Grubi građevinski radovi, asfalt, rušenje, zidarski radovi - Čačak