RATE

Zaštita od požara

Objavljeno: 6.5.2021. 13:08

RIGIPS PROTIVPOŽARNI SISTEMI

Rigips protivpožarni sistemi jesu najjednostavniji način zaštite konkstrukcija od dejstva vatre. Gips kao materijal koji u svojoj strukturi ima kristalno vezanu vodu predstvlja logično i prirodno rešenje za ovakve zahteve. Montaža suvim postupkom vatrootpornih sistema se ne razlikuje u bitnoj meri od montaže klasičnih sistema i tako daje još jednu prednost.

Elaborirani za sve zahteve sa atestima koji su urađeni po domaćim standardima Rigips sistemi su nezaobilazni u protipožarnoj zaštiti objekata.

RATE