Crep i opeka, cigle - Stari Grad

Crep i opeka, cigle - Stari Grad - okruženje