Državni organi, društvene organizacije - Sremska Mitrovica

GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA BUDŽET I FINANSIJE
GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA BUDŽET I FINANSIJE - NAČELNIK
GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA BUDŽET I FINANSIJE - ŠEF TREZORA BUDŽETA
GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT
GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - MATIČARI
GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - NAČELNIK
GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I OMLADINU
GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU I INVESTICIJE
GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE
GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKO VEĆE
GRAD SREMSKA MITROVICA - KANCELARIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ GRADA
GRAD SREMSKA MITROVICA - KANCELARIJA ZA MLADE
GRAD SREMSKA MITROVICA - POMOĆNICI GRADONAČELNIKA
GRAD SREMSKA MITROVICA - PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA
GRAD SREMSKA MITROVICA - SEKRETAR SKUPŠTINE GRADA
GRAD SREMSKA MITROVICA - ŠEF POREZA ZA IMOVINU I GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
GRAD SREMSKA MITROVICA - ZAMENIK GRADONAČELNIKA
GRAD SREMSKA MITROVICA - ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA
JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA SREMSKA MITROVICA
JEHOVINI SVEDOCI
JKP KOMUNALIJE - CENTRALA
JKP KOMUNALIJE - DIREKTOR
JKP KOMUNALIJE - FAKS
JKP VODOVOD
JP ELEKTROMREŽA SRBIJE - POGON NOVI SAD
JP EPS ELEKTROVOJVODINA SA PO ELEKTRODISTRIBUCIJA SREMSKA MITROVICA - KORISNIČKI SERVIS - INFORMACIJE
JP SRBIJAGAS
JP SREM GAS SREMSKA MITROVICA
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD SREMSKA MITROVICA
LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE
LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES DOO BEOGRAD
MESNA KANCELARIJA MAČVANSKA MITROVICA
MESNA KANCELARIJA SREMSKA RAČA
MESNA ZAJEDNICA 29. NOVEMBAR
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR NOVI SAD - FILIJALA SREMSKA MITROVICA
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA SREMSKA MITROVICA
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - CENTAR ZA OBAVEŠTAVANJE SREMSKA MITROVICA
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - VOJNI ODSEK SREMSKA MITROVICA - KOMANDA
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - VOJNI ODSEK SREMSKA MITROVICA - ODELJAK SREMSKA MITROVICA
MLADOST 93 OMLADINSKA ZADRUGA
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA UPRAVA U SREMSKOJ MITROVICI
MUP REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE - ODSEK ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U SREMSKOJ MITROVICI
MUP REPUBLIKE SRBIJE - SEKTOR ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE - ODSEK ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U SREMSKOJ MITROVICI - SEDIŠTE
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FILIJALA SREMSKA MITROVICA
NEZAVISNOST SINDIKAT MUP SREMSKA MITROVICA
NIS NAFTAGAS PROMET AD
NOVA SRBIJA
ODELJENJE INSPEKCIJE RADA REPUBLIKE SRBIJE - SREMSKI OKRUG
OKRUŽNI SUD SREMSKA MITROVICA
OMLADINSKA ZADRUGA SIRMZAD
OPŠTE UDRUŽENJE PREDUZETNIKA
OPŠTINA SREMSKA MITROVICA - INSPEKCIJSKA SLUŽBA - ŠEF
OPŠTINSKI ODBOR SUBNORA
OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE SREMSKA MITROVICA
OPŠTINSKI SAVEZ VOZAČA I AUTOPREVOZNIKA
OPŠTINSKI SUD SREMSKA MITROVICA
OPŠTINSKI VATROGASNI SAVEZ SREMSKA MITROVICA
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO SREMSKA MITROVICA
OPŠTINSKO UDRUŽENJE PENZIONERA
OSNOVNI SUD SREMSKA MITROVICA
OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U SREMSKOJ MITROVICI - CENTRALA
PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA SRBIJE
PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI - CENTRALA
PRIVREDNO DRUŠTVO PANONSKE TERMOELEKTRANE - TOPLANE DOO NOVI SAD - TERMOELEKTRANA TOPLANA SREMSKA MITROVICA
RADNA OMLADINSKA ZADRUGA SPORT
RATIĆ TP DOO
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU SRBIJE - ODELJENJE STATISTIKE U SREMSKOJ MITROVICI
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA SREMSKI OKRUG SA SEDIŠTEM U SREMSKOJ MITROVICI
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE SREMSKA MITROVICA
RIMOKATOLIČKI ŽUPNI URED
SAVA DP ŠABAC
SOCIJALISTIČKA NARODNA STRANKA
SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE - GRADSKI ODBOR SREMSKA MITROVICA
SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE - OKRUŽNI ODBOR ZA SREM - SREMSKA MITROVICA
SREMSKA PRIVREDNA KOMORA
SREMSKI UPRAVNI OKRUG
SREMSKI UPRAVNI OKRUG
SREMSKI UPRAVNI OKRUG - INSPEKCIJA RADA REPUBLIKE SRBIJE
SREMSKI UPRAVNI OKRUG - INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE
SREMSKI UPRAVNI OKRUG - ODELJENJE INSPEKCIJE RADA REPUBLIKE SRBIJE
SREMSKI UPRAVNI OKRUG - POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
SREMSKI UPRAVNI OKRUG - SANITARNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
SREMSKI UPRAVNI OKRUG - TRŽIŠNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
SREMSKI UPRAVNI OKRUG - TURISTIČKA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
SREMSKI UPRAVNI OKRUG - VETERINARSKA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
SREMSKI UPRAVNI OKRUG - VODOPRIVREDNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
SREMSKI UPRAVNI OKRUG - ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
SRPSKA RADIKALNA STRANKA - OPŠTINSKI ODBOR SREMSKA MITROVICA
SRPSKI POKRET OBNOVE - OPŠTINSKI ODBOR SREMSKA MITROVICA
TRGOVINSKI SUD SREMSKA MITROVICA
UDRUŽENJE ODGAJIVAČA GOLUBOVA
UDRUŽENJE SLEPIH I SLABOVIDIH LICA
UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA KEČIGA
UDRUŽENJE VOJNIH PENZIONERA SRBIJE
UDUŽENJE RAČUNOVODSTVENO I FINANSIJSKIH RADNIKA
UNIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA
VEĆE SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA OPŠTINE SREMSKA MITROVICA
VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U SREMSKOJ MITROVICI - CENTRALA
VIŠI SUD U SREMSKOJ MITROVICI - CENTRALA