RATE

RETO - početak

Reto je nevladina organizacija osnovana 1985 godine u Kantabriji, Španija.Želja osnivača koja je temeljena na hrišćanskim principima, sastojala se u tome
da se na neki način pomogne zavisnicima.Kako u svojoj kući nije mogao da primi više od tri zavisnika , iznajmljuje kuću da bi se koristila za rehabilitaciju zavisnika.Vremenom centar se širio kako se procenat izlečenih povećavao, a želja za pristup u centar je sve više rasla.Ubrzo se otvara još prihvatnih kuća u Kantabriji i u drugim provincijama Španije, a kasnije i u drugim zemljama.
Osobe oslobođene od svog problema zavisnosti, uglavnom mlade osobe, primivši želju da pomognu drugim osobama, na osnovu svog ličnog iskustva i sa predanjem koje proizilazi iz jedne čiste vere, danas su članovi organizacije pod zajedničkim nazivom “Reto”.

Glavni cilj naše organizacije je moralna, kulturna, materijalna i duhovna pomoć osobama koje pripadaju različitim marginalizovanim grupama u najvećoj meri zavisnicima od droga i alkohola.
Deo smo svetske organizacije humanitarnih udruženja pod zajedničkim nazivom “Reto”,koja danas ima ogranke u 25 zemalja širom sveta.Reto postoji i u Argentini, Brazilu, Bugarskoj, Kini, Kubi, SAD-u, Francuskoj, Grčkoj, Engleskoj, Italiji, Maroku, Meksiku, Poljskoj, Rusiji, Tanzaniji, Venecueli…
Na području bivše Jugoslavije , pored Srbije centar postoji u Hrvatskoj (Split, Zagreb i Zadar), Makedoniji (Skoplje) i Sloveniji (Ljubljana).

U Republici Srbiji centar je osnovan 2004. godine (krajem 2003. godine iz centra iz Španije došla je mala grupa momaka da započne rad centra u Beogradu), a od 12.03.2004.godine zvanično smo registrovani kao nevladina organizacija.Upisani smo u registar udruženja društvenih orgnizacija i političkih organizacija koja se vodi kod Ministarstva za ljudska i manjinska prava, kao Udruženje građana na reg.br.2955 pod red.br.8294.
Od 09.06.2010. upisani smo u Agenciji za Privredne Registre u Registar Udruženja.

Nakon osam godina postojanja Reta u Srbiji, boravimo u četiri prihvatne kuće (dve za momke i jedna za devojke u okolini Beograda i jedna kuća za momke u Nišu).U neposrednoj blizini stacionarnih kuća za momke i devojke u Beogradu, nalaze se i tri kuće u kojima žive tri bračna para i četvoro male dece.Kuće su stacionirane na periferiji grada. Na taj način štićenicima je olakšana rehabilitacija u centru.
Trenutno u “Reto” Srbiji boravi oko 130 štićenika, a do danas je kroz program centra prošlo blizu dve hiljade osoba iz cele Srbije.

RATE