŠARAC SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI
RADMILA ŠARAC SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
RADNIČKA PARTIJA SRBIJE
REFORMATSKA HRIŠĆANSKA CRKVA U SRBIJI
REPUBLIČKA AGENCIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE
REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA - REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA - BEOGRAD DOO BEOGRAD
REPUBLIČKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE - KABINET
REPUBLIČKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE - PISARNICA
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
REPUBLIČKA RADIODIFUZNA AGENCIJA - CENTRALA
REPUBLIČKA RADIODIFUZNA AGENCIJA - FAX
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - CENTRALA
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - GOVORNI AUTOMAT
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - GOVORNI AUTOMAT INFORMACIJE
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - PRAVNA POMOĆ
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SURČIN
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ZEMUN
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - BILANS POVRŠINSKIH VODA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - BILANS VODA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - DIREKTOR I ZAMENIK DIREKTORA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - KLIMATOLOŠKI PODACI
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - METODIKA I RAZVOJ PROTIVGRADNE ZAŠTITE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - ODELJENJE ZA AGROMETEROLOGIJU
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - ODELJENJE ZA HIDROLOŠKA MERENJA I POSMATRANJA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - ODELJENJE ZA KVALITET
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - ODELJENJE ZA KVALITET VODA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - ODELJENJE ZA METODOLOGIJU MODIFIKACIJE VREMENA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - SEKTOR ZA HIDROLOGIJU I KONTROLU ŽIVOTNE SREDINE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - SEKTOR ZA KONTROLU ŽIVOTNE SREDINE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - SEKTOR ZA METEOROLOGIJU
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - SEKTOR ZA ODBRANU OD GRADA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD - DEŽURNA SLUŽBA 24 SATA
REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD - DIREKTOR
REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD - FAKS
REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD - RAČUNOVODSTVO
REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO
REPUBLIČKI ZAVOD ZA RAZVOJ
REPUBLIČKI ZAVOD ZA SPORT
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - DIREKCIJA
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA BEOGRAD
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ISPOSTAVA ČUKARICA
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ISPOSTAVA SAVSKI VENAC
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ISPOSTAVA STARI GRAD
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ISPOSTAVA ZEMUN
REPUBLIČKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO - CENTRALA
REPUBLIKA SRBIJA DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE - KABINET DIREKTORA
REPUBLIKA SRBIJA DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE - ODELJENJE ZA BEZBEDNOST ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE - AGENCIJA ZA ODNOSE SA DIJASPOROM
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE - DRŽAVNA KOMISIJA ZA TAJNE GROBNICE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE - GRUPA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKATA JAČANJE PREKŠAJNOG SISTEMA I SUDOVA ZA PREKRŠAJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE - SEKTOR NORMATIVE I MEĐUNARODNE SARADNJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE - UPRAVA ZA IZVRŠENJE ZAVODSKIH SANKCIJA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - KONTAKT CENTAR ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA U SLUŽBI GRAĐANA I PRIVREDE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - DRŽAVNI SEKRETAR, SEKTOR ZA USLUGE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - KABINET MINISTRA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - KONTAKT CENTAR ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - NEIZDAVANJE FISKALNIH RAČUNA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE ZA OPŠTE POSLOVE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE ZA PRAVNE POSLOVE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA U SLUŽBI GRAĐANA I PRIVREDE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA - VATROGASNA STANICA BATAJNICA - CENTRALA
REPUBLIKA SRBIJA UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA - MINISTARSTVA REPUBLIKE SRBIJE - CENTRALA
REPUBLIKA SRBIJA ZAŠTITNIK GRAĐANA - OMBUDSMAN
RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE - BEOGRADSKA ISLAMSKA SREDNJA MEDRESA
RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE - CENTRALA
RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE - MEŠIHAT SRBIJANSKI - KABINET MUFTIJE
RIMOKATOLIČKI ŽUPNI URED
RIMOKATOLIČKI ŽUPNI URED PRESVETO TROJSTVO
RIMOKATOLIČKI ŽUPNI URED SV. IVANA KAPISTRANA
ROHE DOO BEOGRAD
RUSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETE TROJICE
RUSKI KULTURNI CENTAR ZA NAUKU I KULTURU
SAMOSTALNI SINDIKAT ESTRADNIH UMETNIKA I IZVOĐAČA SRBIJE
SAMOSTALNI SINDIKAT LUKA I PRISTANIŠTA SRBIJE
SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE
SAMOSTALNI SINDIKAT NAUČNO ISTRAŽIVAČKIH DELATNOSTI SRBIJE
SAMOSTALNI SINDIKAT POLJOPRIVREDE PREHRAMBENE DUVANSKE INDUSTRIJE I VODOPRIVREDE SRBIJE
SAMOSTALNI SINDIKAT POŠTANSKIH RADNIKA I KOMUNIKACIJA SRBIJE
SAMOSTALNI SINDIKAT PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA SRBIJE
SAMOSTALNI SINDIKAT PROIZVODNJE I PRERADE PAPIRA SRBIJE
SAMOSTALNI SINDIKAT PUTARA SRBIJE
SAMOSTALNI SINDIKAT PUTNE PRIVREDE SRBIJE
SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA ENERGETIKE I PETROHEMIJE SRBIJE
SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA ŠUMARSTVA I PRERADE DRVETA
SAMOSTALNI SINDIKAT SAOBRAĆAJNIH PILOTA SRBIJE
SAMOSTALNI SINDIKAT TEKSTILA, KOŽE I OBUĆE
SAMOSTALNI SINDIKAT TRGOVINE SRBIJE
SAMOSTALNI SINDIKAT UGOSTITELJSTVA I TURIZMA SRBIJE
SAMOSTALNI SINDIKAT VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA SRBIJE
SAMOSTALNI SINDIKAT ZANATSTVA I USLUŽNIH DELATNOSTI SRBIJE
SAMOSTALNI SINDIKAT ZANATSTVA USLUŽNIH DELATNOSTI PRIVATNOG SEKTORA SRBIJE
SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U GRAFIČKOJ, IZDAVAČKOJ, INFORMATIVNOJ DELATNOSTI I KINEMATOGRAFIJI SRBIJE
SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI SRBIJE
SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U POLJOPRIVREDI, PREHRAMBENOJ, DUVANSKOJ INDUSTRIJI I VODOPRIVREDI SRBIJE
SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA SRBIJE
SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA SRBIJE
SAMOSTALNI SINDIKAT ŽELEZNIČARA SRBIJE
SAMOSTAN SESTARA KĆERI KRŠĆANSKE LJUBAVI ( USMILJENKE )
SAMOSTAN ŠKOLSKIH SESTARA SVETOG FRANJE
SAT - KADROVSKE USLUGE
SAVA DRUŠTVO SLOVENACA
SAVE THE CHILDREN HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SAVETNIK ZA PRIVREDU AMBASADE REPUBLIKE SLOVENIJE
SAVEZ ARHITEKATA SRBIJE
SAVEZ CIVILNIH INVALIDA RATA SRBIJE
SAVEZ DRUŠTAVA ARHIVSKIH RADNIKA SRBIJE
SAVEZ ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA SRBIJE
SAVEZ FILATELISTA SRBIJE
SAVEZ GEODETA SRBIJE - TELEFAKS
SAVEZ GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA SRBIJE
SAVEZ GRAĐEVINSKIH INŽENJERA SRBIJE
SAVEZ HEMIČARA I TEHNOLOGA SRBIJE
SAVEZ HEMIJSKIH INŽENJERA
SAVEZ INVALIDA RADA SRBIJE
SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA RUDARSKO GEOLOŠKE I METALURŠKE STRUKE
SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA SAOBRAĆAJA SRBIJE
SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA TEKSTILACA SRBIJE
SAVEZ KLUBOVA ZA UJEDINJENE NACIJE BEOGRAD
SAVEZ KVADRIPLEGIČARA I PARAPLEGIČARA SRBIJE
SAVEZ MAŠINSKIH I ELEKTRO INŽENJERA I TEHNIČARA SRBIJE
SAVEZ NEZAPOSLENIH BEOGRADA
SAVEZ PENZIONERA SRBIJE
SAVEZ PENZIONERA SRBIJE
SAVEZ POLJOPRIVREDNIH INŽENJERA I TEHNIČARA
SAVEZ PRONALAZAČA SCG
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE - PREDSEDNIK
SAVEZ SLEPIH I SLABOVIDIH SRBIJE - BIBLIOTEKA DR.MILAN BUDIMIR
SAVEZ SLEPIH I SLABOVIDIH SRBIJE REPUBLIČKI ODBOR
SAVEZ STAMBENIH ZADRUGA SRBIJE
SAVEZ STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA
SAVEZ UČITELJA REPUBLIKE SRBIJE
SAVEZ UDRUŽENJA BORACA ZEMUN
SAVEZ UDRUŽENJA LIKOVNIH UMETNIKA
SAVEZ UDRUŽENJA MUZIČKIH UMETNIKA SRBIJE
SAVEZ UDRUŽENJA ZA UJEDINJENE NACIJE SRBIJE
SAVEZ VOZAČA SRBIJE I UDRUŽENJE VOZAČA BEOGRADA
SCHNEIDER ELECTRIC SRBIJA DOO
SEQUESTER OMLADINSKA ZADRUGA BEOGRAD
SINDIKAT KULTURE SRBIJE
SINDIKAT LEKARA I FARMACEUTA SRBIJE
SINDIKAT OBRAZOVANJA SRBIJE
SINDIKAT RADNIKA ELEKTROPRIVREDE SRBIJA
SINDIKAT RADNIKA GRAĐEVINARSTVA I IGM SRBIJE
SINDIKAT RADNIKA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU I VAZDUHOPLOVSTVU SRBIJE
SINDIKAT RADNIKA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE SRBIJE
SINDIKAT ZAPOSLENIH U SOCIJALNOJ ZAŠTITI RS
SINDIKAT ZAPOSLENIH U KOMUNALNO-STAMBENOJ DELATNOSTI SRBIJE
SINDIKAT ZAPOSLENIH U UPRAVI PRAVOSUĐU I DRUŠTVENIM ORGANIZACIJAMA SRBIJE
SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI SRBIJE
SKAJ TRADE PR TRGOV DOO BG
SLOGA CENTAR ZA ZAPOŠLJAVANJE I REHABILITACIJU SLEPIH INVALIDA SRBIJE
SLOVAČKA EVANGELIČKA CRKVA AUGZBURSKE VEROISPOVESTI - CRKVENA OPŠTINA BOLJEVCI
SOCIJALDEMOKRATIJA
SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE
SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE - GRADSKI ODBOR
SOKOJ ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU AUTORSKIH MUZIČKIH PRAVA
SOUL - OMLADINSKA ZADRUGA
SPEED DOO BEOGRAD
SPORT ZA SVE SRBIJE I CRNE GORE
SPORTSKO UDRUŽENJE UNIVERZITETA BRAĆA KARIĆ
SRBIJAGAS JAVNO PREDUZEĆE NOVI SAD ORGANIZACIONI DEO BEOGRAD
SRBIJAGAS JAVNO PREDUZEĆE NOVI SAD ORGANIZACIONI DEO BEOGRAD
SRBIJAGAS JAVNO PREDUZEĆE NOVI SAD ORGANIZACIONI DEO BEOGRAD - CENTRALA
SRPSKA ASOCIJACIJA ZA PSIHO ONKOLOGIJU - LINIJA ZA POMOĆ ONKOLOŠKIM PACIJENTIMA
SRPSKA NAPREDNA STRANKA
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA CRKVENA OPŠTINA ZEMUN
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA PRENOSA MOŠTIJU SVETOG OCA NIKOLAJA
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA PRENOSA MOŠTIJU SVETOG OCA NIKOLAJA
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA PREOBRAŽENJA GOSPODNJEG
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA PREPODOBNE MATI PETKE (PARASKEVE) - ČUKARIČKA PADINA
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA ROŽDESTVA PRESVETE BOGORODICE
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA ROŽDESTVA PRESVETE BOGORODICE
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETE TROJICE
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETE TROJICE