Kamenoresci i klesari - Lazarevac

Kamenoresci i klesari - Lazarevac - okruženje

Nema subjekta