Republičke organizacije i službe - Stari Grad

Republičke organizacije i službe - Stari Grad - okruženje

KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU
KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU - KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUG
KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE REPUBLIKE SRBIJE - CENTRALA
KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE REPUBLIKE SRBIJE - FAX
MESNA ZAJEDNICA BLOK 38 SKUPŠTINE OPŠTINE NOVI BEOGRAD
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - DIREKCIJA 1
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD - SLUŽBA ČUKARICA
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD - SLUŽBA NOVI BEOGRAD
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD - SLUŽBA ZEMUN
NARODNA BANKA SRBIJE - ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA
REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA
REPUBLIČKA AGENCIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE
REPUBLIČKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE - KABINET
REPUBLIČKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE - PISARNICA
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - CENTRALA
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - GOVORNI AUTOMAT
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - GOVORNI AUTOMAT INFORMACIJE
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - PRAVNA POMOĆ
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - SLUŽBA FILIJALE U PRIŠTINI
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - SLUŽBA I FILIJALE BEOGRAD
REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD - DEŽURNA SLUŽBA 24 SATA
REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD - DIREKTOR
REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD - FAKS
REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD - RAČUNOVODSTVO
REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE BEOGRAD
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE BEOGRAD - FAKS
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - DIREKCIJA
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA BEOGRAD
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ISPOSTAVA PALILULA
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ISPOSTAVA SAVSKI VENAC
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ISPOSTAVA STARI GRAD
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ISPOSTAVA VRAČAR
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ISPOSTAVA ZEMUN
REPUBLIKA SRBIJA - FOND SOLIDARNOSTI
REPUBLIKA SRBIJA - FOND SOLIDARNOSTI - FAKS
REPUBLIKA SRBIJA DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE - KABINET DIREKTORA
REPUBLIKA SRBIJA DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE - ODELJENJE ZA BEZBEDNOST ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA VRAČAR
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA REGIONALNI CENTAR BEOGRAD - FILIJALA STARI GRAD I PALILULA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE - AGENCIJA ZA ODNOSE SA DIJASPOROM
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE - GRUPA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKATA JAČANJE PREKŠAJNOG SISTEMA I SUDOVA ZA PREKRŠAJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE - SEKTOR NORMATIVE I MEĐUNARODNE SARADNJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE - UPRAVA ZA IZVRŠENJE ZAVODSKIH SANKCIJA
REPUBLIKA SRBIJA UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA - MINISTARSTVA REPUBLIKE SRBIJE - CENTRALA
REPUBLIKA SRBIJA ZAŠTITNIK GRAĐANA - OMBUDSMAN
SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐU
VLADA REPUBLIKE SRBIJE - AVIO - SLUŽBA VLADE
ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE - SEDIŠTE ZAVODA