Kovano gvožđe - Stari Grad

Kovano gvožđe - Stari Grad - okruženje

Nema subjekta