Usluge

Objavljeno: 29.10.2020. 22:06

Domen naših usluga obuhvata:

 • Vođenje glavne knjige
 • Vođenje analitičkih knjiga (kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, materijal, gotovi proizvodi, izrada robnih kalkulacija u maloprodaji i veleprodaji, lična primanja zaposlenih, proizvodnja)
 • Obračun i evidencija PDVi ostalih poreskih obaveza
 • Završni račun
 • Preuzimanje, dostava, čuvanje, arhiviranje i zaštita dokumentacije i podataka iz knjigovodstva
 • Zastupanje klijenata pred državnim organima za poslove finansijske kontrole sa punom odgovornošću za računovodstveno-knjigovodstvene poslove
 • Drugi finansijski poslovi – obračun kamata, IOS, izrada odluka i pravilnika o popisu, kvartalno finansijsko izveštavanje i sl.
 • Izrada završnog računa, specijalnih bilansa (konsolidovani, deobni, bilansi pripajanja, likvidacioni...)
 • Finansijska analiza poslovanja – racio analiza
 • Prijava i odjava radnika sa upisom staža (M4)
 • Izrada biznis planova
 • Konsalting (knjigovodstveni, finansijski, poreski, investicioni...)
 • Razne druge usluge po želji klijenta