RATE

KUPANJE BOLESNIKA:

Smanjena mogućnost brige o sebi, a samim tim i održavanja osobne higijene zahteva pomoć medicinske sestre u obavljanju istog i  prilagođavanja u sprovođenju lične higijene bolesnikovim navikama i mogućnostima.

Studio Živanović je tu da Vam pomogne.


Cena usluga
POLUPOKRETNI PACIJENTI 1000DIN
NEPOKRETNI PACIJENTI 1500DINRATE