Trgovina na malo mešovitom robom - Sremska Mitrovica