Državni organi, društvene organizacije - Niš

ED JUGOISTOK DOO NIŠ
EKO YU AD BENZINSKA STANICA NIŠ - EKO SERBIA AD BEOGRAD
ELEKTRA
ELEKTROMEHANIKA NIŠ DP
EPARHIJA NIŠKA
EPS JP ELEKTROKOSMET - PRIŠTINA RADNA JEDINICA U NIŠU
ETIMON DOO
EUROPUMP INTERNATIONAL MDOO NIŠ
EUROSTAR DOO
G 17 PLUS BEOGRAD
GENERACIJA 77
GRAD NIŠ - ODSEK ZA GRAĐANSKE INICIJATIVE
GRAD NIŠ - ODSEK ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I INFORMISANJE
GRAD NIŠ - ODSEK ZA PROTOKOL
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA GRAĐANSKA STANJA I OPŠTE POSLOVE - GRADSKI USLUŽNI CENTAR - IZDAVANJE RADNIH KNJIŽICA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA GRAĐANSKA STANJA I OPŠTE POSLOVE - GRADSKI USLUŽNI CENTAR - MATIČAR
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA GRAĐANSKA STANJA I OPŠTE POSLOVE - GRADSKI USLUŽNI CENTAR - OVERA PREPISA I POTPISA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA GRAĐANSKA STANJA I OPŠTE POSLOVE - ODSEK ZA GRAĐANSKA STANJA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA GRAĐANSKA STANJA I OPŠTE POSLOVE - ODSEK ZA KANCELARIJSKE POSLOVE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA GRAĐANSKA STANJA I OPŠTE POSLOVE - ODSEK ZA MESNE KANCELARIJE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA GRAĐANSKA STANJA I OPŠTE POSLOVE - ODSEK ZA RADNE ODNOSE I OPŠTE POSLOVE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - NAČELNIK
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - ODSEK ZA KULTURU
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - ODSEK ZA OBRAZOVANJE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - ODSEK ZA OMLADINU - GRUPA ZA PREVENCIJU BOLESTI ZAVISNOSTI
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - ODSEK ZA SPORT
GRAD NIŠ - GRADSKO VEĆE
GRAD NIŠ - KABINET GRADONAČELNIKA
GRAD NIŠ - MRTVOZORNIK
GRAD NIŠ - PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA
GRAD NIŠ - SKUPŠTINA GRADA - SEKRETARICA
GRAD NIŠ - SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE I INFORMATIČKO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE - NAČELNIK
GRAD NIŠ - SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE GRADA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA DEČJU, SOCIJALNU I PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - NAČELNIK
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA DEČJU, SOCIJALNU I PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - ODSEK ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU - ISPLATA BORAČKO - INVALIDSKIH PRAVA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA DEČJU, SOCIJALNU I PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - ODSEK ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU - POVERENIŠTVO ZA IZBEGLA I RASELJENA LICA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA DEČJU, SOCIJALNU I PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - ODSEK ZA DEČJI DODATAK - PISARNICA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA DEČJU, SOCIJALNU I PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - ODSEK ZA DEČJI DODATAK - PRAVNA SLUŽBA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA DEČJU, SOCIJALNU I PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - ODSEK ZA PORODILJSKA PRAVA - OBRAČUN I ISPLATA PORODILJSKIH BOLOVANJA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA DEČJU, SOCIJALNU I PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - ODSEK ZA PORODILJSKA PRAVA - ŠEF
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA FINANSIJE, IZVORNE PRIHODE LOKALNE SAMOUPRAVE I JAVNE NABAVKE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA FINANSIJE, IZVORNE PRIHODE LOKALNE SAMOUPRAVE I JAVNE NABAVKE - NAČELNIK
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA FINANSIJE, IZVORNE PRIHODE LOKALNE SAMOUPRAVE I JAVNE NABAVKE - SEKRETARICA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK IMOVINSKO-PRAVNIH POSLOVA - DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA DAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U ZAKUP
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE - IZUZIMANJE ZEMLJIŠTA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA KOMUNALNE INSPEKCIJE I INSPEKCIJE ZA KONTROLU ODRŽAVANJA STAMBENIH ZGRADA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA POSLOVNI PROSTOR
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA POVRAĆAJ ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA PRAVNE, OPŠTE I IZVRŠNE POSLOVE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA PUTEVE I SAOBRAĆAJNA INSPEKCIJA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA STAMBENE POSLOVE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - POMOĆNIK NAČELNIKA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE- NAČELNIK
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ - NAČELNIK
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ - ODSEK ZA ENERGETIKU
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ - ODSEK ZA KOMUNALNE DELATNOSTI
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ - ODSEK ZA SAOBRAĆAJ - GRUPA ZA JAVNI I TAKSI PREVOZ
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ - ODSEK ZA SAOBRAĆAJ - GRUPA ZA REGULISANJE, UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM, STACIONARNIM SAOBRAĆAJEM I PARKIRANJEM
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - ODSEK ZA PROSVETNU INSPEKCIJU
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU - NAČELNIK
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU - POMOĆNIK NAČELNIKA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU - ŠEF ODSEKA ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU - ŠEF ODSEKA ZA KAPITALNE INVESTICIJE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU - ŠEF ODSEKA ZA PLANIRANJE PROSTORA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU - ŠEF ODSEKA ZA SPROVOĐENJE PLANOVA I PRIPREME ZA GRADNJU
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU - ŠEF ODSEKA ZA URBANISTIČKO PLANIRANJE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA POLJOPRIVREDU I RAZVOJ SELA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PRIVREDU, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PRIVREDU, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE - PROJEKTNI CENTAR
GRAD NIŠ - ZAMENIK GRADONAČELNIKA
GRADSKA OPŠTINA CRVENI KRST - KABINET PREDSEDNIKA
GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANJA - KABINET PREDSEDNIKA
GRADSKA OPŠTINA PALILULA - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA PALILULA - KABINET PREDSEDNIKA
GRADSKA OPŠTINA PALILULA - KANCELARIJA
GRADSKA OPŠTINA PANTELEJ
GRADSKA OPŠTINA PANTELEJ - KABINET PREDSEDNIKA
GRADSKA OPŠTINA PANTELEJ - ODSEK ZA FINANSIJE
GRADSKA OPŠTINA PANTELEJ - ODSEK ZA KOMUNALNE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA PANTELEJ - ODSEK ZA POSLOVE KABINETA PREDSEDNIKA
GRADSKA OPŠTINA PANTELEJ - ODSEK ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA PANTELEJ - ODSEK ZA PRIVREDU I RAZVOJ
GRADSKI JAVNI PRAVOBRANILAC - SEKRETARICA
GRADSKI VATROGASNI SAVEZ NIŠ
GRANSKI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE NEZAVISNOST
ING-CENTAR-SERVIS-NIŠ
INTERMOL DOO BEOGRAD
INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE - REGIONALNA KANCELARIJA NIŠ
ISLAMSKA VERSKA ZAJEDNICA DŽAMIJA VELIKA ŽUPA
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GORICA NIŠ - CALL CENTER
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GORICA NIŠ - EKONOMSKA SLUŽBA
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GORICA NIŠ - KAPELA
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GORICA NIŠ - KAPELA - DEŽURNA SLUŽBA
JEDINSTVENA SINDIKALNA ORGANIZACIJA MIN HOLDING AD
JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ
JKP MEDIANA NIŠ
JKP MEDIANA NIŠ
JKP MEDIANA NIŠ - CENTRALA
JKP MEDIANA NIŠ - KOMERCIJALA
JKP MEDIANA NIŠ - SEKTOR ČISTOĆA
JKP MEDIANA NIŠ - UPRAVA
JKP TRŽNICA
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA NAISSUS NIŠ
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA NAISSUS NIŠ - CALL CENTAR
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA NAISSUS NIŠ - DEŽURNA SLUŽBA
JP ELEKTROMREŽA SRBIJE
JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE - POVRŠINSKI KOPOVI KOSOVO OBILIĆ
JP ZA SKLONIŠTA BEOGRAD - POSLOVNICA NIŠ
JUGO IMPEKS DOO
KALIMERO UDRUŽENJE TAKSI VOZAČA
KAMENIČKI VIS TURISTIČKO DRUŠTVO
KATOLIČKA CRKVA PRESVETOG SRCA ISUSOVA
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U NIŠU
KINOLOŠKO DRUŠTVO
KLUB PENZIONISANIH RADNIKA UNUTRAŠNJIH POSLOVA NIŠAVSKOG OKRUGA
KOMORA BIOHEMIČARA SRBIJE - OGRANAK NIŠ
KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE-OGRANAK NIŠ
LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA
LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA - GRADSKI ODBOR NIŠ
LUKOIL BEOPETROL AD
LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO BEOGRAD - BENZINSKA STANICA
LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO BEOGRAD - CENTRALA
LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO BEOGRAD - CENTRALA
LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO BEOGRAD - DIREKTOR
LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO BEOGRAD - MALOPRODAJA
LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO BEOGRAD - MALOPRODAJA FAK
MAK INTERNACIONAL DOO
MAK INTERNACIONAL DOO
MAKSI CO DOO ALEKSINAC
MANASTIR JOVANJA
MEDIA CENTAR
MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA ZA MIGRACIJU
MEĐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA SAVEZA SLEPIH
MESNA KANCELARIJA BANČAREVO
MESNA KANCELARIJA BANČAREVO
MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD
METAL COMMERCE DOO NIŠ
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - ODSEK ZA KONTROLU MERA NIŠ
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR NIŠ
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR NIŠ - EKSPOZITURA NIŠKA BANJA
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR NIŠ - FILIJALA NIŠ
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR NIŠ
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR NIŠ
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR NIŠ
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR NIŠ - ODSEK ZA KANCELARIJSKU KONTROLU
MINISTARSTVO FINANSIJA - UPRAVA CARINA - CARINARNICA NIŠ
MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA BEOGRAD
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - KOMANDA VOJNOG OKRUGA NIŠ
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - VOJNI ODSEK NIŠ - KOMANDA
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - VOJNI ODSEK NIŠ - ODELJAK MEDIJANA
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - VOJNI ODSEK NIŠ - ODELJAK PALILULA
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - ŠKOLSKA UPRAVA NIŠ
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA UPRAVA U NIŠU
MUP REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE
MUP REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE - ODELJENJE ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U NIŠU - SEDIŠTE
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FILIJALA NIŠ
NACIONALNI SAVET MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE
NAIS ORGANIZACIJA SPORTSKIH RIBOLOVACA
NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG - CENTRALA
NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG - GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG - INSPEKCIJA PARNIH KOTLOVA
NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG - INSPEKCIJA RADA
NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG - INSPEKCIJA RADA REPUBLIKE SRBIJE
NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG - INSPEKCIJA ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRBIJE
NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG - INSPEKCIJA ZA POŠTANSKE USLUGE
NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG - INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG - POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG - SANITARNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG - ŠUMARSKA I LOVNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG - TRŽIŠNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG - TURISTIČKA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG - UPRAVNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG - URBANISTIČKA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG - VETERINARSKA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG - VODOPRIVREDNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG - ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
NIŠKO UDRUŽENJE STUDENATA SA HENDIKEPOM
NOVA SRBIJA - GRADSKI ODBOR NIŠ
ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA
ODRED IZVIĐAČA LOLA NIŠ
ODRED IZVIĐAČA MIJA STANIMIROVIĆ
ODRED IZVIĐAČA POREČANA JADRAN
ODRED IZVIĐAČA POTPUKOVNIK GORAN OSTOJIĆ
ODRED IZVIĐAČA VOŽD KARAĐORĐE
ODRED IZVIĐAĆA JOSIP PANČIĆ
OKRUŽNI ODBOR SAVEZA POTOMAKA RATNIKA SRBIJE 1912/20
OMLADINSKA ZADRUGA IMPULS
OMLADINSKI SAVET NIŠA
OPŠTINSKI ODBOR SAVEZA BORACA
OSA OMLADINSKA ZADRUGA NIŠ
OSNOVNI SUD U NIŠU - CENTRALA
OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U NIŠU - CENTRALA
PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA SRBIJE
PLANINARSKI KLUB ŽELEZNIČAR NIŠ
PLANINARSKI SAVEZ GRADA NIŠA
POKRET GORANA SRBIJE OPŠTINSKA KONFERENCIJA
PORR WERNER WEBER ENVIRONMENTAL TECHLOGIES DOO
PRAVOSLAVNO ARHIJEREJSKO NAMESNIŠTVO NIŠKO - SABORNA CRKVA
PRIMERA PP DOO NIŠ
PRIVREDNI SUD U NIŠU - CENTRALA
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE JUGOISTOK DOO NIŠ - POSLOVNICA DONJI MATEJEVAC
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE JUGOISTOK DOO NIŠ - POSLOVNICA GORNJA TOPONICA
PROSVETNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE ZA NIŠAVSKI, PIROTSKI I TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG SA SEDIŠTEM U NIŠU
PUTOKAZ UDRUŽENJE GRAĐANA NIŠ
REFORMISTIČKA STRANKA NIŠ
REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA NIŠ
REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA - REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA DOO NIŠ
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - FILIJALA NIŠ - CENTRALA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE
REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU SRBIJE - ODELJENJE STATISTIKE U NIŠU
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG SA SEDIŠTEM U NIŠU
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG SA SEDIŠTEM U NIŠU
REPUBLIČKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO U NIŠU - ODELJENJE U NIŠU
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA - SEKTOR ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE
SANDŽAČKA DEMOKRATSKA PARTIJA
SAVEZ EVANĐEOSKIH HRIŠĆANA BAPTISTA
SAVEZ INŽENJERSKO TEHNIČARSKIH ORGANIZACIJA NIŠ
SAVEZ IZVIĐAČA GRADA NIŠA
SAVEZ RAČUNOVOĐA I REVIZORA SRBIJE
SAVEZ REZERVNIH VOJNIH STAREŠINA
SAVEZ RVSNO NIŠ
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA GRADA NIŠA
SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA REGIONA NIŠ
SIN CO DOO
SINDIKALNA ORGANIZACIJA STP NIŠ
SINDIKAT IZVRŠNIH SLUŽBI SRPSKIH ŽELEZNICA
SINDIKAT LEKARA I FARMACEUTA OOKC NIŠ
SKUPŠTINA STANARA ZGRADE PATRISA LUMUMBE 45-53
SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE
SPC CRKVA SV. OCA NIKOLAJA
SRPSKA PRAVOSLAVNA BOGOSLOVIJA
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA
SRPSKA RADIKALNA STRANKA
SRPSKI POKRET OBNOVE - OPŠTINSKI ODBOR NIŠ
SRPSKI PRAVOSLAVNI MANASTIR JOVANJA - HRAM ROĐENJA SVETOG PROROKA JOVANA KRSTITELJA
SRPSKI PRAVOSLAVNI MANASTIR PRESVETE BOGORODICE
SRPSKI PRAVOSLAVNI MANASTIR PRESVETE BOGORODICE
SRPSKI PRAVOSLAVNI MANASTIR SVETOG JOVANA KRSTITELJA
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO GRADSKA PODRUŽNICA NIŠ
STOMATOLOŠKA KOMORA SRBIJE - OGRANAK ZA JUŽNU I ISTOČNU SRBIJU
SUBNOR MEĐUOPŠTINSKI ODBOR NIŠ
SUDENTSKO - OMLADINSKA ZADRUGA AKTER
TERMOPRO DOO
TUBELES COMMERC
UČITELJSKO DRUŠTVO NIŠ
UDRUŽENJE BORACA RATA
UDRUŽENJE GRAĐANA NIŠKA REGIJA NIŠ
UDRUŽENJE HERNIOLOGA SRBIJE
UDRUŽENJE INVALIDA RADA
UDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE NIŠ
UDRUŽENJE PČELARA NIŠ
UDRUŽENJE PENZIONERA SAMOSTALNIH DELATNOSTI NIŠ
UDRUŽENJE RATNIH I MIRNODOPSKIH VOJNIH
UDRUŽENJE ROMKINJA OSVIT
UDRUŽENJE RVI SRBIJE NIŠ
UDRUŽENJE SAMOHRANIH MAJKI
UDRUŽENJE SAMOSTALNIH ZANATLIJA
UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA NIŠ
UJEDINJENI GRANSKI SINDIKATI NEZAVISNOST - REGIONALNO POVERENIŠTVO NIŠ - NEZAVISNOST UJEDINJENI GRANSKI SINDIKAT
UPRAVNI SUD BEOGRAD - ODELJENJE UPRAVNOG SUDA U NIŠU - CENTRALA
VBH NAISUS DOO
VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U NIŠU - CENTRALA
VIŠI PREKRŠAJNI SUD BEOGRAD - ODELJENJE VIŠEG PREKRŠAJNOG SUDA U NIŠU
VIŠI SUD U NIŠU - CENTRALA
ZAJEDNICA ELEKTROTEHNIČKIH ŠKOLA SRBIJE
ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE
ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE - RADNA JEDINICA NIŠ
TEHNIČKI GASOVI d.o.o. NIŠ