Procena i dijagnostika

0 pregleda/dan | Objavljeno: 15.04.2021. 20:30

Naš rad se bazira na:

– govorno-jezičkoj habilitaciji/rehabilitaciji;
– tretmanu nepravilnog izgovora glasova, kako kod dece, tako i kod odraslih (dislalije);
– tretmanu kašnjenja u razvoju i usvajanju govora i jezika (razvojna disfazija);
– razvoju sposobnosti i postizanju što boljih rezultata kod razvojnih pervazivnih poremećaja i intelektualnoj ometenosti;
– reedukaciji psihomotorike;
– pomoći u učenju;
– kao i pomoći u savladavanju veština čitanja i pisanja.

Posvećujemo se svakom detetu, a u saradnji sa roditeljima činimo sve da vaša deca budu spremna za školu i da komuniciraju sa drugom decom, a sve u cilju poboljšanja našeg kvaliteta i zadovoljstva vas i vaše dece.

Kontaktirajte / zatražite ponudu

Telefon:
061 2625 426 061 2625 ... - Kliknite za broj
Telefon:

Prikaz ostalih popusta