Državni organi, društvene organizacije - Kragujevac

EKO YU AD BENZINSKA STANICA KRAGUJEVAC
ELVOD AD - CENTRALA
ELVOD AD - DIREKTOR
ELVOD AD - KOMERCIJALNI RUKOVODILAC
ELVOD AD - MARKETING
ELVOD AD - SLUŽBA NABAVKE
ELVOD AD - SLUŽBA PRODAJE
ELVOD AD - TEHNIČKI RUKOVODILAC
EPARHIJA ŠUMADIJSKA
EURO TAXI
GRAD KRAGUJEVAC
GRAD KRAGUJEVAC
GRAD KRAGUJEVAC
GRAD KRAGUJEVAC
GRAD KRAGUJEVAC - CENTAR ZA RADNU ORIJENTACIJU
GRAD KRAGUJEVAC - CENTRALA
GRAD KRAGUJEVAC - CENTRALA
GRAD KRAGUJEVAC - GLAVNI AGRONOM
GRAD KRAGUJEVAC - GLAVNI ARHITEKTA
GRAD KRAGUJEVAC - GLAVNI STRUČNJAK ZA OBLAST ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
GRAD KRAGUJEVAC - GLAVNI STRUČNJAK ZA PRIVREDU I PRIVATIZACIJU
GRAD KRAGUJEVAC - GLAVNI STRUČNJAK ZA REGIONALNU I MEĐUNARODNU SARADNJU
GRAD KRAGUJEVAC - GLAVNI STRUČNJAK ZA SOCIJALNU POLITIKU
GRAD KRAGUJEVAC - GLAVNI STRUČNJAK ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
GRAD KRAGUJEVAC - GRADONAČELNIK - FAX
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE - FAKS
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU, GRADSKO VEĆE ZA INVESTICIJE I RAZVOJ GRADSKIH RESURSA - FAKS
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU, GRADSKO VEĆE ZA INVESTICIJE I RAZVOJ GRADSKIH RESURSA - FAX
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA INVESTICIJE I RAZVOJ - FAKS
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA INVESTICIJE I RAZVOJ - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE I NADZOR - FAKS
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE I NADZOR - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA MESNU SAMOUPRAVU I OPŠTU UPRAVU - FAKS
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA MESNU SAMOUPRAVU I OPŠTU UPRAVU - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, INFORMISANJE, SPORT I OMLADINU - FAKS
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, INFORMISANJE, SPORT I OMLADINU - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDNE RESURSE - FAKS
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDNE RESURSE - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, IZGRADNJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE - FAKS
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, IZGRADNJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO , SOCIJLANU POLITIKU I DRUŠTVENU BRIGU O DECI - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKO UPRAVA ZA IMOVINU
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKO UPRAVA ZA IMOVINU, GRADSKO VEĆE ZA INVESTICIJE I RAZVOJ GRADSKIH RESURSA - FAKS
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKO VEĆE - FAX ZA KOMUNALNU PRIVRED, NAUKU I SARADNJU SA UNIVERZITETOM, PRIVREDU I PRIVATNO PREDUZETNIŠTVO, ŽIVOTNU SREDINU, ODRŽIVI RAZVOJ I SARA
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKO VEĆE ZA KOMUNALNU PRIVREDU
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKO VEĆE ZA LIKALNU SAMOUPARVU, REGIONALNI RAZVOJ I SARADNJU SA VLADOM REPUBLIKE SRBIJE, GRADSKO VEĆE ZA OMLADINU SPORT I TURIZAM
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKO VEĆE ZA NAUKUI SARADNJU SA UNIVERZITETOM
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKO VEĆE ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I INFORMISANJE
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKO VEĆE ZA PRIVREDU I PRIVATNO PREDUZETNIŠTVO
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKO VEĆE ZA SOCIJALNU POLITIKU I DRUŠTVENU BRIGU O DECI
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKO VEĆE ZA SOCIJALNU POLITIKU I DRUŠTVENU BRIGU O DECI - FAX
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKO VEĆE ZA ŽIVOTNU SREDINU, ODRŽIVI RAZVOJ I SARADNJU SA UDRUŽENJIMA
GRAD KRAGUJEVAC - INFORMATIVNA SLUŽBA
GRAD KRAGUJEVAC - INFORMATIVNA SLUŽBA GRADA
GRAD KRAGUJEVAC - KABINET GRADONAČELNIKA
GRAD KRAGUJEVAC - ODELJENJE BUDŽETSKE INSPEKCIJE I REVIZIJE
GRAD KRAGUJEVAC - ODELJENJE ZA DRUŠTVENU BRIGU O DECI
GRAD KRAGUJEVAC - ODELJENJE ZA INFORMATIKU
GRAD KRAGUJEVAC - ODELJENJE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - ODELJENJE ZA TREZOR
GRAD KRAGUJEVAC - POMOĆNIK GRADONAČELNIKA ZA ENERGETIKU, KOMUNALNI SERVIS I TELEKOMUNIKACIJE
GRAD KRAGUJEVAC - POMOĆNIK GRADONAČELNIKA ZA POLJOPRIVREDU
GRAD KRAGUJEVAC - POMOĆNIK GRADONAČELNIKA ZA POLJOPRIVREDU - FAX
GRAD KRAGUJEVAC - POMOĆNIK GRADONAČELNIKA ZA SPORT I REGIONALNU MEĐUNARODNU SARADNJU
GRAD KRAGUJEVAC - POMOĆNIK GRADONAČELNIKA ZA SPORT I REGIONALNU MEĐUNARODNU SARADNJU - FAX
GRAD KRAGUJEVAC - PORTIRNICA
GRAD KRAGUJEVAC - PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA - FAX
GRAD KRAGUJEVAC - PROTOKOL
GRAD KRAGUJEVAC - PROTOKOL
GRAD KRAGUJEVAC - PROTOKOL
GRAD KRAGUJEVAC - SEKRETAR GRADSKOG VEĆA
GRAD KRAGUJEVAC - SEKRETAR GRADSKOG VEĆA - FAX
GRAD KRAGUJEVAC - SEKRETAR SKUPŠTINE GRADA
GRAD KRAGUJEVAC - SEKRETAR SKUPŠTINE GRADA
GRAD KRAGUJEVAC - SEKRETAR SKUPŠTINE GRADA - FAX
GRAD KRAGUJEVAC - SEKRETARICA, GRADSKO VEĆE ZA INVESTICIJE I RAZVOJ GRADSKIH RESURSA
GRAD KRAGUJEVAC - SEKRETARIJAT ZA POSLOVE SKUPŠTINE GRADA
GRAD KRAGUJEVAC - SEKRETARIJAT ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE
GRAD KRAGUJEVAC - SLUŽBA ZA PRIPREMU SEDNICA SKUPŠTINE
GRAD KRAGUJEVAC - SLUŽBA ZA ZAŠTITU IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELJENIH LICA
GRAD KRAGUJEVAC - ŠEF SLUŽBE ZA POSLOVE GRADSKOG VEĆA
GRAD KRAGUJEVAC - UPRAVA ZA RAZVOJ GRADSKIH RESURSA - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - ZAMENIK GRADONAČELNIKA
GRAD KRAGUJEVAC - ZAMENIK GRADONAČELNIKA - FAX
GRAD KRAGUJEVAC - ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ GRADSKIH RESURSA I NADZOR - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE I NADZOR
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ GRADSKIH RESURSA I NADZOR - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE I NADZOR - FAKS
GRADSKI GRAĐANSKI BRANILAC GRADA KRAGUJEVCA - GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
GRADSKI GRAĐANSKI BRANILAC GRADA KRAGUJEVCA - ZAŠTITNIK GRAĐANA
GRADSKI TAKSI OPŠTE UDRUŽENJE TAKSI PREVOZNIKA
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO KRAGUJEVAC
HRAM SV. VELIKOMUČENIKA GEORGIJA
HRAM SVETOG CARA LAZARA
HRAM SVETOG SAVE - CRKVA SVETOG SAVE
HRIŠĆANSKA ADVENTISTIČKA CRKVA
IGA PETROL DOO
INTERMOL DOO BEOGRAD
INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE BEOGRAD
IZ KRUGA KRAGUJEVAC ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU PRAVA I PODRŠKU ŽENA SA INVALIDITETOM
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
JEDINSTVENA SINDIKALNA ORGANIZACIJA ZASTAVA KRAGUJEVAC
JEDINSTVENA SRBIJA - OPŠTINSKI ODBOR KRAGUJEVAC
JELIĆ PETROL DOO
JKP ČISTOĆA - ZOO HIGIJENA, DIMNIČARSKE USLUGE, KOMUNALNE USLUGE - BLAGAJNA
JKP ČISTOĆA - ZOO HIGIJENA, DIMNIČARSKE USLUGE, KOMUNALNE USLUGE - CENTRALA
JKP ČISTOĆA - ZOO HIGIJENA, DIMNIČARSKE USLUGE, KOMUNALNE USLUGE - CENTRALA
JKP ČISTOĆA - ZOO HIGIJENA, DIMNIČARSKE USLUGE, KOMUNALNE USLUGE - DEPONIJA
JKP ČISTOĆA - ZOO HIGIJENA, DIMNIČARSKE USLUGE, KOMUNALNE USLUGE - FAKS
JKP ČISTOĆA - ZOO HIGIJENA, DIMNIČARSKE USLUGE, KOMUNALNE USLUGE - MERENJE OTPADA
JKP GRADSKA GROBLJA
JKP GRADSKE TRŽNICE - CENTRALA
JKP NISKOGRADNJA
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA - DISPEČERSKI CENTAR
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA - FINANSIJE I TEHNIČKA PRIPREMA
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA - NABAVKA
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA - PI- AR MENADŽER
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA - PRAVNI, KADROVSKI I OPŠTI POSLOVI
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA - PRODAJA
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA - REKLAMACIJE RAČUNA ZA FIZIČKA LICA
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA - SINDIKAT ZAPOSLENIH
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA - SLUŽBA RAZVOJA - DAVANJE SAGLASNOSTI I USLOVA
JKP ZELENILO
JP ELEKTROMREŽA SRBIJE BEOGRAD - POGON PRENOSA KRUŠEVAC
JP STAMBENO PREDUZEĆE KRAGUJEVAC
JP ZA SKLONIŠTA BEOGRAD - ODELJENJE KRAGUJEVAC
KATOLIČKA CRKVA SV. JOSIPA ZARUČNIKA BDM
KINOLOŠKO DRUŠTVO KRAGUJEVAC
KLUB PENZIONERA RADNIKA MUP A
KOLE PETROL DOO
KOLO SRPSKIH SESTARA
KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE
LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA
LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA - GRADSKI ODBOR KRAGUJEVAC
LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO BEOGRAD
MESNA ZAJEDNICA 21 OKTOBAR KRAGUJEVAC
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR KRAGUJEVAC
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR KRAGUJEVAC - FILIJALA KRAGUJEVAC
MINISTARSTVO FINANSIJA - UPRAVA CARINA - CARINARNICA KRAGUJEVAC
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - VOJNI ODSEK KRAGUJEVAC - KOMANDA
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - VOJNI ODSEK KRAGUJEVAC - ODELJAK KRAGUJEVAC
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - ŠKOLSKA UPRAVA KRAGUJEVAC
ML SYSTEM DOO
MOTO PLUS DOO
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA UPRAVA U KRAGUJEVCU
MUP REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE - ODELJENJE ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U KRAGUJEVCU - KRAGUJEVAC 1
MUP REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE - ODELJENJE ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U KRAGUJEVCU - KRAGUJEVAC 2
MUP REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE - ODELJENJE ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U KRAGUJEVCU - SEDIŠTE
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FILIJALA KRAGUJEVAC
NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U KRAGUJEVCU
NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U KRAGUJEVCU
NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U KRAGUJEVCU
NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U KRAGUJEVCU
NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U KRAGUJEVCU
NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U KRAGUJEVCU - KONTROLA POMOĆNIK DIREKTORA
NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U KRAGUJEVCU - TELEFAX
NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U KRAGUJEVCU
NAŠ GRAD KRAGUJEVAC UDRUŽENJE GRAĐANA
NOVA SRBIJA
OKRUŽNI ZATVOR U KRAGUJEVCU
OMLADINA JAZAS-A KRAGUJEVAC
OMLADINSKA ZADRUGA ERDOGLIJA
OMLADINSKA ZADRUGA FAKS
OMLADINSKA ZADRUGA RADNIČKI
OMLADINSKI SAVET
OSNOVNI SUD U KRAGUJEVCU - CENTRALA
OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U KRAGUJEVCU
PARKING SERVIS
PARTNER SERVIS MISITA DOO KRAGUJEVAC
PRAVOSLAVNO ARHIJEREJSKO NAMESNIŠTVO KRAGUJEVAČKO - HRAM SILASKA SVETOG DUHA
PRAVOSLAVNO ARHIJEREJSKO NAMESNIŠTVO KRAGUJEVAČKO - HRAM USPENJA PRESVETE BOGORODICE
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE SINDIKAT METALACA SRBIJE TRŽIŠNA AGENCIJA
PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU - CENTRALA
PROSVETNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠUMADIJSKI I POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU
RADNIČKI OTPOR KRAGUJEVAC
REGIONALNA AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ ŠUMADIJE I POMORAVLJA - DOO KRAGUJEVAC
REGIONALNA LEKARSKA KOMORA CENTRALNE I ZAPADNE SRBIJE
REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA KRAGUJEVAC
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - FILIJALA KRAGUJEVAC
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - CENTAR ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KRAGUJEVAC
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KRAGUJEVAC
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - GLAVNA METEOROLOŠKA STANICA KRAGUJEVAC
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - RADARSKI CENTAR BEŠNJAJA
REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU SRBIJE - ODELJENJE STATISTIKE U KRAGUJEVCU
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
REPUBLIČKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO - ODELJENJE U KRAGUJEVCU
SAVEZ INVALIDA RADA KRAGUJEVAC
SAVEZ PENZIONERA SRBIJE
SAVEZ RAČUNOVOĐA I REVIZORA SRBIJE
SAVEZ REZERVNIH VOJNIH STAREŠINA OPŠTINE KRAGUJEVAC
SAVEZ SLEPIH SRBIJE
SAVEZ UDRUŽENJA BORACA NOR-A
SINDIKALNA ORGANIZACIJA ZASTAVA ORUŽJE DP
SINDIKAT LEKARA I FARMACEUTA SRBIJE
SKUPŠTINA GRADA KRAGUJEVCA
SLOGA OPŠTE UDRUŽENJE PREDUZETNIKA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA
SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE
SRPSKA NAPREDNA STRANKA
SRPSKA RADIKALNA STRANKA
SRPSKI DEMOKRATSKI POKRET OBNOVE - GRADSKI ODBOR KRAGUJEVAC
SRPSKI POKRET OBNOVE
SRPSKI PRAVOSLAVNI MANASTIR SVETOG VELIKOMUČENIKA GEORGIJA
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
STABLO UDRŽENJE ROMSKO SRPSKOG PRIJATELJSTVA
STRELJAČKA DRUŽINA ČIKA MATA
STUDENTSKA ZADRUGA
ŠUMADIJA DP ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA
ŠUMADIJA DP ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA - DIREKTOR
ŠUMADIJA DP ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA - KOMERCIJALA
ŠUMADIJA DP ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA - PRAVNA SLUŽBA
ŠUMADIJSKA NARODNA STRANKA
ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG - INSPEKCIJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG
ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG - GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG - INSPEKCIJA RADA REPUBLIKE SRBIJE
ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG - INSPEKCIJA ZAŠTITE NA RADU
ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG - NAČELNIK
ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG - POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG - SANITARNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG - SAOBRAĆAJNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG - TRŽIŠNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG - TURISTIČKA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG - UPRAVNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG - VETERINARSKA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG - ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
TANGO UDRUŽENJE GRAĐANA KRAGUJEVAC
TEHNOGAS DOO KRAGUJEVAC
UDRUŽENJE DIJALIZIRANIH BUBREŽNIH BOLESNIKA
UDRUŽENJE DISTROFIČARA ŠUMADIJE
UDRUŽENJE NAVIJAČA CRVENI ĐAVOLI 1989 KRAGUJEVAC
UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA
UDRUŽENJE PENZIONERA REGIONA ŠUMADIJE I POMORAVLJA
UDRUŽENJE PENZIONISANIH PROSVETNIH RADNIKA GRADA KRAGUJEVCA
UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA I PORODICA POGINULIH BORACA SRBIJE
UDRUŽENJE ZA BORBU PROTIV DIJABETA
UJEDINJENI GRANSKI SINDIKAT NEZAVISNOST - REGIONALNO POVERENIŠTVO KRAGUJEVAC
VEĆE SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA KRAGUJEVAC
VEĆE ZA PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU
VIKTORIJA UDRUŽENJE GRAĐANA
VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U KRAGUJEVCU - CENTRALA
VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U KRAGUJEVCU - CENTRALA
VIŠI SUD KRAGUJEVAC
VIŠI SUD U KRAGUJEVCU - CENTRALA
YUCRON
ZAJEDNO ZA KRAGUJEVAC
ZAVIČAJ UDRUŽENJE RASELJENIH KRAGUJEVAC
ZDRAVSTVENO POTPORNO UDRUŽENJE STUDENATA KRAGUJEVAC