Gradska i opštinska uprava - Čačak

GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - NAČELNIK
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA INFORMATIKU I ANALITIKU - ŠEF ODSEKA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA JAVNE NABAVKE I INVESTICIJE - ŠEF ODSEKA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA MESNU SAMOUPRAVU - ŠEF ODSEKA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA OPŠTU UPRAVU I LIČNI STATUS GRAĐANA - BIRAČKI SPISAK
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA OPŠTU UPRAVU I LIČNI STATUS GRAĐANA - MATIČAR
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA OPŠTU UPRAVU I LIČNI STATUS GRAĐANA - MATIČAR FAKS
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA OPŠTU UPRAVU I LIČNI STATUS GRAĐANA - OPŠTI POSLOVI I UPRAVLJANJE KADROVIMA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA OPŠTU UPRAVU I LIČNI STATUS GRAĐANA - OVERA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA OPŠTU UPRAVU I LIČNI STATUS GRAĐANA - ŠEF ODSEKA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - ARHIVA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - PISARNICA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - SLUŽBA OBEZBEĐENJA, ODRŽAVANJA I POMOĆNO TEHNIČKIH POSLOVA - DOMAR
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - SLUŽBA OBEZBEĐENJA, ODRŽAVANJA I POMOĆNO TEHNIČKIH POSLOVA - KOPIRNICA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - SLUŽBA OBEZBEĐENJA, ODRŽAVANJA I POMOĆNO TEHNIČKIH POSLOVA - PORTIRNICA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - SLUŽBA OBEZBEĐENJA, ODRŽAVANJA I POMOĆNO TEHNIČKIH POSLOVA - ŠEF SLUŽBE
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - SLUŽBA ZA PRAVNU POMOĆ GRAĐANIMA - ŠEF SLUŽBE
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - SLUŽBA ZA INVESTICIJE - INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANJE
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - SLUŽBA ZA INVESTICIJE - ŠEF SLUŽBE
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE - EKONOMAT
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE - ŠEF SLUŽBE
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA PORESKU ADMINISTRACIJU - NAČELNIK
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA PORESKU ADMINISTRACIJU - SLUŽBA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA STRUČNE POSLOVE SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA - INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA STRUČNE POSLOVE SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA - KANCELARIJA ZA PROTOKOL I INFORMISANJE
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA STRUČNE POSLOVE SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA - NAČELNIK
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA STRUČNE POSLOVE SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA - RUKOVODILAC KANCELARIJE PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA STRUČNE POSLOVE SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA - SLUŽBA ZA STRUČNE POSLOVE ZA GRADONAČELNIKA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA STRUČNE POSLOVE SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA - SLUŽBA ZA STRUČNE POSLOVE ZA GRADSKO VEĆE
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA STRUČNE POSLOVE SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA - STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE GRADA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA STRUČNE POSLOVE SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA - TEHNIČKI SEKRETAR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE I ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM - CENTRALA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM - IMOVINSKO-PRAVNA SLUŽBA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM - IMOVINSKO-PRAVNA SLUŽBA - ŠEF SLUŽBE
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM - LEGALIZACIJA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM - NAČELNIK
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM - ODSEK ZA URBANIZAM, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE - ŠEF ODSEKA