O nama

Objavljeno: 26.10.2020. 10:44

"Da svako slovce jasno se čuje, uvek za vas naš logoped tu je!"

Logopedsko-edukativni centar "Pričuljko" nalazi se na Ul. Nedeljka Gvozdenovića 16, gde se naš profesionalni tim brine o govoru i glasu vaše dece.

Naš rad se bazira na:

– govorno-jezičkoj habilitaciji/rehabilitaciji;
– tretmanu nepravilnog izgovora glasova, kako kod dece, tako i kod odraslih (dislalije);
– tretmanu kašnjenja u razvoju i usvajanju govora i jezika (razvojna disfazija);
– razvoju sposobnosti i postizanju što boljih rezultata kod razvojnih pervazivnih poremećaja i intelektualnoj ometenosti;
– reedukaciji psihomotorike;
– pomoći u učenju;
– kao i pomoći u savladavanju veština čitanja i pisanja.

Posvećujemo se svakom detetu, a u saradnji sa roditeljima činimo sve da vaša deca budu spremna za školu i da komuniciraju sa drugom decom, a sve u cilju poboljšanja našeg kvaliteta i zadovoljstva vas i vaše dece.