Bolnice - Niš

KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA HEMATOLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA HEMATOLOGIJU I KLINIČKU IMUNOLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA KOŽNE I POLNE BOLESTI
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA MENTALNO ZDRAVLJE
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA MIN.INVANZ.HIRURGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA NEFROLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA NEUROHIRUGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA OČNE BOLESTI
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA ONKOLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA ONKOLOGIJU - KNEZ SELO
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA OPŠTU HIRURGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA ORL
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA ORTOPEDIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA PATOLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA PLAST.I REKON.HIRURGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA RADIOLOGIJU MAMOGRAFIJA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA RADIOLOGIJU SKENER ŠALTER
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA REHABILITACIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA UROLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA VASKULARNU HIRURGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - NEUROHIRURŠKA KLINIKA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - ORL KLINIKA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - ORTOPEDSKO-TRAUMATOLOŠKA KLINIKA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - UROLOŠKA KLINIKA
SAVA SURGERY HIRURŠKA POLIKLINIKA NIŠ
SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI - GORNJA TOPONICA
ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NIŠ
ZAVOD ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU
ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU U NIŠU
ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ - AMBULANTA CRVENI KRST
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ - AMBULANTA NISAL
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ - AMBULANTA SUP
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ - AMBULANTA VULKAN
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ - AMBULANTA ŽITOPEK
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE - BEOGRAD
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA NIŠ - CENTRALA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU - KNEZ SELO
KLINIČKI CENTAR NIŠ - TBC KNEZ SELO