Stočarstvo, životinje, goveda, koze, magarci - Novi Sad