Državni organi, društvene organizacije - Pančevo

GRAD PANČEVO - CENTRALA
GRAD PANČEVO - GRADONAČELNIK
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - KANCELARIJA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - MATIČAR
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - CENTRALA GRADSKE UPRAVE GRADA PANČEVA
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - DOPISNIŠTVO RTS - LOKALNA TV
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - FAKS - NAČELNIK I ZAMENIK NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - FAKS - OPŠTINSKI CENTAR ZA OBAVEŠTAVANJE
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - FAX - PISARNICA - USLUŽNI CENTAR
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - GRADONAČELNIK
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - INFO PULT - USLUŽNI CENTAR
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - INFORMATIKA
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - NAČELNIK I ZAMENIK NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - NAČELNIK JUŽNOBANATSKOG OKRUGA
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - OMBUDSMAN - M.GORKOG 25
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - POMOĆNIK SEKRETARA ZA FINANSIJE
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - POMOĆNIK SEKRETARA ZA FINANSIJE
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - PROSVETNA INSPEKCIJA
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - SEKRETAR ZA FINANSIJE
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - SEKRETAR ZA FINANSIJE - ODSEK ZA BUDŽET
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - SEKRETAR ZA STAMBENO KOMUNALNO GRAĐEVINSKE POSLOVE I URBANIZAM
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - SEKRETAR ZA STAMBENO KOMUNALNO GRAĐEVINSKE POSLOVE I URBANIZAM
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCISKE POSLOVE
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - SEKRETARIJAT ZA JAVNE SLUŽBE I SOCIJALNA PITANJA
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - SEKRETARIJAT ZA NAPLATU I KONTROLU IZVORNIH PRIHODA
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - SEKRETARIJAT ZA PRIVREDNI I EKONOMSKI RAZVOJ
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - SEKRETARIJAT ZA PRIVREDNI I EKONOMSKI RAZVOJ
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - ŠEF MATIČNE SLUŽBE
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - ŠEF RAČUNOVODSTVA
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - USLUŽNI CENTAR - DEČIJI DODATAK
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - USLUŽNI CENTAR - MATIČARI
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - USLUŽNI CENTAR - POVERENIŠTVO ZA IZBEGLICE
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - ZAMENIK GRADONAČELNIKA
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE SLUŽBE I SOCIJALNA PITANJA
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE SLUŽBE I SOCIJALNA PITANJA - SPORT
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I EKONOMSKI RAZVOJ
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE I POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,GRAĐEVINSKE,STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA UTVRĐIVANJE,KONTROLU I NAPLATU IZVORNIH PRIHODA
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SLUŽBA PROTOKOLA
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA RADNE ODNOSE
GRAD PANČEVO - GRADSKI USLUŽNI CENTAR
GRAD PANČEVO - GRADSKO VEĆE
GRAD PANČEVO - MESNA KANCELARIJA STARČEVO
GRAD PANČEVO - NAČELNIK GRADSKE UPRAVE
GRAD PANČEVO - PREDSEDNIK SKUPŠTINE
GRAD PANČEVO - SEKRETAR SKUPŠTINE
GRAD PANČEVO - ZAMENIK GRADONAČELNIKA
GRAD PANČEVO - ZAMENIK NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE
GRAD PANČEVO - ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE
GRAD PANČEVO - ZAMENIK SEKRETARA SKUPŠTINE
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
GRAĐANSKI SAVEZ SRBIJE - OPŠTINSKI ODBOR PANČEVO
HIP PETROHEMIJA ASNS PRAVDA
JEDINSTVENA SRBIJA POLITIČKA ORGANIZACIJA
JKP GREJANJE PO PANČEVO
JKP HIGIJENA - SLUŽBA SANITACIJA
JKP HIGIJENA - SLUŽBA SANITACIJA - CENTRALA
JKP HIGIJENA - SLUŽBA SANITACIJA - KAFILERIJA
JKP HIGIJENA - SLUŽBA SANITACIJA - PARKING SERVIS
JKP HIGIJENA - SLUŽBA SANITACIJA - PARKING SERVIS
JKP HIGIJENA - SLUŽBA SANITACIJA - PAUK SERVIS
JKP HIGIJENA - SLUŽBA SANITACIJA - PAUK SERVIS
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA - CENTRALA
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA - DEŽURNA SLUŽBA
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVO - CENTRALA
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVO - URBANIZAM CENTRALA
JP SRBIJAGAS
JUŽNI BANAT PANČEVO UDRUŽENJE OBOLELIH OD MULTIPLE SKLEROZE
JUŽNO - BANATSKI UPRAVNI OKRUG - POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
JUŽNO - BANATSKI UPRAVNI OKRUG - PROSVETNI SAVETNICI REPUBLIKE SRBIJE
JUŽNO - BANATSKI UPRAVNI OKRUG - SANITARNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
JUŽNO - BANATSKI UPRAVNI OKRUG - SAOBRAĆAJNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
JUŽNO - BANATSKI UPRAVNI OKRUG - TRŽIŠNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
JUŽNO - BANATSKI UPRAVNI OKRUG - VETERINARSKA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
JUŽNOBANATSKI OKRUG PANČEVO
JUŽNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG
KAO JEDNA KUĆA STRANKA
LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA
LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE
LOVAČKO UDRUŽENJE PANČEVO
MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG
MAKS PETROL DOO PANČEVO
MALI RIT LONDON DRUŠTVO ROMA
MEGA PROJEKT AD
MESSER TEHNOGAS AD
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR NOVI SAD
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR NOVI SAD - PORESKA UPRAVA - CENTRALA
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA PANČEVO
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE - CENTAR ZA OBAVEŠTAVANJE PANČEVO
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA UPRAVA PANČEVO - CENTRALA POLICIJSKE UPRAVE PANČEVO
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA UPRAVA PANČEVO - INFORMACIJE O DRŽAVLJANSTVU
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA UPRAVA PANČEVO - INFORMACIJE O LIČNIM KARTAMA
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA UPRAVA PANČEVO - INFORMACIJE O PRIJAVI PREBIVALIŠTA
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA UPRAVA PANČEVO - INFORMACIJE O PUTNIM ISPRAVAMA
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA UPRAVA PANČEVO - INFORMACIJE O REGISTRACIJI MV
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA UPRAVA PANČEVO - POLICIJSKA ISPOSTAVA JUG
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA UPRAVA PANČEVO - POLICIJSKA ISPOSTAVA SEVER
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA UPRAVA PANČEVO - POSLOVI ORUŽJA
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA UPRAVA PANČEVO - SAOBRAĆAJNA POLICIJSKA ISPOSTAVA PANČEVO
MUP REPUBLIKE SRBIJE - POLICIJSKA UPRAVA PANČEVO - URUČENJE LIČNIH KARATA I PASOŠA
MUP REPUBLIKE SRBIJE - SINDIKAT POLICIJE
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - FILIJALA PANČEVO
NEZAVISNI SINDIKAT PENZIONERA
NIS AD NOVI SAD OGRANAK NIS PETROL BEOGRAD
NIS NAFTAGAS PROMET AD - BENZINSKA STANICA NA STAROM PUTU
NIS PETROL - OD RAFINERIJA NAFTE PANČEVO - RAFINERIJA NAFTE - CENTRALA
NOVA SRBIJA - OPŠTINSKI ODBOR PANČEVO
OKRUŽNI ZATVOR PANČEVO - CENTRALA
OKRUŽNI ZATVOR PANČEVO - TELEFAKS
OMLADINSKA ZADRUGA PAN ZADRUGA
OMLADINSKA ZADRUGA STUDENTSKA ZADRUGA PANČEVO
OMV SRBIJA DOO BEOGRAD
OPŠTINSKA ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA
OPŠTINSKA ORGANIZACIJA POKRETA GORANA
OPŠTINSKO UDRUŽENJE PENZIONERA PANČEVO
OSNOVNI SUD U PANČEVU - CENTRALA
OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U PANČEVU - CENTRALA
OZON OMLADINSKA ZADRUGA
PANČEVO 1813 STRELJAČKA DRUŽINA PANČEVO
POKRAJINSKI OMBUDSMAN - KANCELARIJA PANČEVO
PREKRŠAJNI SUD U PANČEVU - CENTRALA
PRIVREDNI SUD PANČEVO - CENTRALA
PRIVREDNI SUD PANČEVO - FAKS
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ELEKTROVOJVODINA DOO NOVI SAD
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ELEKTROVOJVODINA DOO NOVI SAD - DISPEČAR
RAFFAELO PETROL DOO
REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO - CENTRALA
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - CENTRALA
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - FILIJALA PANČEVO
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - CENTAR ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PANČEVO
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - CENTRALA
REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU SRBIJE
REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU SRBIJE - ODELJENJE STATISTIKE U PANČEVU
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA JUŽNO-BANATSKI OKRUG SA SEDIŠTEM U PANČEVU
REPUBLIKA SRBIJA APV POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO - SANITARNA INSPEKCIJA
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA - ODELJENJE PANČEVO
RIMOKATOLIČKA CRKVENA OPŠTINA SVETOG MAURICIJA
RIMOKATOLIČKI ŽUPSKI URED - PANČEVO
RUMUNSKA PRAVOSLAVNA CRKVA
SAVEZ INVALIDA RADA MZ NOVI GRAD
SAVEZ RAČUNOVOĐA I REVIZORA SRBIJE
SLOVAČKA EVANGELIČKA CRKVA AUGZBURSKE VEROISPOVESTI
SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE - OPŠTINSKI ODBOR PANČEVO
SRPSKA NAPREDNA STRANKA
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA PANČEVO
SRPSKA RADIKALNA STRANKA - OPŠTINSKI ODBOR PANČEVO
TANK DOO ZA PROIZVODNJU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA
TAXI PETROL DOO
UDRUŽENJE BORACA OPŠTINE PANČEVO
UDRUŽENJE GRAĐANA DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV RAKA PANČEVO
UDRUŽENJE PROSVETNIH RADNIKA
UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA
UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA MARKO KULIĆ
UDRUŽENJE ZA CEREBRALNU PARALIZU I DEČIJU PARALIZU JUŽNOBANAT
UDRUŽENJE ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO PA O2
UDRUŽENJE ZANATLIJA PANČEVO
UJEDINJENI GRANSKI SINDIKAT NEZAVISNOST
VEĆE SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA PANČEVO
VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U PANČEVU - CENTRALA
VIŠI SUD U PANČEVU - CENTRALA
ZADRUGA SAVEZ VOZAČA PANČEVO
ZELENILO JKP - BUVLJA PIJACA
ZELENILO JKP - DIREKCIJA
ZELENILO JKP - DIREKCIJA
ZELENILO JKP - GRADSKO ZELENILO
ZELENILO JKP - NOVO GROBLJE
Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Панчево