RATE

Organizacija

Objavljeno: 21.7.2021. 12:47

ORGANIZACIJA STRUČNOG RADA

U CSR je organizovan proces rada kroz Opštu službu za neposrednu zaštitu korisnika, kojom rukovodi pravnik, a stručni rad obavlja 1 socijalna radnica kao voditelj slučaja, i 1 psihološkinja koja obavlja poslove voditelja slučaja u ½ i poslove supervizora u ½, dok sve poslove iz oblasti proširenih prava za lokalnu samoupravu obavlja dipl.soc.radnica.

U Centru za socijalni rad tokom 2020.godine bilo je zaposleno ukupno 6 radnika i to 5 radnika na neodređeno vreme, koji su se finansirali iz republičkog budžeta i 1 radnik na određeno vreme koji su se finansirali iz opštinskog budžeta.

USLOVI RADA

Što se tiče prostornih uslova, CSR u Plandištu radi u skučenom prostoru. Imamo četiri prostorije. Objekat je prizemlje i pristupačan za osobe sa invaliditetom kao i za sve korisnike CSR.

Što se tiče prostornih uslova, CSR u Plandištu radi u skučenom prostoru. Imamo četiri prostorije. Objekat je prizemlje i pristupačan za osobe sa invaliditetom kao i za sve korisnike CSR.

Tehnički uslovi za rad u Centru su adekvatni. Centar za socijalni rad dobro opremljen, jer raspolaže sa dve telefonske linije, koje obezbeđuju kvalitetniju i bržu telefonsku komunikaciju sa korisnicima, kao i pristup internet komunikaciji, a takođe i umrežene mobilne telefone zaposlenih radnika. Tokom protekle godine Centar za socijalni rad u Plandištu je počeo da radi kompletno u tzv. INTEGRAL programu koji je omogućio efikasniji i brži rad zaposlenih.

CSR Plandište poseduje terensko vozilo Fiat Punto (Zastava 10), kao i kombi Fiat „Dukato“vozilo za prevoz osoba sa invaliditetom.

ORGANIZACIJA CENTRA I ZAPOSLENO OSOBLJE

U Centru je zaposleno 7 radnika, od toga 1 pravnik i 4 stručna radnika, 1 radnik na administrativnim i poslovima vozača i 1 radnik na finansijsko-računovodstvenim poslovima. Direktor Centra vrši i poslove stručnog radnika. Od navedenih 7 zaposlenih radnika, 4 se finansira iz budžeta Republike a 3 radnika iz budžeta opštine. dve zaposlene radnice imaju između 50 i 65 godina starosti, 5 zaposlenih radnika imaju između 27 i 50 godina.

RATE