Finansije i pravo - Sombor

ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD
DDOR NOVI SAD AD
DELTA GENERALI OSIGURANJE AD BEOGRAD
DELTA GENERALI OSIGURANJE AD BEOGRAD - DELTA GENERALI OSIGURANJE ADO BEOGRAD
EUROBANK EFG ŠTEDIONICA AD BEOGRAD
EVRO MENJAČNICA
EXTRA DINAR AGENCIJA ZA MENJAČKE POSLOVE
GRAĐANSKI BRANILAC OPŠTINE SOMBOR
HYPO ALPE ADRIA BANK AD BEOGRAD - CENTRALA
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD SOMBOR
KBC BANKA AD BEOGRAD
KNJIGOVODSTVENI CENTAR
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD - FILIJALA SOMBOR
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD - ŠEF EKSPOZITURE1
KOMPAKT KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA
KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE AD
KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE AD - CENTRALA
KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE AD - FAKS
KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE AD - ŠALTER
MERIDIAN BANK CA
METALS-BANKA AD NOVI SAD
METALS-BANKA AD NOVI SAD - FILIJALA SOMBOR
MILENIJUM OSIGURANJE AD
MLAKE DOO
NLB BANKA AD BEOGRAD
NLB BANKA AD BEOGRAD - FILIJALA SOMBOR
OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD - POSLOVNICA SOMBOR
OSNOVNI SUD U SOMBORU - CENTRALA
OSNOVNI SUD U SOMBORU - SUDSKA JEDINICA U APATINU - CENTRALA
OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U SOMBORU - CENTRALA
OTP BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
PIRAEUS BANKA AD
PRIVREDNI SUD U SOMBORU - CENTRALA
PROCREDIT BANK AD
RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR NOVI SAD - FILIJALA B SOMBOR
SB AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE
SERVIS PROMET DOO
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA
TAKOVO OSIGURANJE AD
TOP AGENCIJA ZA MENJAČKE POSLOVE
TRGOVINSKI SUD SOMBOR
TRIGLAV KOPAONIK AD OSIGURANJE
TURBO DOO
UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD
UNIQA ADO BEOGRAD
VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U SOMBORU - CENTRALA
VIŠI SUD SOMBOR - CENTRALA
VOJVOĐANSKA BANKA - FILIJALA SOMBOR
VOJVOĐANSKA BANKA AD
VOJVOĐANSKA BANKA AD
WIENER STADTISCHE OSIGURANJE AD BEOGRAD