UROLOŠKI ULTRAZVUK


Urološki ultrazvuk

  1. ultrazvučni pregled urologa u ordinaciji 2 500 din
  2. pregled urologa u ordinaciji 2 500 din
  3. ultrazvučni i klinički pregled urologa u ordinaciji 4 500 din
  4. ultrazvučni pregled urologa na terenu 7 500 din
  5. ultrazvučni i klinički pregled urologa na terenu 9 000 din