KAKO I ŠTA SE RADI U ,,CVETIĆ SREĆKU"

Program rada je sledeći:

-čuvanje dece od 1-6 godina

-vaspitno-obrazovni rad sa decom

-preventivna zdravstvena zaštita dece

-pravilna ishrana i nega deteta

-rad sa strucnim saradnicima ( engleski jezik,ples i gluma,karate)

-rad po montesori metodu

-rad u grupama do 10-oro dece,u zasebnim radionicama predvidjenim samo za aktivnosti i igru

-formiranje programa za svaki mesec posebno