Domovi zdravlja - Novi Sad

DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ORL
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ZDRAVSTVENA STANICA RUMENAČKA
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ZDRAVSTVENA STANICA RUMENAČKA
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ZDRAVSTVENA STANICA RUMENAČKA - AMBULANTA NJEGOŠEVA 32 - NOĆNO ZUBNO ODELJENJE
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ZDRAVSTVENA STANICA RUMENAČKA - AMBULANTA NJEGOŠEVA 32 - STOMATOLOŠKA ZAŠTITA - DEČIJE
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ZDRAVSTVENA STANICA RUMENAČKA - BISTRICA CENTRALA
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ZDRAVSTVENA STANICA RUMENAČKA - CENTRALA
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ZDRAVSTVENA STANICA RUMENAČKA - CENTRALA
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ZDRAVSTVENA STANICA RUMENAČKA - DEČIJE ODELJENJE
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ZDRAVSTVENA STANICA RUMENAČKA - DEČIJE ODELJENJE
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ZDRAVSTVENA STANICA RUMENAČKA - DISPANZER BISTRICA - SLUŽBA OPŠTE MEDICINE - KARTOTEKA
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ZDRAVSTVENA STANICA RUMENAČKA - DISPANZER NOVO NASELJE - SLUŽBA OPŠTE MEDICINE - CENTRALA
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ZDRAVSTVENA STANICA RUMENAČKA - LABORATORIJA
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ZDRAVSTVENA STANICA RUMENAČKA - MEDICINA RADA
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ZDRAVSTVENA STANICA RUMENAČKA - OPŠTA PRAKSA
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ZDRAVSTVENA STANICA RUMENAČKA - OPŠTA PRAKSA
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ZDRAVSTVENA STANICA RUMENAČKA - OPŠTA PRAKSA
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ZDRAVSTVENA STANICA RUMENAČKA - SLUŽBA OPŠTE MEDICINE - CENTRALA
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ZDRAVSTVENA STANICA RUMENAČKA - STOMATOLOGIJA
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ZDRAVSTVENA STANICA RUMENAČKA - ŠKOLSKO ODELJENJE
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ZDRAVSTVENA STANICA RUMENAČKA - ZDRAVSTVENA AMBULANTA ŠANGAJ
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ZDRAVSTVENA STANICA RUMENAČKA - ZDRAVSTVENA STANICA VASA STAJIĆ
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ZDRAVSTVENA STANICA RUMENAČKA - ZDRAVSTVENA STANICA VRŠAČKA 28 - MEDICINA RADA
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD - ZUBNO ODELJENJE
DOM ZDRAVLJA VLASOTINCE
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA