RATE

Porodično-pravna zaštita i starateljstvo

1 pregleda/dan | Objavljeno: 17.01.2022. 07:35

Delatnost Centra za socijalni rad u Plandištu je socijalni rad, porodično-pravna zaštita i starateljstvo i utvrđena je u skladu sa nadležnostima iz:

Zakona o socijalnoj zaštiti (“Sl.glasnik RS”, br. 24/2011);
Porodičnog zakona (“Sl. Glasnik” RS 18/05);
Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica (Sl. Glasnik 85/05);
Drugih Zakona i podzakonskih akata koji regulišu navedenu oblast građana i
Odluke o pravima u oblastisocijalnezaštite SO-e Plandište.

http://csrplandiste.org.rs/

Kontaktirajte / zatražite ponudu

Telefon:
013 862 342, 013 861 025 013 862 ... - Kliknite za broj
Telefon:
Telefon:

Prikaz ostalih popusta

RATE