Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i procena rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja

Objavljeno: 14.10.2021. 15:30

Šta je to procena rizika od katastrofa?

Procena rizika od katastrofa je najvažniji strateški dokument u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i od velikog je značaja za identifikaciju, određivanje nivoa i tretmana rizika od elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških nesreća koje mogu ugroziti našu zemlju.

Izradom procene rizika od katastrofa prepoznaju se, definišu i analiziraju sva pitanja u vezi sa postojećim stanjem, opasnostima, efektima posledica, tretmanom rizika i odgovorima zajednice na pojavu prirodnih i drugih nesreća i to kroz sledeće korake:

  • Opis i stanje štićenih vrednosti,
  • Rizici i uzroci koji mogu dovesti do nesreća,
  • Posledice koje mogu nastati usled pojava opasnosti,
  • Utvrđivanje odgovarajuće organizacije i sprovođenja mera prevencije,
  • Procena potreba i mogućnosti u obezbeđenju ljudskih i materijalnih potencijala.

Procena rizika od katastrofa predstavlja dokument na osnovu koga se izrađuju Planovi zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

Plan zaštite i spasavanja je planski dokument na osnovu koga se subjekti zaštite i spasavanja organizuju, pripremaju i učestvuju u izvršavanju mera i zadataka zaštite i spasavanja ugroženog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine.

Procenu rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja mogu izrađivati jedino pravna lica koja imaju Ovlašćenje za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, i koja imaju u stalnom radnom odnosu zaposlena lica koja poseduju licencu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Šta predstavlja akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja?

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ima zadatak da identifikuje i sagleda opasnosti po organizaciju i njene interese. On definiše model za efikasno i trajno eliminisanje izvora ugrožavanja bezbednosti zaposlenih, imovine, rada, podataka, ugleda i tržišne konkurentnosti.

Osnovni pristup je da se zaštita objekta u organizaciji zasniva na merama zaštite od  konkretno utvrđenih opasnosti koje mogu ugroziti ostvarivanje zacrtanih ciljeva.  Potrebno je  definisati kolika je verovatnoća  da će se utvrđena opasnost desiti kao i kako bi ista uticala na organizaciju. Na taj način se dolazi do rizika kojima je organizacija izložena i veličini svakog rizika pojedinačno. Tek kada se znaju rizici kojima je organizacija izložena, mogu se planirati mere kojima će se oni otkloniti. 

Ko mora imati akt o proceni rizika?

Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja je Zakonska obaveza svakog subjekta u javnom i privatnom sektoru. Ova obaveza je definisana Zakonom o privatnom obezbeđenju.

Zakonom o privatnom obezbeđenju je definisano da sve organizacije koje primenjuju bilo koju od mera privatnog obezbeđenja, bilo fizičkog obezbeđenja ili sistema tehničke zaštite (npr. video nadzor), moraju tu primenu zasnivati na dokumentu Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja.

Ukoliko Vam je potrebna izrada akta o proceni rizika katastrofa i plan zaštite i spasavanja, ili izrada akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja obratite se timu stručnjaka iz SION GARD-a za sve dodatne informacije.