Gradska i opštinska uprava - Kragujevac

GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA MESNU SAMOUPRAVU I OPŠTU UPRAVU - FAKS
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA MESNU SAMOUPRAVU I OPŠTU UPRAVU - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, INFORMISANJE, SPORT I OMLADINU - FAKS
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, INFORMISANJE, SPORT I OMLADINU - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDNE RESURSE - FAKS
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDNE RESURSE - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, IZGRADNJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE - FAKS
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, IZGRADNJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO , SOCIJLANU POLITIKU I DRUŠTVENU BRIGU O DECI - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - INFORMATIVNA SLUŽBA
GRAD KRAGUJEVAC - INFORMATIVNA SLUŽBA GRADA
GRAD KRAGUJEVAC - ODELJENJE ZA DRUŠTVENU BRIGU O DECI
GRAD KRAGUJEVAC - ODELJENJE ZA INFORMATIKU
GRAD KRAGUJEVAC - ODELJENJE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - ODELJENJE ZA TREZOR
GRAD KRAGUJEVAC - PORTIRNICA
GRAD KRAGUJEVAC - PROTOKOL
GRAD KRAGUJEVAC - PROTOKOL
GRAD KRAGUJEVAC - SEKRETARICA, GRADSKO VEĆE ZA INVESTICIJE I RAZVOJ GRADSKIH RESURSA
GRAD KRAGUJEVAC - SEKRETARIJAT ZA POSLOVE SKUPŠTINE GRADA
GRAD KRAGUJEVAC - SEKRETARIJAT ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE
GRAD KRAGUJEVAC - SLUŽBA ZA PRIPREMU SEDNICA SKUPŠTINE
GRAD KRAGUJEVAC - SLUŽBA ZA ZAŠTITU IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELJENIH LICA
GRAD KRAGUJEVAC - ŠEF SLUŽBE ZA POSLOVE GRADSKOG VEĆA
GRAD KRAGUJEVAC - UPRAVA ZA RAZVOJ GRADSKIH RESURSA - NAČELNIK
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ GRADSKIH RESURSA I NADZOR - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE I NADZOR
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ GRADSKIH RESURSA I NADZOR - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE I NADZOR - FAKS