RATE

O nama

Objavljeno: 21.7.2021. 12:36

Centar za socijalni rad u Plandištu je registrovan i radi samostalno od 01.05.2005.godine. Centar za socijalni rad “1.Mart” za opštine Alibunar i Plandište, radio je kao Međuopštinski Centar od 01.01.1992.godine, sa sedištem u matičnom Centru u Alibunaru i Odelenjem u Plandištu, do 30.04.2005.godine.

DELATNOST CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

Delatnost Centra za socijalni rad u Plandištu je socijalni rad, porodično-pravna zaštita i starateljstvo i utvrđena je u skladu sa nadležnostima iz:

  • Zakona o socijalnoj zaštiti (“Sl.glasnik RS”, br. 24/2011);
  • Porodičnog zakona (“Sl. Glasnik” RS 18/05);
  • Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica (Sl. Glasnik 85/05);
  • Drugih Zakona i podzakonskih akata koji regulišu navedenu oblast građana i
  • Odluke o pravima u oblastisocijalnezaštite SO-e Plandište.

RATE