Državni organi, društvene organizacije - Novi pazar

JKP ČISTOĆA
JKP GRADSKA TOPLANA
JKP GRADSKA TOPLANA - CENTRALE
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA
JP ELEKTROMREŽA SRBIJE
LEKARSKA KOMORA SRBIJE
LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE - NOVI PAZAR
MEĐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA CIVILNIH INVALIDA RATA ZA NOVI PAZAR, RAŠKU, SJENICU I TUTIN
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR KRAGUJEVAC - FILIJALA NOVI PAZAR
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE - UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA NOVI PAZAR
MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE - ŠKOLSKA UPRAVA NOVI PAZAR
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA - POLICIJSKA UPRAVA - CENTRALA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA - POLICIJSKA UPRAVA - DEŽURNA SLUŽBA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA - POLICIJSKA UPRAVA - DEŽURNA SLUŽBA ZA PRIJAVU MITA I KORUPCIJE
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA - POLICIJSKA UPRAVA - FAKS
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA - POLICIJSKA UPRAVA - SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA - VATROGASNO SPASILAČKA JEDINICA - DEŽURNA SLUŽBA
MUHADŽER SANDŽAČKA NEVLADINA ORGANIZACIJA
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
NACIONALNI SAVET BOŠNJAČKE NACI0NALINE MANJINE U SRBIJI I CRNOJ GORI
ODBOR ISLAMSKE ZAJEDNICE
OKRUŽNI ZATVOR NOVI PAZAR - DEŽURNA SLUŽBA
OMLADINSKA ZADRUGA SVETLOST
OPSTANAK UDRUŽENJE RASELJENIH, IZBEGLIH IPROGNANIH LICA SA KOSOVA I METOHIJE
OPŠTINSKI ODBOR SUBNOR-A
OPŠTINSKI VATROGASNI SAVEZ NOVI PAZAR
OPŠTINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO NOVI PAZAR
OPŠTINSKO SINDIKALNO VEĆE
OSNOVNI SUD U NOVOM PAZARU
OSNOVNI SUD U NOVOM PAZARU - CENTRALA
OSNOVNI SUD U NOVOM PAZARU - SUDSKA JEDINICA U TUTINU - CENTRALA
OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM PAZARU - CENTRALA
PRAVOSLAVNO ARHIJEREJSKO NAMESNIŠTVO NOVOPAZARSKO - HRAM SVETOG NIKOLE
PREKRŠAJNI SUD U NOVOM PAZARU - CENTRALA
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ELEKTROSRBIJA DOO KRALJEVO
RAŠKI UPRAVNI OKRUG
RAŠKI UPRAVNI OKRUG - EKOLOŠKA INSPEKCIJA
RAŠKI UPRAVNI OKRUG - INSPEKCIJA
RAŠKI UPRAVNI OKRUG - SANITARNA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
RAŠKI UPRAVNI OKRUG - ŠKOLSKA UPRAVA
RAŠKI UPRAVNI OKRUG - ŠUMARSKA INSPEKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA
REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI INĐIJA
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ISPOSTAVA NOVI PAZAR
RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE
RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE - MEŠIHAT ISLAMSKE ZAJEDNICE SANDŽAKA - KABINET MUFTIJE
SANDŽAČKA DEMOKRATSKA PARTIJA
SANDŽAČKA NARODNA PARTIJA
SANDŽAČKI ODBOR ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA
SAVEZ INVALIDA RADA
SAVEZ SLEPIH SRBIJE
SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE - OPŠTINSKI ODBOR NOVI PAZAR
SRPSKA NAPREDNA STRANKA
SRPSKI PRAVOSLAVNI MANASTIR ĐURĐEVI STUPOVI U RASU
SRPSKI PRAVOSLAVNI MANASTIR SOPOĆANI - HRAM SVETE TROJICE
STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
STRANKA ZA SANDŽAK
UDRUŽENJE PENZIONERA
UJEDINJENI GRANSKI SINDIKATI NEZAVISNOST - REGIONALNO POVERENIŠTVO UŽICE
URBAN IN NOVI PAZAR
VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM PAZARU - CENTRALA
ZELEN BOR UDRUŽENJE GDF
ŽIVETI ZAJEDNO UDRUŽENJE OSI