Građevinska preduzeća i usluge - Sremska Mitrovica