RATE

Reference

 
 

REFERENCE


Električno podno grejanje

* BTC, Američki apartmani, Beograd, : grejanje svih hladnih podova, 800m2

* Koling, Beograd : 9000 m kabla

* Duga sistem, Beograd : 1000 m kabla

* Linea company, Zemun : 300 m2

* Filcom, Nikšić : 400 m kabla

* Hotel "Vršački breg", Vršac : 50 kupatila

* 17.April, Beograd : 90m

* Porodično poslovni objekti - 15000 m2

* PIM elektronik, Beograd

* Velefarm, Beograd

 

 

Zaštita podova hladnjača od smrzavanja

* Zaječarska mlekara, Zaječar : grejanje poda hladnjače, 350m kabla

* Jugoramos, Beograd : grejanje podova hladnjače, 100m2

* Hladnjača Matijević, Novi Sad : 700 m2

* Yuhor, Jagodina : 500 m2

* "Nedeljković", Šašinci : 200 m2

* ABD - Prom, Jevremovac, Šabac : podovi hladnjača i okviri 5 vrata komora

* Žive, Inđija : 300 m2

* Soko, Beograd : 600 m2

* Wissol, Čačak : 700 m2

* LTS, Lovćenac : 650 m2

* Dragačevac promet, Dragačevo : 600 m2

* Tipopromet, Sremski Karlovci : 200 m2

* Asta, Beograd : 300 m2

* Šipoš, Mali Iđoš : 1500 m2

* Tei Termoinox, Novi Sad : isporuka grejača za cca 1500m2

* Šumarski fakultet Beograd : grejanje humusa, klijališta na stolovima

* Euromontx, Novi Sad : grejanje podova hladnjače 210m2

* Sena, Kragujevac : grejanje podova hladnjače 500 m

* Hladnjača, Šabac :  grejanje podova hladnjače 2134 m kabla

* Soko Beograd : 600m2

 

 

Grejanje kolovoznih rampi i stepeništa i spoljašnjih površina

* Narodna banka Jugoslavije, Beograd : 500 m2

* Podzemno železničko stajalište "Vukov spomenik", Beograd : 8000 m kabla

* Super Vero, Novi Beograd : 3500 m kabla

* Hotel "Šumadija", Beograd : 300 m kabla

* HGS Beograd, Beograd : grejanje spoljašnjih površina, 330m kabla

* Velefarm, Beograd : 552 m

* Satelistki centar SURGUT - Rusija : grejanje satelitskih antena i servo motora

* New Company hotel : grejanje rampi i stepeništa

* Emotion Production, Beograd

* Maxton, Novi Sad

* Elixir food, Sabac

* Eko mineral, Smederevo

* Credo, Vranje

* Ami ,Beograd

 

 

Zaštita krovnih oluka i slivnika i od zamrzavanja

* Narodna banka Jugoslavije, Beograd : 35 slivnika

* Sberbanka, Volgograd (Rusija) : zagrevanje krovnih slivnika i oluka na pet banaka, 3000 m kabla

* Super Vero, Novi Beograd : 2500 m kabla

* "Rosa", Fabrika mineralne vode, Topli do : oluci, 550m kabla

* Elkoms Beograd : 2000m kabla

* Wissol, Čačak : 3000 m kabla

*  Trgovinski centar VERO : 6000 m kabla

* Fabrika mineralne vode "Rosa - Topli do", Surdulica : 550m

* Sportski centar Kikinda, Kikinda : 471m

* Merkator Čačak, Čačak : 2650m

* Gemax, Beograd : 180m

* Pfizer, Beograd

* MUP Srbije, Hotel Promenada

* Eko mineral, Smederevo

 

Isporuka grejnih kablova

* Elektrogardijan Beograd : Isporuka gr. Kablova 978 m kabla

* Tei Termoinox Novi Sad : Isporuka gr.kablova za hladnjače 2661 m 

* Term inženjering Beograd : Isporuka gr.kablova za hladnjače 1200 m

* Montaža Beograd : Isporuka kabla za prateće grejanje 1500m    

* Beomontaža Beograd : Isporuka kabla za prateće grejanje 1000m    

* Fermex, Novi Sad :  Isporuka kabla za prateće grejanje 1000m

* Aerodrom Beograd :   Isporuka kabla za prateće grejanje

* Mercury Beograd : Zagrevanje čilera

* Astra Arilje

* Montprojekat Beograd

* M Invest, Beograd

* USS SmederevoGrejanje cevovoda protiv smrzavanja

* Filter stanica    za gradski vodovod, Vrbas

* Carnex Filter stanica za snabdevanje vodom, Vrbas

* MUP Srbije

* Minel elektromontaža, Beograd

* Projektomontaža, Beograd

* Grmeč, Beograd

* Termoelektro, Beograd

* Keramika Mladenovac, Mladenovac

* Gender Goša, Goša

* Pivara Čelarevo

* Tržni centar Merkator, Beograd

* Termoelektrana "Kosovo B", Obilić

* Rafinerija Beograd, Beograd

 

RATE