Republički organi i organi državne uprave - Srbija

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - GRUPA ZA KOMERCIJALNE POSLOVE
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - GRUPA ZA SARADNJU SA DRUGIM ORGANIMA
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - GRUPA ZA SISTEM KVALITETA I SERTIFIKACIJU PROIZVODA
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - KABINET DIREKTORA
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - ODELJENJE ZA DRAGOCENE METALE
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - ODELJENJE ZA ELEKTRIČNE VELIČINE
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - ODELJENJE ZA FIZIČKO-HEMIJSKA MERENJA
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - ODELJENJE ZA KONTROLU MERA - BEOGRAD
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - ODELJENJE ZA KOORDINACIJU I NADZOR
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - ODELJENJE ZA MEHANIKU
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - ODELJENJE ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - ODSEK ZA FINANSIJSKE POSLOVE
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - ODSEK ZA KONTROLU MERA KRUŠEVAC
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - ODSEK ZA KONTROLU MERA SUBOTICA
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE - ODSEK ZA KONTROLU MERA U ZRENJANINU
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR KRAGUJEVAC - EKSPOZITURA VRNJAČKA BANJA
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA ČAČAK
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA JAGODINA
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA LOZNICA
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA PANČEVO
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA POŽAREVAC
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA SOMBOR
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA ŠABAC
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA VRANJE
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - CENTRALA
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - DEVIZNI INSPEKTORAT
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA DUVAN
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA SMEDEREVO
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA ČUKARICA
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA LESKOVAC
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA NOVI BEOGRAD
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA NOVI PAZAR
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA PIROT
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA SREMSKA MITROVICA
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA STARI GRAD
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA UŽICE
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA VALJEVO
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA VOŽDOVAC
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA VRŠAC
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA ZAJEČAR
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - DRŽAVNI SEKRETAR
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - KABINET MINISTRA
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - NAČELNIK ODELJENJA ZA MEDIJE
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - NAČELNIK ODELJENJA ZA MEĐUNARODNE ODNOSE, EVROPSKE INTEGRACIJE I RAZVOJ MENADŽMENTA U OBLASTI KULTURE
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - NAČELNIK ODELJENJA ZA SAVREMENO STVARALAŠTVO, KULTURNU INDUSTRIJU I KULTURNE ODNOSE
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - NAČELNIK ODELJENJA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - POMOĆNIK MINISTRA ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKO POSLOVANJE
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - POMOĆNIK MINISTRA ZA MEDIJE
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - POMOĆNIK MINISTRA ZA MEĐUNARODNE ODNOSE, EVROPSKE INTEGRACIJE I RAZVOJ MENADŽMENTA U OBLASTI KULTURE
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - POMOĆNIK MINISTRA ZA SAVREMENO STVARALAŠTVO, KULTURNU INDUSTRIJU I KULTURNE ODNOSE
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - POMOĆNIK MINISTRA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - SEKRETAR MINISTARSTVA
MINISTARSTVO NAUKE REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO NAUKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA MEĐUNARODNU, NAUČNU I TEHNOLOŠKU SARADNJU
MINISTARSTVO NAUKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA OSNOVNA ISTRAŽIVANJA
MINISTARSTVO NAUKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA RAZVOJ NAUČNIH KADROVA
MINISTARSTVO NAUKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ, TRANSFER TEHNOLOGIJA I INOVACIONI SISTEM
MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE - INFO CENTAR
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE - PROJEKTNI CENTAR
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA ŠUME
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA ŠUME
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA VETERINU
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA VETERINU
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVE I VODOPRIVREDE - GENERALNI INSPEKTORAT
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVE I VODOPRIVREDE - REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE
MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - ŠKOLSKA UPRAVA SOMBOR
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - KABINET MINISTRA
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - SEKRETARIJAT
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - SEKRETARIJAT - ODELJENJE ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA FINANSIJE
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE I ŠKOLSKE UPRAVE
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA INVESTICIJE, UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD I JAVNE NABAVKE
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA RAZVOJ OBRAZOVANJA I MEĐUNARODNU PROSVETNU SARADNJU
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE - NOSTRIFIKACIJA
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA VISOKO OBRAZOVANJE
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA VISOKO OBRAZOVANJE, NACIONALNI PROSVETNI SAVET I KOMISIJA ZA AKREDITACIJU
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - ŠKOLSKA UPRAVA ZAJEČAR
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - ŠKOLSKA UPRAVA BEOGRAD
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - ŠKOLSKA UPRAVA ČAČAK
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - ŠKOLSKA UPRAVA JAGODINA
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - ŠKOLSKA UPRAVA KRAGUJEVAC
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - ŠKOLSKA UPRAVA KRALJEVO
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - ŠKOLSKA UPRAVA KRUŠEVAC
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - ŠKOLSKA UPRAVA LESKOVAC
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - ŠKOLSKA UPRAVA NIŠ
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - ŠKOLSKA UPRAVA NOVI PAZAR
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - ŠKOLSKA UPRAVA POŽAREVAC
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - ŠKOLSKA UPRAVA RANILUG
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - ŠKOLSKA UPRAVA VALJEVO
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - ŠKOLSKA UPRAVA ZRENJANIN
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - DRŽAVNI SEKRETAR ZA OPŠTE POSLOVE
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - DRŽAVNI SEKRETAR ZA RAD
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - DRŽAVNI SEKRETAR ZA SOCIJALNU POLITIKU
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - MINISTAR
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKRETAR MINISTARSTVA
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA BRIGU O PORODICI I SOCIJALNU ZAŠTITU
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I EVROPSKE INTEGRACIJE
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA POPULACIONU POLITIKU
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA RAD
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA RADNU RAVNOPRAVNOST
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA ZAŠTITU OSOBA SA INVALIDITETOM
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
MINISTARSTVO VERA REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO ZA DIJASPORU REPUBLIKE SRBIJE - FAKS
MINISTARSTVO ZA DIJASPORU REPUBLIKE SRBIJE - INFORMACIJE
MINISTARSTVO ZA DIJASPORU REPUBLIKE SRBIJE - KABINET MINISTRA
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - CALL CENTAR
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - DRŽAVNI SEKRETAR
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - KABINET MINISTRA
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - OBEZBEĐENJE ZGRADE
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKRETARIJAT MINISTARSTVA - INFORMACIJE O PREZENTACIJI
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKRETARIJAT MINISTARSTVA - ODSEK ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKRETARIJAT MINISTARSTVA - SEKRETAR MINISTARSTVA
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA DRŽAVNU UPRAVU - GRUPA ZA NORMATIVNE I UPRAVNE POSLOVE
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA DRŽAVNU UPRAVU - GRUPA ZA ORGANIZACIJU I RAD ORGANA DRŽAVNE UPRAVE
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA DRŽAVNU UPRAVU - GRUPA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I DRŽAVNE STRUČNE ISPITE
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA DRŽAVNU UPRAVU - POMOĆNIK MINISTRA
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA HARMONIZACIJU PROPISA SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE, MEĐUNARODNU SARADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA - POMOĆNIK MINISTRA
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA LOKALNU SAMOUPRAVU - GRUPA ZA ANALIZU, ORGANIZACIJU I UNAPREĐENJE SISTEMA LOKALNE SAMOUPRAVE
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA LOKALNU SAMOUPRAVU - GRUPA ZA NORMATIVNE I STUDIJSKO-ANALITIČKE POSLOVE
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA LOKALNU SAMOUPRAVU - POMOĆNIK MINISTRA
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA PRAVA NACIONALNIH MANJINA, MATIČNE KNJIGE I OSTVARIVANJE SLOBE UDRUŽIVANJA GRAĐANA - ODELJENJE ZA LIČNI STATUS GRAĐANA
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA PRAVA NACIONALNIH MANJINA, MATIČNE KNJIGE I OSTVARIVANJE SLOBODE UDRUŽIVANJA GRAĐANA - POMOĆNIK MINISTRA
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA PRAVA NACIONALNIH MANJINA, MATIČNE KNJIGE I OSTVARIVANJE SLOBODE UDRUŽIVANJE GRAĐANA - ODELJENJE ZA POLITIČKO I DRUGO UDRUŽIVANJE GRAĐANA I
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA UPRAVNI NADZOR - ODELJENJE UPRAVNE INSPEKCIJE
MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA UPRAVNI NADZOR - POMOĆNIK MINISTRA
MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMATIČKO DRUŠTVO REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA
MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG - NAČELNIK OKRUGA
MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG - PISARNICA
MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG - RAČUNOVODSTVO
MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG - SEKRETARICA
NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U UŽICU
NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U KRAGUJEVCU
NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U NOVOM SADU
NARODNA KANCELARIJA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE
NARODNA KANCELARIJA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE - FAX
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE
NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG - CENTRALA
OPŠTINSKA ORGANIZACIJA CIVILNIH INVALIDA RATA SMEDEREVO
OPŠTINSKA UPRAVA
PČINJSKI UPRAVNI OKRUG
PČINJSKI UPRAVNI OKRUG - SANITARNA INSPEKCIJA
PČINJSKI UPRAVNI OKRUG - TRŽIŠNA INSPEKCIJA
PČINJSKI UPRAVNI OKRUG - TRŽIŠNA INSPEKCIJA
PČINJSKI UPRAVNI OKRUG - UPRAVNA INSPEKCIJA
PIROTSKI UPRAVNI OKRUG
PIROTSKI UPRAVNI OKRUG
PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG
PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG - CENTRALA
POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG
POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG - CENTRALA
POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG - ŠEF ODSEKA ZA OPŠTE POSLOVE
POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA REPUBLIKE SRBIJE
POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA REPUBLIKE SRBIJE
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
RAŠKI UPRAVNI OKRUG - NAČELNIK OKRUGA
RAŠKI UPRAVNI OKRUG - PISARNICA
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE - CENTAR NOVI SAD
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - FILIJALA POŽAREVAC
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NOVI BEČEJ
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI APATIN
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI CRNA TRAVA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KNIĆ
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI MEDVEĐA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NOVI KNEŽEVAC
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI OBRENOVAC
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI RUMA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SRBOBRAN
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI VELIKA PLANA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI VRBAS
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ZRENJANIN
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTARSKE NEPOKRETNOSTI BAČ
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - CENTAR ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KRAGUJEVAC
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - CENTAR ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KRUŠEVAC
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - CENTRALA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - CENTRALA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - DIREKTOR
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA KATASTRA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BAČKI PETROVAC
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BEOGRAD - CENTRALA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BEOGRAD - FAKS
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI CENTRALA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI GROCKA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KRUŠEVAC
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI LAJKOVAC
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI LEPOSAVIĆ
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI LUČANI
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI MLADENOVAC
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NOVI BEOGRAD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NOVI SAD - REŠAVANJE ZAHTEVA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI OSEČINA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PARAĆIN
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI POŽEGA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PROKUPLJE
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI RAŠKA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SENTA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SOMBOR
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SREMSKI KARLOVCI
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SUBOTICA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SURČIN
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SVILAJNAC
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ŠABAC
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ZAMENIK NAČELNIKA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ZEMUN
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ZUBIN POTOK
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI LESKOVAC - DIREKTOR
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - BILANS POVRŠINSKIH VODA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - BILANS VODA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - DIREKTOR I ZAMENIK DIREKTORA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - KLIMATOLOŠKI PODACI
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - METODIKA I RAZVOJ PROTIVGRADNE ZAŠTITE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - ODELJENJE ZA AGROMETEROLOGIJU
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - ODELJENJE ZA HIDROLOŠKA MERENJA I POSMATRANJA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - ODELJENJE ZA HIDROLOŠKE PROGNOZE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - ODELJENJE ZA KVALITET
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - ODELJENJE ZA KVALITET VODA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - ODELJENJE ZA METODOLOGIJU MODIFIKACIJE VREMENA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - ODELJENJNE ZA OBRADU HIDROLOŠKIH PODATAKA I HIDROLOŠKE ANALIZE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - RADARSKA SLIKA OBLAČNOSTI
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - SEKTOR ZA HIDROLOGIJU I KONTROLU ŽIVOTNE SREDINE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - SEKTOR ZA KONTROLU ŽIVOTNE SREDINE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - SEKTOR ZA METEOROLOGIJU
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - SEKTOR ZA METEOROLOGIJU - METEOROLOŠKA OPSERVATORIJA BEOGRAD
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - SEKTOR ZA ODBRANU OD GRADA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - VREMENSKA PROGNOZA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - GLAVNA METEOROLOŠKA STANICA BOR
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - GLAVNA METEOROLOŠKA STANICA KRAGUJEVAC
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - RADARSKI CENTAR BEŠNJAJA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - GLAVNA METEOROLOŠKA STANICA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - GLAVNA METEOROLOŠKA STANICA ĆUPRIJA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - GLAVNA METEOROLOŠKA STANICA KURŠUMLIJA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - GLAVNA METEOROLOŠKA STANICA POŽEGA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - GLAVNA METEOROLOŠKA STANICA SOMBOR
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - GLAVNA METEOROLOŠKA STANICA ZLATIBOR
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - GLAVNA METEOROLOŠKA STANICA ZRENJANIN
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - HIDROLOŠKA REONSKA STANICA KRALJEVO
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - HIDROLOŠKA REONSKA STANICA NOVI SAD
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - HIDROLOŠKA REONSKA STANICA POŽAREVAC
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - HIDROLOŠKA REONSKA STANICA VALJEVO
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - RADARSKI CENTAR BAJŠA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - RADARSKI CENTAR BUKULJA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - RADARSKI CENTAR BUKULJA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - RADARSKI CENTAR KAMENIČKI VIS
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - RADARSKI CENTAR KRUŠEVAC
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - RADARSKI CENTAR PETROVAC
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - RADARSKI CENTAR SAMOŠ
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - RADARSKI CENTAR SJENICA
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - RADARSKI CENTAR UŽICE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRBIJE - RADARSKI CENTAR VALJEVO
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA - TURISTIČKA INSPEKCIJA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR - EKSPOZITURA SVRLJIG
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR - EKSPOZITURA VARVARIN
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR - EKSPOZITURA LAZAREVAC
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR - EKSPOZITURA OBRENOVAC
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINA I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE ŽAGUBICA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - KONTAKT CENTAR ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA U SLUŽBI GRAĐANA I PRIVREDE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - DEŽURNA SLUŽBA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - DEŽURNA SLUŽBA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - DRŽAVNI SEKRETAR, SEKTOR ZA USLUGE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - GRUPA ZA IZVEŠTAVANJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - GRUPA ZA IZVEŠTAVANJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - GRUPA ZA OBUKU TRŽIŠNIH INSPEKTORA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - GRUPA ZA OBUKU TRŽIŠNIH INSPEKTORA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - GRUPA ZA POSTUPANJE SA ODUZETOM ROBOM
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - KABINET DRŽAVNOG SEKRETARA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - KABINET MINISTRA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - KONTAKT CENTAR ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - NEIZDAVANJE FISKALNIH RAČUNA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE BABUŠNICA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE BAČKA TOPOLA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE BEOGRAD
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE BEOGRAD
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE BOSILEGRAD
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE KIKINDA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE KRUPANJ
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE KUČEVO
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE KURŠUMLIJA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE NOVA CRNJA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE PANČEVO
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE PETROVAC NA MLAVI
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE POŽAREVAC
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE PROKUPLJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE SMEDEREVSKA PALANKA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE SREMSKA MITROVICA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE SUBOTICA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE ŠABAC
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE UB
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE VELIKO GRADIŠTE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE VRANJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE ZA KONTROLU AŽURNOSTI, PRIMENE PROCEDURA I POSTUPANJA U SUDSKIM POSTUPCIMA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE ZA OBUKU I IZVEŠTAVANJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE ZA OPŠTE POSLOVE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE ZA PRAVNE POSLOVE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE ZRENJANIN
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU BEZBEDNOSTI PROIZVODA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU BEZBEDNOSTI PROIZVODA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU BEZBEDNOSTI PROIZVODA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU PRIMENE TEHNIČKIH PROPISA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU PRIMENE TEHNIČKIH PROPISA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU PROMETA ROBE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU PROMETA ROBE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU PROMETA ROBE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU PROMETA ROBE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU PROMETA ROBE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU USAGLAŠENOSTI PROIZVODA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU USAGLAŠENOSTI PROIZVODA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU USAGLAŠENOSTI PROIZVODA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU USAGLAŠENOSTI PROIZVODA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU USAGLAŠENOSTI PROIZVODA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU USAGLAŠENOSTI PROZVODA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU USLUGA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU USLUGA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU USLUGA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU USLUGA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA KONTROLU USLUGA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA SPREČAVANJE NELOJALNE KONKURENCIJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA SPREČAVANJE NELOJALNE KONKURENCIJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA SPREČAVANJE NELOJALNE KONKURENCIJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA SPREČAVANJE NELOJALNE KONKURENCIJE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA STRUČNE POSLOVE I PRAĆENJA AŽURNOSTI U RADU
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA STRUČNE POSLOVE I PRAĆENJA AŽURNOSTI U RADU
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA STRUČNE POSLOVE I PRAĆENJA AŽURNOSTI U RADU
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODSEK ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA U SLUŽBI GRAĐANA I PRIVREDE
REPUBLIKA SRBIJA SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG
SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG
SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG - PISARNICA
SO KRALJEVO
SREDNJOBANATSKI UPRAVNI OKRUG - NAČELNIK OKRUGA
SREDNJOBANATSKI UPRAVNI OKRUG - PISARNICA
SREDNJOBANATSKI UPRAVNI OKRUG - SEKRETARICA
SREDNJOBANATSKI UPRAVNI OKRUG - STRUČNA SLUŽBA
SREMSKI UPRAVNI OKRUG
SREMSKI UPRAVNI OKRUG
ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG - NAČELNIK
TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG
TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG - NAČELNIK
TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG - ODSEK ZA OPŠTE POSLOVE - ŠEF
TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG - ODSEK ZA OPŠTE POSLOVE - TEHNIČKI SEKRETAR
VLADA REPUBLIKE SRBIJE
ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG - CENTRALA
ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG - NAČELNIK OKRUGA
ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE
ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE - CENTRALA
ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - ŠKOLSKA UPRAVA NOVI SAD
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - ŠKOLSKA UPRAVA UŽICE
NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG - INSPEKCIJA RADA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - CENTAR ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PANČEVO
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - CENTAR ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI UŽICE
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KRAGUJEVAC
JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG - PISARNICA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BEOGRAD
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI LAZAREVAC
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NOVI SAD - REŠAVANJE ZAHTEVA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PANČEVO
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI sopot
UPRAVA ZA TREZOR FILIJALA KRAGUJEVAC - SLUŽBA ZA REGISTRACIJU POLJOPRIVREDNIH DOMAĆINSTAVA