Bolnice - Niš

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ - AMBULANTA CRVENI KRST
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ - AMBULANTA NISAL
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ - AMBULANTA SUP
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ - AMBULANTA VULKAN
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ - AMBULANTA ŽITOPEK
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE - BEOGRAD
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA NIŠ - CENTRALA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU - KNEZ SELO
KLINIČKI CENTAR NIŠ - TBC KNEZ SELO
KLINIČKI CENTAR NIŠ - ANESTEZIJA I REANIMACIJA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - CENTAR ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - CENTAR ZA NUKLEARNU MEDICINU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - CENTRALA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - CENTRALA KLINIČKOG CENTRA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - DEČIJA INTERNA KLINIKA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA KLINIKA PORODILIŠTE
KLINIČKI CENTAR NIŠ - INSTITUT ZA KLINIČKU PATOLOGIJU I PATOLOŠKU ANATOMIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - INSTITUT ZA RADIOLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA BIOHEMIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA DEČIJU HIRURGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA ENDOKRINOLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA HEMATOLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA HEMATOLOGIJU I KLINIČKU IMUNOLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA KOŽNE I POLNE BOLESTI
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA MENTALNO ZDRAVLJE
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA MIN.INVANZ.HIRURGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA NEFROLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA NEUROHIRUGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA NEUROLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA OČNE BOLESTI
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA ONKOLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA OPŠTU HIRURGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA ORL
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA ORTOPEDIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA PATOLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA PLAST.I REKON.HIRURGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA RADIOLOGIJU MAGNETNA REZONANCA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA RADIOLOGIJU MAMOGRAFIJA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA RADIOLOGIJU SKENER ŠALTER
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA REHABILITACIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA UROLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA VASKULARNU HIRURGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - NEUROHIRURŠKA KLINIKA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - OČNA KLINIKA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - ORL KLINIKA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - ORTOPEDSKO-TRAUMATOLOŠKA KLINIKA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - UROLOŠKA KLINIKA