RATE

OBUKA ZA KNJIGOVODSTVO

Kurs knjigovodstva je način da se polaznici upoznaju sa knjigovodstvom i nauče samostalno da obavljaju knjigovodstvene poslove.


Škola knjigovodstva se održava u klimatizovanim prostorijama u samom centru Beograda u ulici Krunskoj ( 200m od skupstine grada ).
 

Obuka je osmišljena tako da se polaznici obuče da mogu po završetku kursa da se uključe u praktičnu primenu vođenja poslovnih knjiga u skladu sa MRS-om.

U ovom sažetom edukativnom i instruktivnom kursu za vodjenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva polaznici se informišu o svojim radnim ,profesionalnim i zakonskim obavezama u vodjenju poslovnih knjuga. Pre svega fokusiramo se da polaznike edukujemo da vode poslovne knige i da sastavljaju finansijske izveštaje u skladu sa računovodstvrnim načelima definisanim u okviru Medjunarodnih standarda finansijskog izveštavanja.

Ciljne grupe knjigovodstvenog kursa :
 1. Potencijalni i dosadasnji knjigovodstveni radnici
 2. Investitori, zaposleni, kreditori
 3. Dobavljaci, kupci, agencije
 4. i svi oni koji bi zeleli da ovladaju knjigovodstvom.

Priručnik za knjigovodstvo, tipa praktikuma, polaznici dobijaju kao priručno sredstvo, pomoću koga mogu da počnu svoj samostalni rad i da preko njega uključe u praćenje drugih knjigovodstvenih udžbenika i raznih knjigovodstvenih propisa i glasnika. Svaki polaznik kursa takođe dobija ovaj priručnik.

Detaljni plan kursa :
 • kurs dvojnog knjigovodstva ( kompanije, str, sur , szr , komision )
 • specijalni kurs - budzetskih korisnika ( skole, nevladine organizacije, bolnice ... )
 • specijalni kurs - proizvodnja ( pogonsko knjigovodstvo )

Provera znanja se vrši na dva načina:
 1. U toku svakog časa pozlaznik određeni poslovni događaj, koji se objasnjava tog časa, knjiži u svom knjigovodstvu koje se formira od prvog časa i taj se postupak ponavlja za svaki novi događaj i tako do kraja kursa.
 2. Drugi nivo je provera celokupnog rada na kraju kursa ali ne kao zadatak koji se obično radi u skoli nego u vidu dobijanja dokumenata koje treba obraditi kao da se samostalno bave knjigovodstvom.

Kurs traje 30 školskih časova. Nastava se odvija 3 puta nedeljno u utvrđenim terminima. Grupe su male ( do 4 polaznika ) tako da je produktivnost velika. U daljem radu polaznici imaju sigurnost jer ostajemo u kontaktu zbog davanja konsultacija o različitim problemima sa kojima se mogu sresti u daljem samostalnom radu.

Cena ovo knjigovodstvene obuke je 195€ ako zelite da samostalno pohađate kurs ( pojedinačna obuka sa predavačem ) ili 140€ ako se odlučite za grupnu obuku ( grupu moze maksimalno sačinjavati četiri polaznika ). Postoji mogućnost plaćanja po času.

Zainteresovanim polaznicima omogućavamao da putem intereta mogu da prate kurs za knjigovodstvo. Dopisni kurs se realizuje preko elektronske poste. časovi koji bi se na ovaj način pohađali nebi se razlikovao od kursa koji se obično sprovodi na našim časovima. Ovaj način obuke pogoduje ljudima iz unutrašnjosti koji nemogu da prisustvuju običnom kursu u našim prostorijama u Beogradu. Cena ovakve obuke putem dopisnog kursa je 100€.

U saradnji sa firmama koje proizvode knjigovodstveni softver omogućili smo svim načim polaznicima da dobiju softver na korišćenje :
 • Tauryss knjigovodstveni softver
 • HS Formulari
 • Program za pisanje računa/faktura
Na kursu polaznici pored obuke za knjigovodstvo se upoznaju sa korišćenjem navedenog softvera koji znatno ubrzava praktičan rad.

Uz dogovor posle završene obuke moguća je praksa u knjigovodstvenoj agenciji.


RATE