Telekomunikacije - usluge, servisi i uređaji - Vranje