Video nadzor i alarmni sistem sa verifikacijom

Objavljeno: 14.10.2021. 15:19

Današnje doba zahteva dodatnu sigurnost i pažnju prema imovini – posebno ukoliko nam ta imovina omogućava posao i zaradu. Zbog toga, neophodno je primeniti različite oblike zaštite.

Kada želimo da zaštitimo imovinu prva asocijacija nam je: video nadzor i alarmni sistem.

Video nadzor sa monitoring sistemom učiniće da vaša imovina bude sačuvana od neželjenih posledica.

Osnovna prednost je što putem video monitoringa obezbeđujete prostor bez fizičkog obezbeđenja, bez angažovanja portira i noćnog čuvara. Ljudska greška svedena je na minimum, jer je ceo sistem povezan na monitoringom koji nadzire imovinu 24 časa, sedam dana u nedelji.

Ugradnja adekvatnog videonadzora i alarmnog sistema pruža osnovu za tehničku zaštitu ljudi i imovine te minimizaciju zloupotrebe. Sistemi videonadzora sastavni su deo tehničke zaštite brojnih objekata poput banaka, financijskih institucija, poslovnih zgrada, trgovačkih centara, ali i porodičnih kuća i stanova. 

Sistem video monitoringa može biti povezan i sa alarmnim sistemom na objektu. Na taj način imamo neprekidni uvid u pristup objektu, svaki korisnik ima svoju šifru pomoću koje ulazi u objekt i može se aktivirati tihi alarm ukoliko se desi neka nepredviđena situacija.

Zaštita objekta kombinacijom alarmnog sistema i video verifikacije superiorni je oblik zaštite, koji bezbednost prostora podiže na najviši nivo.

Benefiti video verifikacije su već prepoznati u različitim industrijama. Menadžmenti kompanija uočavaju priliku da na najefikasniji način zaštite prostor, imovinu i radnike, te mudro ulažu u najsuperiorniji oblik zaštite.

  • Građevinarstvo – pouzdan i autonoman sistem zaštite kojim se lako upravlja i koji se prilagođava promenljivim uslovima.
  • Transport – zaštita tereta koji se transportuje i vozila kojima se transportuje, ključna je za svaku kompaniju. Video verifikacija omogućava monitoring tereta, vozila i vozača na putu.
  • Energetika – precizan, pouzdan i adaptibilan sistem savršen je izbor za zaštitu vredne i osetljive infrastrukture. 
  • Poljoprivreda – zaštita opreme, infrastrukture, silosa i raznih skladišta, ali i samih polja, ključna je za uspešnu proizvodnju i prodaju. Video verifikacija omogućava stalni uvid u stanje, bez obzira koliko ste udaljeni od svog poseda.
  • Rudarstvo – sistem ne zahteva umrežavanje i provlačenje kablova, što u velikoj meri olakšava primenu u ovom sektoru.

Kako biste bili sigurni da ste izabrali adekvatan videonadzor i alarmni sistem vaše nekretnine, najbolje je konsultovati se ili jednostavno prepustiti odabir stručnjacima poput onih u SION GARD-u. Njihovi iskusni operateri preko najsavremenijih softvera prate rad povezanih alarmnih sistema. Na taj način objekat je 24 časa pod budnim okom operatera.