Naučno-istraživačka delatnost - Novi Beograd

Naučno-istraživačka delatnost - Novi Beograd - okruženje

INSTITUT ZA FILOZOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU
INSTITUT ZA FIZIKU SRBIJE
INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA
INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA - AD BEOGRAD
INSTITUT ZA KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
INSTITUT ZA KUKURUZ ZEMUN POLJE
INSTITUT ZA KUKURUZ ZEMUN POLJE - CENTRALA
INSTITUT ZA KUKURUZ ZEMUN POLJE - DORADNI CENTAR
INSTITUT ZA KUKURUZ ZEMUN POLJE - KOMERCIJALA
INSTITUT ZA KUKURUZ ZEMUN POLJE - MARKETING
INSTITUT ZA KUKURUZ ZEMUN POLJE - PRODAVNICA SEMENA
INSTITUT ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU
INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA - CENTAR ZA PERMANENTNO OBRAZOVANJE
INSTITUT ZA PEDAGOŠKA ISTRAŽIVANJA
INSTITUT ZA POLITIČKE STUDIJE - CENTRALA
INSTITUT ZA PROUČAVANJE LEKOVITOG BILJA JOSIF PANČIĆ
INSTITUT ZA PROUČAVANJE ZEMLJIŠTA
INSTITUT ZA SAVREMENU ISTORIJU
INSTITUT ZA SRPSKI JEZIK - SANU
INSTITUT ZA STOČARSTVO
INSTITUT ZA ŠUMARSTVO I DRVNU INDUSTRIJU
INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH MINERALNIH SIROVINA
INSTITUT ZA ZAŠTITU BILJA SRBIJE
JAROSLAV ČERNI INSTITUT ZA VODOPRIVREDU
JPS ZAVOD ZA MLEKARSTVO
JUGOSLOVENSKO DRUŠTVO ZA ISPITIVANJE MATERIJALA I KONSTRUKCIJE
LABOR FARM DOO BEOGRAD
LOLA INSTITUT DOO BEOGRAD
MTT INFIZ PREDUZEĆE ZA MIKROTALASNU TEHNIKU DOO BEOGRAD
NAUČNI INSTITUT ZA VETERINARSTVO SRBIJE
NIS AD - NIS NAFTAGAS - GEOFIZIČKI INSTITUT
PU MEP BEOGRAD
RUDARSKI INSTITUT BEOGRAD - ZEMUN
TEHNOLOŠKI RAZVOJ MIRKOVIĆ DOO
VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD
ZAVOD ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU - RADNIM DANIMA OD 07-15
ZAVOD ZA PROUČAVANJE SELA DOO