Bolnice - Srbija

DEMETRA POLIKLINIKA
DERMATOLOŠKA AMBULANTA
DIJAGNOSTIČKI CENTAR ZEMUN
DOM ZDRAVLJA - ZDRAVSTVENA STANICA TOBA - AMBULANTA
DOM ZDRAVLJA BABUŠNICA
DOM ZDRAVLJA DR ĐORĐE KOVAČEVIĆ - ZDRAVSTVENA STANICA
DOM ZDRAVLJA LESKOVAC
DOM ZDRAVLJA LESKOVAC
DOM ZDRAVLJA NIŠ
DOM ZDRAVLJA PANČEVO - ZDRAVSTVENA STANICA BANATSKI BRESTOVAC
DOM ZDRAVLJA PREŠEVO
DOM ZDRAVLJA PREŠEVO
DOM ZDRAVLJA PREŠEVO
DOM ZDRAVLJA ŠABAC
DOM ZDRAVLJA ŠABAC
DOM ZDRAVLJA ŠABAC
DR LUKIĆ
EKO FUTURA DOO
ELIKSIR KALUGA DOO NOVI SAD
EURODIJAGNOSTIKA
EURODIJAGNOSTIKA
GALATHEA SPECIJALNA BOLNICA ZA PLASTIČNU REKONSTRUKTIVNU I ESTETSKU HIRURGIJU BEOGRAD
GENESIS SPECIJALNA GINEKOLOŠKA BOLNICA NOVI SAD
GENMEDICA, LAB.ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU
GRADSKI ZAVOD ZA ANTITUBERKULOZNU ZAŠTITU - CENTRALA
GRADSKI ZAVOD ZA ANTITUBERKULOZNU ZAŠTITU - DISPANZER OBRENOVAC
GRADSKI ZAVOD ZA ANTITUBERKULOZNU ZAŠTITU - DISPANZER ZEMUN
GRADSKI ZAVOD ZA ANTITUBERKULOZNU ZAŠTITU - FAKS
GRADSKI ZAVOD ZA GERONTOLOGIJU
GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ - CENTRALA
GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ - DISPEČERSKI CENTAR
GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ - SAVETI LEKARA
GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - CENTRALA 00-24
GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - DEŽURNI CENTAR HALO BEBA 00-24
GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - EPIDEMIOLOGIJA
GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - HIGIJENA - LABORATORIJA ZA KARAKTERIZACIJU OTPADA
GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - INFORMARCIJE O SVINJSKOM GRIPU - DEŽURNI TELEFONI
GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - MIKROBIOLOGIJA - BRISEVE
GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - MIKROBIOLOGIJA - KOPROKULTURE
GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - MIKROBIOLOGIJA - PRIJEMNO
GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - MIKROBIOLOGIJA - SAVETOVALIŠTE ZA HIV/AIDS
GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - MIKROBIOLOGIJA - SEROLOGIJA
GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - MIKROBIOLOGIJA - URINOKULTURE
GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - SAVETOVALIŠTE ZA AIDS
GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - SAVETOVALIŠTE ZA IMUNIZACIJU I HEPATIT
GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - SAVETOVALIŠTE ZA LAJMSKU BOLEST
GRADSKI ZAVOD ZA KOŽNE I VENERIČNE BOLESTI
GRADSKI ZAVOD ZA KOŽNE I VENERIČNE BOLESTI - DIREKTOR
GRADSKI ZAVOD ZA KOŽNE I VENERIČNE BOLESTI - LABORATORIJA
GRADSKI ZAVOD ZA KOŽNE I VENERIČNE BOLESTI - RAČUNOVODSTVO
GRADSKI ZAVOD ZA KOŽNE I VENERIČNE BOLESTI - UPRAVA
GRAND MEDICINA PRIVATNA GINEKOLOŠKA AKUŠERSKA ORDINACIJA
HEXALAB ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU BEOGRAD
INSTITUT ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI - PRIJEMNA SLUŽBA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC - CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC - CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC - CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC - FAKS
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ - CENTRALA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ - SAVETOVALIŠTE ZA POLNO PRENOSIVE BOLESTI
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ - SEKTOR ZA EPIDEMIOLOGIJU
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ - TELEFAX
INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI DEDINJE
INSTITUT ZA LEČENJE I REHABILITACIJU NIŠKA BANJA - NIŠ - SA SEDIŠTEM U NIŠKOJ BANJI - CENTRALA
INSTITUT ZA LEČENJE I REHABILITACIJU NIŠKA BANJA - NIŠ - SA SEDIŠTEM U NIŠKOJ BANJI - PRIJEMNA SLUŽBA
INSTITUT ZA MEDICINU RADA I RADIOLOŠKU ZAŠTITU
INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLJE
INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLJE - DEČIJI DISPANZER
INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLJE - DEŽURNI LEKAR POSLE 14 ČASOVA
INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLJE - DIREKTOR
INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLJE - DISPANZER
INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLJE - EPILEPSIJA I ENCEFALOPATIJA
INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLJE - KLINIČKO ODELJENJE PSIHOZE
INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU BEOGRAD
INSTITUT ZA NEUROLOGIJU - CENTRALA
INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU - CENTRALA
INSTITUT ZA ONKOLOGIJU SREMSKA KAMENICA
INSTITUT ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI - BANJICA - CENTRALA 00-24
INSTITUT ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI - BANJICA - ŠALTER INFORMACIJA, ZAKAZIVANJE PREGLEDA - RADNIM DANIMA 08-20
INSTITUT ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI - BANJICA - ŠALTER INFORMACIJA, ZAKAZIVANJE PREGLEDA - RADNIM DANIMA 08-20
INSTITUT ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI - BANJICA - ULTRAZVUČNI PREGLED, ZAKAZIVANJE ULTRAZVUČNOG PREGLEDA KUKOVA DECE - PONEDELJKOM 08-09
INSTITUT ZA REHABILITACIJU
INSTITUT ZA REHABILITACIJU
INSTITUT ZA REHABILITACIJU BEOGRAD - JEDINICA SELTERS MLADENOVAC
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE
INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE
INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE
INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE DR VUKAN ČUPIĆ - CENTRALA
INTER TIM POLIKLINIKA
INTERMEDICUS BIS SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENJE STERILITETA
JEVREMOVA SPECIJALNA GINEKOLOŠKA BOLNICA
JUGO MEDICA
KARDIOLOŠKA KLINIKA DR RISTIĆ RODOLJUB
KARDIOLOŠKA KLINIKA DR RISTIĆ RODOLJUB
KBC BEŽANIJSKA KOSA - CENTRALA
KBC BEŽANIJSKA KOSA - MEDIK PROGRAM
KBC BEŽANIJSKA KOSA - POLIKLINIKA SA DNEVNOM BOLNICOM
KBC BEŽANIJSKA KOSA - URGENTNI PRIJEM
KBC DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ
KBC DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - BLAGAJNA
KBC DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - CENTAR ZA DEČIJE PLUĆNE BOLESTI I TUBERKOLOZU
KBC DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - CENTAR ZA TRANSFUZIOLOGIJU
KBC DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - CENTRALA
KBC DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - DIJAGNOSTIČKI CENTAR
KBC DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - DIREKTOR I ZAMENIK DIREKTORA
KBC DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - KLINIKA ZA ANESTEZIJU LEKARSKA SOBA
KBC DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - KLINIKA ZA ANESTEZIJU UPRAVNIK
KBC DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - KLINIKA ZA HIRURGIJU HITNA SLUŽBA PRIJEMNO ODELJENJE
KBC DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - KLINIKA ZA INTERNU MEDICINU NAČELNIK HEMATOLOGIJE
KBC DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - MULTIDIJAGNOSTIČKI CENTAR
KBC DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - PRAVNA SLUŽBA
KBC DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - PSIHIJATRIJA SEKRETARICA
KBC DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - RAČUNOVODSTVO
KBC DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - SLUŽBA FIZIKALNE MEDICINE UPRAVNIK
KBC DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - SLUŽBA ZA EVOLUCIJU UNAPREĐENJE ANALIZU I STATISTIKU I MEDICINSKU INFORMATIKU
KBC DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - ZAVOD ZA RADIOLOGIJU NAČELNIK RENDGEN SLUŽBE
KBC ZVEZDARA
KBC ZVEZDARA
KBC ZVEZDARA - BOLNICA ZA PEDIJATRIJU
KBC ZVEZDARA - BOLNICA ZA GINEKOLOGIJU
KBC ZVEZDARA - BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU
KBC ZVEZDARA - CENTRALA
KBC ZVEZDARA - CENTRALA
KBC ZVEZDARA - DIREKTOR KBC ZVEZDARA
KBC ZVEZDARA - HITAN PRIJEM
KBC ZVEZDARA - INTERNA KLINIKA
KBC ZVEZDARA - KLINIČKO ODELJENJE ZA NEFROLOGIJU
KBC ZVEZDARA - KLINIČKO ODELJENJE ZA ORTOPEDIJU
KBC ZVEZDARA - KLINIČKO ODELJENJE ZA UROLOGIJU
KBC ZVEZDARA - KLINIKA ZA ENDOKRINOLOGIJU
KBC ZVEZDARA - KLINIKA ZA GASTROENTEROLOGIJU
KBC ZVEZDARA - KLINIKA ZA GERIJATRIJU
KBC ZVEZDARA - KLINIKA ZA HIRURGIJU
KBC ZVEZDARA - KLINIKA ZA HIRURGIJU
KBC ZVEZDARA - KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU
KBC ZVEZDARA - KLINIKA ZA NEUROLOGIJU
KBC ZVEZDARA - KLINIKA ZA OČNE BOLESTI
KBC ZVEZDARA - KLINIKA ZA ORL
KBC ZVEZDARA - KLINIKA ZA PULMOLOGIJU
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - INSTITUT ZA MEDICINU RADA I RADIOLOŠKU ZAŠTITU - CENTRALA
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - INSTITUT ZA MEDICINU RADA I RADIOLOŠKU ZAŠTITU - GLAVNA SESTRA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA ONKOLOGIJU - KNEZ SELO
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - CENTAR ZA KLINIČKU FARMAKOLOGIJU
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - CENTAR ZA MAGNETNU REZONANCU
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - CENTRALA - PRVA I DRUGA HIRURŠKA KLINIKA, INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - CENTRALA, INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI, INSTITUT ZA HEMATOLOGIJU, INSTITUT ZA DIGESTIVNE BOLESTI
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - CENTRALA, NEUROHIRURŠKA KLINIKA, ORL
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - CENTRALA, URGENTNI CENTAR, NEUROHIRURŠKA KLINIKA
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - CENTRALA, URGENTNI CENTAR, NEUROHIRURŠKA KLINIKA
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - FINANSIJSKA SLUŽBA
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - INSTITUT ZA DERMATOVENEROLOGIJU
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - INSTITUT ZA GASTROENTEROLOGIJU I HEPATOLOGIJU
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - INSTITUT ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - INSTITUT ZA GINEKOLOGIJU INFORMACIJE
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - INSTITUT ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - INSTITUT ZA NEUROHIRURGIJU POSLOVNI SEKRETAR
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - INSTITUT ZA NEUROLOGIJU
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - INSTITUT ZA OČNE BOLESTI DR ĐORĐE NEŠIĆ
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - INSTITUT ZA ORTOPEDSKU HIRURGIJU I TRAUMATOLOGIJU
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - INSTITUT ZA PSIHIJATRIJU TELEAPEL
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - INSTITUT ZA UROLOGIJU I NEUROLOGIJU
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - ODELJENJE NEUROLOGIJE NAČELNIK LEKARSKA SOBA
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - ODSEK ZA EKOLOGIJU
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - POLIKLINIKA KLINIČKOG CENTRA
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - POLIKLINIKA PEJSMEJKER CENTAR
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - POLIKLINIKA PEJSMEJKER CENTAR
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - PRAVNA I KADROVSKA SLUŽBA
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - SINDIKAT NEZAVISNOST KLINIČKI CENTAR SRBIJE
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - SLUŽBA SOCIJALNE MEDICINE
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - SLUŽBA ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE
KLINIČKI CENTAR SRBIJE - URGENTNI CENTAR INSTITUT ZA ANESTEZIJU ODELJENJE REANIMACIJE
KLINIČKI CENTAR VOJVODINE
KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR - CENTRALA
KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZEMUN - CENTRALA
KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZEMUN - INTERNA GERIJATRIJA
KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZEMUN - PEDIJATRIJSKA SLUŽBA
KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZEMUN - POLIKLINIKA - CENTRALA, KOŽNO ODELJENJE
KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZEMUN - PORODILIŠTE
KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZEMUN - SLUŽBA ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I REUMATOLOGIJU
KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZEMUN - SLUŽBA ZA TRANSFUZIJU KRVI
KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ DEDINJE - BOLNICA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO
KLINIKA ANLAVE
KLINIKA IMPULS
KLINIKA ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU
KLINIKA ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU - OPŠTA SLUŽBA
KLINIKA ZA REHABILITACIJU DR MIROSLAV ZOTOVIĆ
KLINIKA ZA SRCE HADŽI TANOVIĆ VIŠESLAV
KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NOVI SAD
KORONIDA
LOTTE MEDIK POLIKLINIKA
MB LAB ZDRAVSTVENA USTANOVA LABORATORIJA ZA DIJAGNOSTIKU
MC AESCULAP SPECIJALNA HIRURŠKA BOLNICA
MC OPŠTA BOLNICA NOVI SAD
MEDILEK POLIKLINIKA - MEDILEK
MEDINOVA SPECIJALNA BOLNICA ZA HEMODIJALIZU
MENSSANA specijalna bolnica za plastičnu, estetsku i rekonstruktivnu hirurgiju
MG STENS ZDRAVSTVENA USTANOVA SPECIJALANA HIRUŠKA BOLNICA
MULTIMEDICA SPECIJALNA HIRURŠKA BOLNICA
NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA KOVIN - CENTRALA
NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA KOVIN - DIREKTOR
NOVA KRUNA SPECIJALISTIČKA HIRUŠKA ORDINACIJA MITROVIĆ ZORAN
NOVA ORTOPEDIJA
NOVA VITA SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNU MEDICINU
OLYMPCLINIC - BOLNICA OLYMP
OLYMPCLINIC - FAX BOLNICA
OPŠTA BOLNICA SUBOTICA - CENTRALA
OPŠTA BOLNICA SUBOTICA - TELEFAKS
OPŠTA BOLNICA - ŠABAC
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA - APOTEKA
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA - CENTRALA
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA - CENTRALNI MAGACIN
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA - DIREKTOR
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA - FINANSIJSKI RUKOVODILAC
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA - GRUDNO ATD
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA - NUKLEARNA MEDICINA
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA - OPEKOTINE
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA - TEHNIČKA SLUŽBA
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA - UPRAVA
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA - UPRAVA
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA - UROLOGIJA
OPŠTA BOLNICA DR RADIVOJ SIMONOVIĆ SOMBOR
OPŠTA BOLNICA DR RADIVOJ SIMONOVIĆ SOMBOR
OPŠTA BOLNICA DR RADIVOJ SIMONOVIĆ SOMBOR - ANTITUBERKULOZNI DISPANZER
OPŠTA BOLNICA DR RADIVOJ SIMONOVIĆ SOMBOR - BANJA BEZDAN
OPŠTA BOLNICA DR RADIVOJ SIMONOVIĆ SOMBOR - CENTRALA
OPŠTA BOLNICA DR RADIVOJ SIMONOVIĆ SOMBOR - KARDIOVASKULARNI DISPANZER
OPŠTA BOLNICA DR RADIVOJ SIMONOVIĆ SOMBOR - NEUROPSIHIJATRIJA B ODELJENJE
OPŠTA BOLNICA DR RADIVOJ SIMONOVIĆ SOMBOR - NEUROPSIHIJATRIJA C ODELJENJE
OPŠTA BOLNICA DR RADIVOJ SIMONOVIĆ SOMBOR - NEUROPSIHIJATRIJA NAČELNIK SLUŽBE
OPŠTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC - BLAGAJNIK
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC - CENTRALA
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC - FINANSIJSKA SLUŽBA
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC - FINANSIJSKA SLUŽBA
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC - KNJIGOVODSTVO
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC - NAČELNIK DISPANZERA
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC - NAČELNIK FINANSIJSKE I PRAVNE SLUŽBE
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC - NAČELNIK FINANSIJSKE I PRAVNE SLUŽBE
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC - NAČELNIK FINANSIJSKE I PRAVNE SLUŽBE
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC - NAČELNIK ODELJENJA ZA STATISTIKU
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC - OČNO ODELJENJE
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC - ODSEK ZA NABAVKE
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC - ODSEK ZA NABAVKE
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC - OTORINOLARINGOLOGIJA SA MAKSILOFACIJALNOM HIRURGIJOM
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC - PNEUMOFIZIOLOŠKA SLUŽBA - REGIONALNI DISPANZER ZA PLUĆNE BOLESTI TBC
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC - TEHNIČKA SLUŽBA
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC - UPRAVA BOLNICE
OPŠTA BOLNICA STEFAN VISOKI
OPŠTA BOLNICA U PANČEVU - OČNA BOLNICA - CENTRALA, ZAKAZIVANJE
OPŠTA BOLNICA U PANČEVU - OČNO ODELJENJE
OPŠTA BOLNICA VRBAS - CENTRALA
OPŠTA BOLNICA VRBAS - DIREKTOR
OPŠTA BOLNICA VRBAS - FAKS
OPŠTA BOLNICA VRBAS - ODELJENJE HEMODIJALIZE I NEUROPSIHIJATRIJE
OPŠTA BOLNICA VRBAS - ODELJENJE ORTOPEDIJE
OPŠTA BOLNICA VRBAS - ODELJENJE UROLOGIJE
OPŠTA BOLNICA VRBAS - SLUŽBA TRANSFUZIJE
OPŠTA BOLNICA VRŠAC - INFORMACIJE O SVINJSKOM GRIPU
ORDINACIJA ORL OLIVERA ĐUNISIJEVIĆ
ORS HOSPITAL BEOGRAD ZDRAVSTVENA USTANOVA SPECIJALNA BOLNICA ZA PLASTIČNU I REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU
PARKS SPECIJALNA HIRURŠKA KLINIKA
PASTER ZAVOD ZA MIKROBIOLOGIJU I IMUNOLOGIJU
PASTEROV ZAVOD NOVI SAD
POLIKLINIKA BEO-GRAD
POLIKLINIKA CORONA
POLIKLINIKA DCM LESKOVAC
POLIKLINIKA DR BOCOKIĆ NEGOTIN
POLIKLINIKA EUROMEDIC DIAGNOSTIC ZLATARIĆ NENADA PR
POLIKLINIKA KUĆA ZDRAVLJA PROF.DR.JOVANOVIĆ
POLIKLINIKA MB NATAŠA UROŠEVIĆ PREDUZETNIK ZEMUN
POLIKLINIKA MEDIKOM
POLIKLINIKA MEDIKOM
POLIKLINIKA PASTER
POLIKLINIKA PASTER - FAX
POLIKLINIKA PASTER - POLIKLINIKA PASTER ORTAČKA RADNJA ZORICA TIŠMA I VESNA VARADINAC PANTIĆ
POLIKLINIKA PREZIDENT
POLIKLINIKA SPECIJALISTIČKI CENTAR
POLIKLINIKA ZDRAVLJE
PRIVATNA POLIKLINIKA JASMIN PLUS
PRIVATNI KBC BEOGRADSKI - CENTRALA 00-24
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
ROKNIĆ POLIKLINIKA
RUSMEDIK SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI
SAVA SURGERY HIRURŠKA POLIKLINIKA NIŠ
SLUŽBA KUĆNOG LEČENJA DR BORISLAV PROKIĆ
SPECIJALISTIČKA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ZAJEČAR
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO DR VESNA
SPECIJALNA BOLNICA DR BUDISLAV BABIĆ BELA CRKVA
SPECIJALNA BOLNICA DR BUDISLAV BABIĆ BELA CRKVA - DIREKTOR
SPECIJALNA BOLNICA IRVA CLINIC
SPECIJALNA BOLNICA OSTROG
SPECIJALNA BOLNICA SOKOBANJA
SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI
SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI - DIRETKOR
SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI - TELE-APEL ZA ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJU 00-24
SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI VITA
SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBRALNU PARALIZU I RAZVOJNU NEUROLOGIJU
SPECIJALNA BOLNICA ZA ENDEMSKU NEFROPATIJU
SPECIJALNA BOLNICA ZA HEMOFIJALIZU FRESENIUS MEDICAL CARE BEOGRAD
SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - MLADENOVAC
SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENJE PROGRESIVNIH MIŠIĆNIH I NEUROMIŠIĆNIH BOLESTI NOVI PAZAR - CENTRALA
SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENJE PROGRESIVNIH MIŠIĆNIH I NEUROMIŠIĆNIH BOLESTI NOVI PAZAR - DIREKTOR
SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENJE PROGRESIVNIH MIŠIĆNIH I NEUROMIŠIĆNIH BOLESTI NOVI PAZAR - GRADSKI BAZENI
SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENJE PROGRESIVNIH MIŠIĆNIH I NEUROMIŠIĆNIH BOLESTI NOVI PAZAR - PRIJEMNA SLUŽBA
SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENJE PROGRESIVNIH MIŠIĆNIH I NEUROMIŠIĆNIH BOLESTI NOVI PAZAR - ŠEF RAČUNOVODSTAV
SPECIJALNA BOLNICA ZA NEUROLOŠKA OBOLJENJA I POSTTRAUMATSKA STANJA DR BORIVOJE GNJATIĆ STARI SLANKAMEN
SPECIJALNA BOLNICA ZA NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLESTI DR LAZA LAZAREVIĆ
SPECIJALNA BOLNICA ZA NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLESTI DR LAZA LAZAREVIĆ - CENTRALA
SPECIJALNA BOLNICA ZA NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLESTI DR LAZA LAZAREVIĆ - CENTRALA
SPECIJALNA BOLNICA ZA PLASTČNU REKONSTRUKTIVNU I ESTETSKU HIRURGIJU SVETI STEFAN
SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI DR VASA SAVIĆ ZRENJANIN
SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI DR VASA SAVIĆ ZRENJANIN
SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI - SURDULICA
SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI OZREN - SOKO BANJA
SPECIJALNA BOLNICA ZA PREVENCIJU I LEČENJE CEREBRO-VASKULARNIH OBOLJENJA MOZGA - SVETI SAVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI - GORNJA TOPONICA
SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI DR SLAVOLJUB BAKALOVIĆ VRŠAC
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU - BANJA KOVILJAČA
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU BORO SKORIĆ - BANJA BADANJA
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ZLATAR
SPECIJALNA BOLNICA ZA UROLOGIJU BEOGRAD
SPECIJALNA GINEKOLOŠKA BOLNICA ZA LEČENJE STERILITETA BEOGRAD
SPECIJALNA ZATVORSKA BOLNICA
SRCE PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE
ST MEDICA SPECIJALNA BOLNICA
ST MEDICA SPECIJALNA BOLNICA ZA PLASTIČNU HIRURGIJU
SVETI NIKOLA BOLNICA
Sveti vid očna bolnica
SVETI VRAČEVI SPECIJALNA BOLNICA
TARA AMBULANTNO POLIKLINIČKA USTANOVA NEŠKOVIĆ MIROSLAV
TARA POLIKLINIKA VL. MIROSLAV NEŠKOVIĆ
TSN INTERELEKTRIC
UNIVERZITETSKA DEČIJA KLINIKA - CENTRALA
UNIVERZITETSKA DEČIJA KLINIKA - HIRURŠKO ODELJENJE AVALA
URGENTNI CENTAR - CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
URGENTNI CENTAR - CENTRALA 00-24
URGENTNI CENTAR - INSTITUT ZA ANESTEZIJU I REANIMACIJU
URGENTNI CENTAR - INSTITUT ZA DERMATOVENEROLOGIJU
URGENTNI CENTAR - INSTITUT ZA NEUROHIRURGIJU
URGENTNI CENTAR - INSTITUT ZA OČNE BOLESTI
URGENTNI CENTAR - INSTITUT ZA OTORINORALINGOLOGIJU I MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU
URGENTNI CENTAR - INSTITUT ZA PSIHIJATRIJU
URGENTNI CENTAR - INSTITUT ZA UROLOGIJU I NEFROLOGIJU
URGENTNI CENTAR - SLUŽBA ZA SOCIJALNU MEDICINU I BOLNIČKU EPIDEMIOLOGIJU I HIGIJENU
VET CENTAR
VETERINARSKA STANICA
VOJNA BOLNICA NOVI SAD
VOJNA HITNA POMOĆ
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - CENTAR ZA HITNU POMOĆ
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - INSTITUT ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - INSTITUT ZA NUKLEARNU MEDICINU
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - INSTITUT ZA PATOLOGIJU
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - INSTITUT ZA RADIOLOGIJU
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - INSTITUT ZA SUDSKU MEDICINU
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - INSTITUT ZA TRANSFUZIOLOGIJU
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - KLINIKA ZA ANESTEZIOLOGIJU I INTEZIVNU TERAPIJU
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - KLINIKA ZA ENDOKRINOLOGIJU
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - KLINIKA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - KLINIKA ZA GASTROENTEROLOGIJU
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - KLINIKA ZA HEMATOLOGIJU
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - KLINIKA ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - KLINIKA ZA KARDIJALNU I GRUDNU HIRURGIJU
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - KLINIKA ZA KOŽNE I POLNE BOLESTI
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - KLINIKA ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - KLINIKA ZA NEFROLOGIJU
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - KLINIKA ZA NEUROHIRURGIJU
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - KLINIKA ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - KLINIKA ZA OČNE BOLESTI
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - KLINIKA ZA OPŠTU I VASKULARNU HIRURGIJU
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - KLINIKA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - KLINIKA ZA PLASTIČNU HIRURGIJU I OPEKOTINE
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - KLINIKA ZA REUMATOLOGIJU I KLINIČKU IMUNOLOGIJU
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - KLINIKA ZA UHO, GRLO I NOS
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - KLINIKA ZA URGENTNU MEDICINU
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - KLINIKA ZA UROLOGIJU
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - VMA CENTRALA 00-24
ZAVOD ZA HIPERBARIČNU MEDICINU
ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NIŠ
ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NOVI SAD
ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NOVI SAD
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - KOSOVSKA MITROVICA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - KRUŠEVAC - DIREKTOR
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - KRUŠEVAC - INFORMACIJE O SVINJSKOM GRIPU - DEŽURNI TELEFON
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - PIROT
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - PIROT - INFORMACIJE O SVINJSKOM GRIPU - DEŽURNI TELEFON
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - POŽAREVAC
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - POŽAREVAC - RAČUNOVODSTVO
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - POŽAREVAC - SOCIJALNA MEDICINA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ČAČAK - CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ČAČAK - CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ČAČAK - CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ČAČAK - CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ČAČAK - CENTRALA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ČAČAK - NAČELNIK CENTRA ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ČAČAK - ODELJENJE ZA SANITARNU HEMIJU SA ETOTOKSIKOLOGIJU
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA - CENTRALA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO - CENTRALA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE LESKOVAC - CENTAR ZA ANALIZU I PLANIRANJE
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE LESKOVAC - CENTAR ZA KONTROLOLU I PREVENCIJU BOLESTI
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE LESKOVAC - CENTRALA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE LESKOVAC - FAKS
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE LESKOVAC - INFORMACIJE O SVINJSKOM GRIPU - DEŽURNI TELEFON
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE LESKOVAC - INFORMACIJE O SVINJSKOMGRIPU - DEŽURNI TELEFON 064/8648815
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO - ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR - IFNORMACIJE
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR - INFORMACIJE O SVINJSKOM GRIPU - DEŽURNI TELEFON
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR - NAČELNIK SEKTORA HIGIJENE
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA - CENTRALA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA - ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA - CENTRALA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VALJEVO
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VALJEVO - CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VALJEVO - CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VALJEVO - INFORMACIJE O SVINJSKOM GRIPU - DEŽURNI TELEFON 062/202719
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VRANJE
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VRANJE - CENTRALA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VRANJE - FAKS
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VRANJE - SEKTOR SOCIJALNE MEDICINE
ZAVOD ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU
ZAVOD ZA PSIHOFIZIOLOŠKE POREMEĆAJE I GOVORNU PATOLOGIJU PROFESOR DR CVETKO BRAJOVIĆ
ZAVOD ZA REUMATIZAM - JODNA BANJA - CENTRALA
ZAVOD ZA SPECIJALIZOVANU REHABILITACIJU AGENS MATARUŠKA BANJA - CENTRALA
ZAVOD ZA SPECIJALIZOVANU REHABILITACIJU AGENS MATARUŠKA BANJA - RECEPCIJA
ZAVOD ZA SPECIJALIZOVANU REHABILITACIJU AGENS MATARUŠKA BANJA - TELEFAKS
ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU U NIŠU
ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ
ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NOVI SAD - CENTRALA
ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NOVI SAD - PROPAGANDA
ZAVOD ZA ZAŠTITU JAVNOG ZDRAVLJA TIMOK
ZAVOD ZA ZAŠTITU JAVNOG ZDRAVLJA TIMOK - CENTRALA
ZAVOD ZA ZAŠTITU JAVNOG ZDRAVLJA TIMOK - MIKROBIOLOŠKA LABORATORIJA
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA - CENTRALA
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA - EPIDEMIOLOGIJA
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA - INFORMACIJE O SVINJSKOM GRIPU - DEŽURNI TELEFON 0642008677
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA - MEDICINA RADA
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA - TELEFAKS
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA VERA BLAGOJEVIĆ ŠABAC
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA VERA BLAGOJEVIĆ ŠABAC
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA VERA BLAGOJEVIĆ ŠABAC
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA VERA BLAGOJEVIĆ ŠABAC
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA VERA BLAGOJEVIĆ ŠABAC - CENTRALA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - CENTRALA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - SEKRETARICA I TELEFAKS
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ - AMBULANTA CRVENI KRST
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ - AMBULANTA GRAĐEVINAR
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ - AMBULANTA NISAL
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ - AMBULANTA SUP
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ - AMBULANTA VULKAN
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ - AMBULANTA ŽITOPEK
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE - BEOGRAD
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA NIŠ - CENTRALA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA NOVI SAD
ZDOPŠTA BOLNICA ĐORĐE JOANOVIĆ ZRENJANIN RAVSTVENI CENTAR ZRENJANIN - CENTRALA
ZDOPŠTA BOLNICA ĐORĐE JOANOVIĆ ZRENJANIN RAVSTVENI CENTAR ZRENJANIN - DIREKTOR
ZDRAVSTVENI CENTAR NOVI PAZAR
ZDRAVSTVENI CENTAR NOVI PAZAR
ZDRAVSTVENI CENTAR NOVI PAZAR
ZDRAVSTVENI CENTAR NOVI PAZAR - CENTRALA
ZDRAVSTVENI CENTAR NOVI PAZAR - OČNA AMBULANTA
ZDRAVSTVENI CENTAR BOR - OPŠTA BOLNICA BOR
ZDRAVSTVENI CENTAR BOR - OPŠTA BOLNICA BOR
ZDRAVSTVENI CENTAR BOR - OPŠTA BOLNICA BOR
ZDRAVSTVENI CENTAR BOR - OPŠTA BOLNICA BOR - MEDICINSKI CENTAR
ZDRAVSTVENI CENTAR BOR - OPŠTA BOLNICA BOR - UPRAVA BOLNICE
ZDRAVSTVENI CENTAR ČAČAK
ZDRAVSTVENI CENTAR ČAČAK - BOLNICA
ZDRAVSTVENI CENTAR DR GERE IŠTVAN SENTA
ZDRAVSTVENI CENTAR DR MILENKO MARIN - CENTRALA
ZDRAVSTVENI CENTAR DR MILENKO MARIN - HITNA SLUŽBA
ZDRAVSTVENI CENTAR DR MILENKO MARIN LOZNICA
ZDRAVSTVENI CENTAR DR MILENKO MARIN LOZNICA - DOM ZDRAVLJA LOZNICA
ZDRAVSTVENI CENTAR DR MILENKO MARIN LOZNICA - DOM ZDRAVLJA LOZNICA
ZDRAVSTVENI CENTAR DR MILENKO MARIN LOZNICA - DOM ZDRAVLJA LOZNICA
ZDRAVSTVENI CENTAR DR VEROLJUB CAKIĆ - MAJDANPEK
ZDRAVSTVENI CENTAR JAGODINA -OPŠTA BOLNICA JAGODINA - CENTRALA
ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO
ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO - SLUŽBA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU
ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC
ZDRAVSTVENI CENTAR KOSOVSKA MITROVICA
ZDRAVSTVENI CENTAR KOSTA SREDOJEV ŠLJUKA
ZDRAVSTVENI CENTAR KRUŠEVAC - CENTRALA
ZDRAVSTVENI CENTAR KRUŠEVAC - OPŠTA BOLNICA
ZDRAVSTVENI CENTAR KRUŠEVAC - OPŠTA BOLNICA - BOLNIČKA APOTEKA
ZDRAVSTVENI CENTAR KRUŠEVAC - OPŠTA BOLNICA - DEČIJE ODELJENJE
ZDRAVSTVENI CENTAR KRUŠEVAC - OPŠTA BOLNICA - GINEKOLOŠKO - AKUŠERSKO ODELJENJE
ZDRAVSTVENI CENTAR KRUŠEVAC - OPŠTA BOLNICA - HIRURŠKA SLUŽBA
ZDRAVSTVENI CENTAR KRUŠEVAC - OPŠTA BOLNICA - INFEKTIVNO ODELJENJE
ZDRAVSTVENI CENTAR KRUŠEVAC - OPŠTA BOLNICA - INTERNISTIČKA SLUŽBA
ZDRAVSTVENI CENTAR KRUŠEVAC - OPŠTA BOLNICA - KOŽNO ODELJENJE
ZDRAVSTVENI CENTAR KRUŠEVAC - OPŠTA BOLNICA - LABORATORIJA
ZDRAVSTVENI CENTAR KRUŠEVAC - OPŠTA BOLNICA - NEUROLOŠKO ODELJENJE
ZDRAVSTVENI CENTAR KRUŠEVAC - OPŠTA BOLNICA - OČNO ODELJENJE
ZDRAVSTVENI CENTAR KRUŠEVAC - OPŠTA BOLNICA - ONKOLOŠKO ODELJENJE
ZDRAVSTVENI CENTAR KRUŠEVAC - OPŠTA BOLNICA - ORTOPEDSKO ODELJENJE
ZDRAVSTVENI CENTAR KRUŠEVAC - OPŠTA BOLNICA - PSIHIJATRIJSKO ODELJENJE
ZDRAVSTVENI CENTAR KRUŠEVAC - OPŠTA BOLNICA - RENTGEN
ZDRAVSTVENI CENTAR KRUŠEVAC - OPŠTA BOLNICA - UROLOŠKO ODELJENJE
ZDRAVSTVENI CENTAR KRUŠEVAC - OPŠTA BOLNICA - UŠNO ODELJENJE
ZDRAVSTVENI CENTAR PARAĆIN
ZDRAVSTVENI CENTAR PIROT
ZDRAVSTVENI CENTAR PIROT - APOTEKA BOLNICA
ZDRAVSTVENI CENTAR PIROT - CENTRALNA BOLNICA - CENTRALA
ZDRAVSTVENI CENTAR PIROT - PORODILIŠTE
ZDRAVSTVENI CENTAR PIROT - TEHNIČKA I KOMERCIJALNA SLUŽBA
ZDRAVSTVENI CENTAR PIROT - UPRAVA
ZDRAVSTVENI CENTAR PIROT - DOM ZDRAVLJA PIROT
ZDRAVSTVENI CENTAR POŽAREVAC - ODELJENJE PATOLOGIJE
ZDRAVSTVENI CENTAR POŽAREVAC - OPŠTA BOLNICA - CENTRALA
ZDRAVSTVENI CENTAR POŽAREVAC - OPŠTA BOLNICA - UPRAVA
ZDRAVSTVENI CENTAR POŽAREVAC - DOM ZDRAVLJA GOLUBAC
ZDRAVSTVENI CENTAR STUDENICA KRALJEVO - AMBULANTA FABRIKA VAGONA
ZDRAVSTVENI CENTAR STUDENICA KRALJEVO - CENTRALA
ZDRAVSTVENI CENTAR STUDENICA KRALJEVO - DIREKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI
ZDRAVSTVENI CENTAR STUDENICA KRALJEVO - FAKS
ZDRAVSTVENI CENTAR STUDENICA KRALJEVO - GLAVNA SESTRA ZDRAVSTVENOG CENTRA
ZDRAVSTVENI CENTAR STUDENICA KRALJEVO - HITNA SLUŽBA
ZDRAVSTVENI CENTAR STUDENICA KRALJEVO - NABAVNA SLUŽBA
ZDRAVSTVENI CENTAR STUDENICA KRALJEVO - ODELJENJE ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO
ZDRAVSTVENI CENTAR STUDENICA KRALJEVO - PEDIJATRIJA
ZDRAVSTVENI CENTAR STUDENICA KRALJEVO - PR ZDRAVSTVENOG CENTRA
ZDRAVSTVENI CENTAR STUDENICA KRALJEVO - PRIJEMNO - PRIJAVNA SLUŽBA
ZDRAVSTVENI CENTAR STUDENICA KRALJEVO - SLUŽBA OPŠTE HIRURGIJE
ZDRAVSTVENI CENTAR SURDULICA - OPŠTA BOLNICA SURDULICA
ZDRAVSTVENI CENTAR SVETI LUKA SMEDEREVO - ODELJENJE NEUROLOGIJE
ZDRAVSTVENI CENTAR TOPLICA - PROKUPLJE
ZDRAVSTVENI CENTAR TOPLICA - PROKUPLJE
ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE - DOM ZDRAVLJA PRIJEPOLJE
ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE - MEDICINSKI CENTAR PRIJEPOLJE
ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE MEDICINSKI CENTAR POŽEGA
ZDRAVSTVENI CENTAR VALJEVO - OPŠTA BOLNICA - CENTRALA
ZDRAVSTVENI CENTAR VALJEVO - OPŠTA BOLNICA - PR SLUŽBA
ZDRAVSTVENI CENTAR VALJEVO - OPŠTA BOLNICA - ZAKAZIVANJE - MAGNETNA REZONANCA
ZDRAVSTVENI CENTAR VALJEVO - OPŠTA BOLNICA - ZAKAZIVANJE - SKENER
ZDRAVSTVENI CENTAR VALJEVO - OPŠTA BOLNICA - ZAKAZIVANJE PREGLEDA HIRURŠKE GRUPACIJE
ZDRAVSTVENI CENTAR VALJEVO - OPŠTA BOLNICA - ZAKAZIVANJE SPECIJALISTIČKIH PREGLEDA INTERNE GRUPACIJE
ZDRAVSTVENI CENTAR VALJEVO - OPŠTA BOLNICA - ZAŠTITNIK PRAVA PACIJENATA
ZDRAVSTVENI CENTAR VRANJE
ZDRAVSTVENI CENTAR VRANJE
ZDRAVSTVENI CENTAR VRANJE - CENTRALA
ZDRAVSTVENI CENTAR VRANJE - GINEKOLOŠKO ODELJENJE
ZDRAVSTVENI CENTAR VRANJE - INFEKTIVNO ODELJENJE
ZDRAVSTVENI CENTAR VRANJE - INTERNO ODELJENJE
ZDRAVSTVENI CENTAR VRANJE - NEUROLOŠKO ODELJENJE
ZDRAVSTVENI CENTAR VRANJE - OČNO ODELJENJE
ZDRAVSTVENI CENTAR VRANJE - PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER ATD
ZDRAVSTVENI CENTAR VRANJE - PSIHIJATRIJSKO ODELJENJE
ZDRAVSTVENI CENTAR VRANJE - SLUŽBA TRANSFUZIJE KRVI
ZDRAVSTVENI CENTAR VRŠAC - OPŠTA BOLNICA I DOM ZDRAVLJA - APOTEKA ŠALTER
ZDRAVSTVENI CENTAR VRŠAC - OPŠTA BOLNICA I DOM ZDRAVLJA - APOTEKA ŠEF
ZDRAVSTVENI CENTAR VRŠAC - OPŠTA BOLNICA I DOM ZDRAVLJA - CENTRALA
ZDRAVSTVENI CENTAR VRŠAC - OPŠTA BOLNICA I DOM ZDRAVLJA - INFORMACIJE O SVINJSKOM GRIPU
ZENIT SPECIJALNA BOLNICA ZA MIKROHIRURGIJU OKA BEOGRAD
ZU SPECIJALNA BOLNICA UNA DOO
ZUA PASTER
AQUALAB ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
KBC DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - SLUŽBA HISTOPATOLOGIJE UPRAVNIK
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU - KNEZ SELO
KLINIČKI CENTAR NIŠ - TBC KNEZ SELO
UNIVERZITETSKA DEČIJA KLINIKA - KOL CENTAR ZA ZAKAZIVANJE PREGLEDA
BIOMEDICAL-LAB BIOHEMIJSKA LABORATORIJA
OPŠTA BOLNICA U PANČEVU - CENTRALA
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA - INSTITUT ZA TRANSPLATACIJU I INPLANTACIJU
ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE - OPŠTA BOLNICA UŽICE - CENTRALA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - ANESTEZIJA I REANIMACIJA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - CENTAR ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - CENTAR ZA NUKLEARNU MEDICINU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - CENTRALA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - CENTRALA KLINIČKOG CENTRA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - DEČIJA INTERNA KLINIKA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA KLINIKA PORODILIŠTE
KLINIČKI CENTAR NIŠ - INSTITUT ZA KLINIČKU PATOLOGIJU I PATOLOŠKU ANATOMIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - INSTITUT ZA RADIOLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA BIOHEMIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA DEČIJU HIRURGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA ENDOKRINOLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA HEMATOLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA HEMATOLOGIJU I KLINIČKU IMUNOLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA KOŽNE I POLNE BOLESTI
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA MENTALNO ZDRAVLJE
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA MIN.INVANZ.HIRURGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA NEFROLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA NEUROHIRUGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA NEUROLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA OČNE BOLESTI
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA ONKOLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA OPŠTU HIRURGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA ORL
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA ORTOPEDIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA PATOLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA PLAST.I REKON.HIRURGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA RADIOLOGIJU MAGNETNA REZONANCA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA RADIOLOGIJU MAMOGRAFIJA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA RADIOLOGIJU SKENER ŠALTER
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA REHABILITACIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA UROLOGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - KLINIKA ZA VASKULARNU HIRURGIJU
KLINIČKI CENTAR NIŠ - NEUROHIRURŠKA KLINIKA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - OČNA KLINIKA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - ORL KLINIKA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - ORTOPEDSKO-TRAUMATOLOŠKA KLINIKA
KLINIČKI CENTAR NIŠ - UROLOŠKA KLINIKA