OCIJENI

JOGA REČNIK

Mali rečnik joga asana

Većina ljudi smatra da asane predstavljaju vrstu gimnastičkih vežbi ili određenih tehnika za izgradnju tela. To je sasvim pogrešno mišljenje , pošto uz pomoć asana vežbač postiže stanje bića u kome može ostati stabilno, mirno, udobno, fizički i mentalno, dugo vremena. Joga asane se rade polako sa opuštanjem i koncentracijom.U drevnom tekstu o jogi , koji je napisao Patanđali, postoji kratka definicija asana: "stabilni i udobni položaji." 

Sledi lista pojedinih asana na sanskritu sa prevodom na srpski:

ADHO MUKHA SVANASANA – pas koji gleda dole (Adho: dole, Mukha: lice, Svana: pas)
ANANDA BALASANA – položaj blaženog deteta (Ananda: blaženstvo, Bala: dete)
ANANTASANA – (Ananta: beskraj)
ANDŽANEJASANA – položaj mesečevog srpa
ARDHA ČANDRASANA – položaj polu-meseca (Ardha: pola, Čandra: mesec)
ARDHAMATSJENDRASANA – (Matsjendranat: ime čuvenog jogija)
BADDHA KONASANA – položaj uvezanog trougla, tzv. leptir (Baddha: savladati, obuzdati, uvezati, Kona: trougao)
BAKASANA – položaj ždrala (Baka: ždral)
BALASANA – položaj deteta (Bala: dete)
BHARADVAĐASANA – (Bharadvađa: ratnik iz epa Mahabharata)
BHEKASANA – položaj žabe (Bheka: žaba)
BHUDŽANGASANA – položaj kobre (Bhudžanga: kobra)
ČATURANGA DANDASANA – položaj štapa na četiri oslonca ( Čatur: četiri, Anga: ud, Danda: štap)
DANDASANA – položaj štapa
DHANURASANA – položaj luka (Dhanur: luk)
DŽANU ŠIRŠASANA – položaj glave na kolenu (Džanu: koleno, Širša: glava)
EKA PADA RADŽA KAPOTASANA – položaj kraljevskog goluba sa jednom nogom (Eka: jedan, Pada: noga ili stopalo,                                                                        Radža: kraljevski, Kapota: golub)
GARUDASANA – položaj orla (Garuda: mitološki orao)
GOMUKHASANA – položaj kravljeg lica (Gomukh: kravlje lice)
HALASANA – položaj pluga (Hala: plug)
HANUMANASANA – takozvana špaga (Hanuman: Bog Majmun)
KAPOTASANA – položaj goluba (Kapota: golub)
KARNAPIDASANA – položaj kolena na ušima (Karna: uvo, Pida: pritisak)
KURMASANA – položaj kornjače (Kurma: kornjača)
MARDŽARIASANA – položaj mačke (Mardžari: mačka)
MARIČIJASANA – Mariči: svetac
MATSJASANA – položaj ribe (Matsja: riba)
NAMASKAR – pozdrav
NATARADŽASANA – (Nataradža: manifestacija Šive kao kosmičkog plesača)
NAVASANA – položaj čamca (Nava: čamac)
NIRALAMBA BHUDŽANGASANA - položaj kobre bez oslonca (Niralamba: bez oslonca)
PADAHASTASANA – položaj stopala na šakama (Pada: stopalo, Hasta: šaka)
PADANGUŠTHASANA – (Pada: stopalo, Anguštha: nožni palac)
PADMASANA – položaj lotosa (Pada: lotos)
PARIVRITTA TRIKONASANA – položaj obrnutog trougla (Parivritta – obrnut, uvrnut, okrenut, Tri: tri, Kona: ugao)
PARŠVOTTANASANA – položaj intenzivnog bočnog istezanja (Paršva: bočno, Uttana: intenzivno, Tan: istezanje)
PAŠČIMOTANASANA – položaj istezanja zapadne strane tela, tzv.štipaljka (Paščima: Zapad, Tan: istezanje)
PURVOTTANASANA – položaj istezanja istočne strane tela (Purva: Istok, Uttana: intenzivno, Tan: istezanje)
ŠALABHASANA – položaj skakavca (Šalabha: skakavac)
SARVANGASANA – tzv. sveća (Sarva: sve, svi, Anga: udovi)
SETU BANDHASANA – položaj polu-mosta (Setu: most, Bandha: uvezan, ograničen)
ŠIRŠASANA – tzv. stoj na glavi (Širša: glava)
SUPTA PARIVARTASANA – položaj uvrtanja (Supta: uspavan, Parivarta: uvrtanje)
SURJA NAMASKAR – pozdrav Suncu (Surja: Sunce, Namaskar: pozdrav)
TADASANA – položaj planine
UPAVIŠTA KONASANA – položaj sedećeg ugla (Upavišta: sedeći, Kona: ugao)
URDHVA DHANURASANA – položaj gornjeg luka, tzv.most (Urdhva: gornji, Dhanur: luk)
UŠTRASANA – položaj kamile (Uštra: kamila)
UTKATASANA – moćna asana, tzv. stolica (Utkata: moćan, nemilosrdan)
UTTANASANA – položaj svesnog intenzivnog istezanja (Ut: namerno, intenzivno, Tan: istezanje)
UTTHITA HASTA PADANGUŠTHASANA – položaj istezanja nožnog palca (Utthita: istegnuti, Hasta: šaka, Padanguštha:                                                                                  nožni palac)
UTTHITA TRIKONASANA – položaj produženog trougla (Utthita: istegnuti, produžiti, Trikona: trougao)
VIPARITA KARANI – obrnuti položaj (Viparita Karani: obrnuti proces)
VIRABHADRASANA – položaj ratnika (Virabhadra: ratnik, heroj)
VIRASANA – položaj heroja (Vira: heroj)
VJAGHRASANA – položaj tigra (Vjaghra: tigar)
VRIKŠASANA – položaj drveta (Vrikša: drvo)
PRANA - je energija koja je odgovorna za sve životne funkcije: varenje, disanje, lučenje, prenošenje nervnih impulsa...
NADIJI - eterični duplikati živaca (sušumna, ida, pingala)
PRANAJAMA - prana = energija, jama = kontrola
SAMKJA filodofski sistem koji upućuje na intelektualno usvajanje znanja
VAJŠEŠIKA - filosofski sistem koji karakteriše nauka o atomima
NJAJA filosofski sistem koji se zasniva na dijalektičkoj razradi logičkog mišljenja
JOGA - filosofski sistem koji podrazumeva metode umne, afektivne, telesne i energetske kontrole kojima se čovek                           oslobađa od neznanja, strasti i usmerava ka oslobođenju
MIMANSA - filosofski sistem koji se bazira na ritualima i favorizovanju forme
VEDANTA - filosofski sistem koji se zasniva na metafizici 
PRATJAHARA - odvajanje od čulnih utisaka
DARANA - koncentracija
DJANA - meditacija
SAMADI - identifikacija sa čistom svesti u sebi
NIJAMA - načini pridržavanja
JAMA - pravila ponašanja
AHIMSA - nenasilje
SATJA - istina
ASTEJA - poštenje
BARAMAČARJA - ovladavanje seksualnošću 
APARIGRAHA - neposedovanje
BANDA - stegnuti
SIMHA - lav
ĆITA - umna supstanca
MUDRA - je fizički i umni stav kojim može da se izazove željeno psihičko stanje
SAT - istinsko buđenje svesnosti
JANTRA - meditativno sredstvo
ŠRI JANTRA - najsloženija i najefikasnija jantra joga tradicije
NIMITAM - vežbanje vizualizacije
BIĐA - seme
SIVITARKA - argumentovana
NIRVITARKA - neargumentovana
SAVIČARA - istraživačka
NIRVIČARA - neistraživačka
 

OCIJENI