RATE

ULTRAZVUK ZGLOBOVA, MIŠIĆA, TETIVA I MEKIH TKIVA RAZLIČITE LOKALIZACIJE

Objavljeno: 8.1.2019. 10:47

Pegled kože, potkožnog tkiva, mišića kod sumnje na povredu mišića-rupturu, pojavu zgrušane krvi-hematoma, istezanja i kidanja tetiva, povrede zglobova što se najčešće dešava kod kolenog, ramenog, skočnog i lakatnog zgloba.  


Ultrazvučni pregled zglobova, mišića, tetiva i mekih tkiva različite lokalizacije


- ultrazvučni pregled zglobova kolena ili lakta ili ramena ili skočnog ili ručnog
  ili drugih zglobova u ordinaciji 3 900 din

- ultrazvučni pregled Ahilove ili drugih tetiva u ordinaciji 3 900 din
- ultrazvučni pregled mekih tkiva ili mišića ili ligamenata u ordinaciji 3 900 din
- pregled ortopeda u ordinaciji 3 900 din
- ultrazvučni i klinički pregled ortopeda u ordinaciji 5 500 din- ultrazvučni pregled specijaliste na terenu

12 500 din uži centar, 13 500 din širi centar, 14 500 din periferija-  klinički pregled ortopeda na terenu

  12 500 din uži centar, 13 500 din širi centar, 14 500 din periferija

 

Za više informacija posetite:
www.ultrazvucnipregledi.com

RATE