Rudnici i kamenolomi - Palilula

Rudnici i kamenolomi - Palilula - okruženje