Gradska i opštinska uprava - Niš

GRAD NIŠ - UPRAVA ZA DEČJU, SOCIJALNU I PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - ODSEK ZA PORODILJSKA PRAVA - OBRAČUN I ISPLATA PORODILJSKIH BOLOVANJA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA DEČJU, SOCIJALNU I PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - ODSEK ZA PORODILJSKA PRAVA - ŠEF
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA FINANSIJE, IZVORNE PRIHODE LOKALNE SAMOUPRAVE I JAVNE NABAVKE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA FINANSIJE, IZVORNE PRIHODE LOKALNE SAMOUPRAVE I JAVNE NABAVKE - NAČELNIK
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA FINANSIJE, IZVORNE PRIHODE LOKALNE SAMOUPRAVE I JAVNE NABAVKE - SEKRETARICA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK IMOVINSKO-PRAVNIH POSLOVA - DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA DAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U ZAKUP
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE - IZUZIMANJE ZEMLJIŠTA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA KOMUNALNE INSPEKCIJE I INSPEKCIJE ZA KONTROLU ODRŽAVANJA STAMBENIH ZGRADA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA POSLOVNI PROSTOR
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA POVRAĆAJ ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA PRAVNE, OPŠTE I IZVRŠNE POSLOVE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA PUTEVE I SAOBRAĆAJNA INSPEKCIJA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA STAMBENE POSLOVE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - POMOĆNIK NAČELNIKA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE- NAČELNIK
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ - NAČELNIK
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ - ODSEK ZA ENERGETIKU
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ - ODSEK ZA KOMUNALNE DELATNOSTI
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ - ODSEK ZA SAOBRAĆAJ - GRUPA ZA JAVNI I TAKSI PREVOZ
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ - ODSEK ZA SAOBRAĆAJ - GRUPA ZA REGULISANJE, UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM, STACIONARNIM SAOBRAĆAJEM I PARKIRANJEM
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU - NAČELNIK
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU - POMOĆNIK NAČELNIKA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU - ŠEF ODSEKA ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU - ŠEF ODSEKA ZA KAPITALNE INVESTICIJE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU - ŠEF ODSEKA ZA PLANIRANJE PROSTORA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU - ŠEF ODSEKA ZA SPROVOĐENJE PLANOVA I PRIPREME ZA GRADNJU
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU - ŠEF ODSEKA ZA URBANISTIČKO PLANIRANJE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA POLJOPRIVREDU I RAZVOJ SELA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PRIVREDU, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PRIVREDU, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE - PROJEKTNI CENTAR
GRADSKA OPŠTINA PANTELEJ
GRADSKA OPŠTINA PANTELEJ - ODSEK ZA FINANSIJE
GRADSKA OPŠTINA PANTELEJ - ODSEK ZA KOMUNALNE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA PANTELEJ - ODSEK ZA POSLOVE KABINETA PREDSEDNIKA
GRADSKA OPŠTINA PANTELEJ - ODSEK ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA PANTELEJ - ODSEK ZA PRIVREDU I RAZVOJ
GRAD NIŠ - ODSEK ZA PROTOKOL
GRAD NIŠ - MRTVOZORNIK