Humanitarne i nevladine organizacije - Stari Grad

Humanitarne i nevladine organizacije - Stari Grad - okruženje

FOND CENTAR
FOND ZA UNAPREĐENJE DEMOKRATIJE LJUBA DAVIDOVIĆ
FORUM ZA ETNIČKE ODNOSE BEOGRAD
HRIŠĆANSKO HUMANITARNO UDRUŽENJE HLEB ŽIVOTA
HUMANITARNA ORGANIZACIJA NAŠA SRBIJA
HUMANTIRNA ORGANIZACIJA ŽELJOM DO OSTVARENJA
IAN CENTAR ZA IZBEGLICE, MEDICINSKA, PSIHOLOŠKA, PRAVNA POMOĆ I EDUKACIJA UGROŽENIH GRUPA - RADNIM DANIMA 09-17
ICMC MEĐUNARODNA KATOLIČKA KOMISIJA ZA MIGRACIJU
INCEST TRAUMA CENTAR BEOGRAD - GRUPA ZA PODRŠKU SEKSUALNO ZLOSTAVLJANOJ DECI, ŽRTVAMA INCESTA I RATA - RADNIM DANIMA OD 09-17
IZ KRUGA - ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU PRAVA I PODRŠKU ŽENA I DECE SA INVALIDITETOM SRBIJE
JUGOSLOVENSKI KOMITET ZA MEĐUNARODNU SARADNJU STUDENATA MEDICINE
NEZAVISNO UDRUŽENJE NOVINARA SRBIJE - NUNS
OMLADINA JAZAS-a - AIDS INFO I SOS TELEFON -SVAKOG DANA 17-21
OMLADINA JUGOSLOVENSKE ASOCIJACIJE ZA BORBU PROTIV SIDE - OMLADINA JAZAS-a
ORGANIZACIJA PRIJATELJI DECE OPŠTINE NOVI BEOGRAD
POKRET ZA ZAŠTITU POTROŠAČA BEOGRADA
SAVE THE CHILDREN HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SAVEZ GLUVIH BEOGRADA GRADSKA KONFERENCIJA
SAVEZ KVADRIPLEGIČARA I PARAPLEGIČARA SRBIJE
SAVEZ SLEPIH VRAČAR
SAVEZ STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA
SAVEZ STUDENATA MAŠINSKOG FAKULTETA
STUDENTSKA UNIJA EKONOMSKOG FAKULTETA
STUDENTSKA UNIJA MEDICINARA
STUDENTSKI PARLAMENT MAŠINSKOG FAKULTETA
UDRUŽENJE LIKOVNIH UMETNIKA SRBIJE
UDRUŽENJE NOVINARA SRBIJE
UDRUŽENJE OBOLELIH OD MULTIPLE SKLEROZE
UDRUŽENJE PRAVNIKA SRBIJE
UDRUŽENJE PRAVOSLAVNA SLOGA GRAĐANSKO HUMANITARNO UDRUŽENJE BEOGRAD
UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA SRBIJE
UDRUŽENJE SUZA
UDRUŽENJE UGOSTITELJA BEOGRADA
ZDRAVSTVENO POTPORNO UDRUŽENJE STUDENATA BEOGRADSKOG UNIVERZITETA
CENTAR ZA INFORMATIVNU PODRŠKU NAŠ ODGOVOR